EXIT – POIS PROSTITUUTIOSTA RY

Exit – pois prostituutiosta ry on perustettu vuonna 2008. Exit – pois prostituutiosta ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn sekä tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa toimintaa on tehty vuodesta 2010 (Nuorten Exit), vuonna 2017 toiminta laajentuu päihteiden aktiivikäyttäjien parissa toimivan Usva – hankkeen muodossa. Teemme työtä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, inhimillisen turvallisuuden ja koskemattomuuden edistämiseksi.

Pelottelun ja uhkakuvien sijaan toiminnassa vahvistamme kohderyhmiemme omia rajoja ja toimijuutta. Puhumalla asioista rohkeasti puramme myyttejä ja vähennämme kaltoinkohteluun liittyviä häpeän kokemuksia. Tarjoamme tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja turvataidoista.

Työtämme tehdään jalkautumalla asiakkaiden ja kohderyhmien omiin toimintaympäristöihin: verkkoon, kouluihin, kaduille ja muihin julkisiin tiloihin. Koulutamme ja tiedotamme myös ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiottamiseksi. Muutamme keskustelu – ja asenneilmapiiriä nostamalla aiheen esiin, tarjoamalla oikeaa tietoa ja vahvistamalla ammattilaisten valmiuksia.

Suuri osa seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneista ei koskaan kerro tapahtuneesta kenellekään. Tarjoamalla tukea nimettömästi ja luottamuksellisesti mahdollistammekin avun saavutettavuuden. Viestimme on, että myös seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksista on mahdollisuus selvitä.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Exit – pois prostituutiosta ry:n hallituksen puheenjohtaja on Laura Rapo ja varapuheenjohtaja Henna Leppämäki. Lisäksi hallituksessa on seitsemän jäsentä. Toiminnanjohtajana toimii Lotta Viinikka. Katso työntekijöiden yhteystiedot tästä.

RAHOITUS

Toimintaa rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla sekä Opetus-ja kulttuuriministeriö. Exit – pois prostituutiosta ry on mukana Euroopan komission rahoittamassa prostituutiopoliittisessa yhteistyöhankkeessa.

exit –  pois prostituutiosta ry:n arvot, poliittinen ohjelma ja toimintakertomus

Exit ry:n poliittinen ohjelma

Exit ry:n toimintakertomus 2016