Exit ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi

Exit – pois prostituutiosta ry on perustettu vuonna 2008. Exit – pois prostituutiosta ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn sekä tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa toimintaa on tehty vuodesta 2010 (Nuorten Exit), vuonna 2017 toiminta laajentuu päihteiden aktiivikäyttäjien parissa toimivan Usva – hankkeen muodossa. Teemme työtä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, inhimillisen turvallisuuden ja koskemattomuuden edistämiseksi.

Pelottelun ja uhkakuvien sijaan toiminnassa vahvistamme kohderyhmiemme omia rajoja ja toimijuutta. Puhumalla asioista rohkeasti puramme myyttejä ja vähennämme kaltoinkohteluun liittyviä häpeän kokemuksia. Tarjoamme tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja turvataidoista.

Työtämme tehdään jalkautumalla asiakkaiden ja kohderyhmien omiin toimintaympäristöihin: verkkoon, kouluihin, kaduille ja muihin julkisiin tiloihin. Koulutamme ja tiedotamme myös ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiottamiseksi. Muutamme keskustelu – ja asenneilmapiiriä nostamalla aiheen esiin, tarjoamalla oikeaa tietoa ja vahvistamalla ammattilaisten valmiuksia.

Suuri osa seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneista ei koskaan kerro tapahtuneesta kenellekään. Tarjoamalla tukea nimettömästi ja luottamuksellisesti mahdollistammekin avun saavutettavuuden. Viestimme on, että myös seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksista on mahdollisuus selvitä.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Exit – pois prostituutiosta ry:n hallituksen puheenjohtaja on Laura Rapo ja varapuheenjohtaja Henna Leppämäki. Lisäksi hallituksessa on seitsemän jäsentä. Toiminnanjohtajana toimii Lotta Viinikka. Katso työntekijöiden yhteystiedot tästä.

RAHOITUS

Toimintaa rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla sekä Opetus-ja kulttuuriministeriö. Exit – pois prostituutiosta ry on mukana Euroopan komission rahoittamassa prostituutiopoliittisessa yhteistyöhankkeessa.

Toiminnan arvot

  • Feminismi – Muutamme yhteiskuntaa niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus saavutetaan. Tämä tehdään purkumalla eriarvoisuutta tuottavia ja ylläpitäviä valtarakenteita, normeja ja stereotypioita.
  • Seksuaalinen itsemääräämisoikeus – Vahvistamme seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja vapaus päättää itse omasta seksuaalisuudestaan toisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.
  • Rohkeus – Uskallamme ottaa kantaa ja vaikeita asioita puheeksi. Rohkaisemme muita kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan turvallisesti.
  • Osallisuus – Työskentelemme toimijuutta vahvistaen ja yhteistä toimijuutta rakentaen vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
  • Vastuullisuus – Toimimme vastuullisesti omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Edistämme vastuullisuuteen oppimista yksilötasolla ja yhteiskunnassa.

Poliittinen ohjelma ja toimintakertomus

Exit ry:n poliittinen ohjelma 2016 – pdf

Exit ry:n toimintakertomus 2016 – pdf