Jokaisella nuorten parissa toimivalla on omassa työssään mahdollisuus ennaltaehkäistä nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja tukea nuorten omien rajojen pohdintaa. Aiheesta voi keskustella esim. oppitunneilla, nuorten ryhmissä, teemailloissa tai kahden keskisissä tapaamisissa. Asiaa voi lähestyä monin eri tavoin, aina ei tarvitse järjestää toiminnallista teemailtaa. Aiheeseen voi tarttua esimerkiksi ajankohtaisten uutisten, nuorten katsomien sarjojen tai elokuvien kautta jokapäiväisessä elämässä. Ottamalla aiheen esiin myös ohimennen, viestit nuorelle, että olet turvallinen aikuinen, joka kestää puhua ja kuulla seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Tälle sivulle on listattu erilaisia materiaaleja sekä vinkkejä seksuaalisen kaltoinkohtelun teeman puheeksiottoon ja käsittelyyn nuoren kanssa.

Nuorten Exitissä kehitettyjä materiaaleja

Oppaat, julisteet ja ohjeistukset

Pelit

  • Iskurepla-peli, yli 13-vuotiaille. Peli on kehitetty käytettäväksi nuorten kanssa, tukena keskustelulle omista rajoista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Pelin tarkoituksena on auttaa nuorta pohtimaan, millaiset lähestymisyritykset ovat mukavia ja mitkä eivät, ja miten epämiellyttävistäkin ehdotuksista voi kieltäytyä.
  • Hullunkuriset kohtaamiset -korttipeli, 11-13-vuotiaille. Peliä pelataan kuin hullunkurisia kysymyksiä ja vastauksia. Erilaisten yhdistelmien tarkoitus on herätellä keskustelua siitä, miten voisi tutustua ihastuksen kohteeseen, miten lähestyä toista ja miten ehdotuksen voi ottaa vastaan. Peli on tarkoitettu käytettäväksi 5.-7.-luokkalaisten nuorten kanssa tukemaan keskustelua omista rajoista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Pelin tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yksilön oikeutta omiin rajoihin. Peliä ohjaavan aikuisen opastuksella voidaan johdattaa nuori
    miettimään sitä, miten omista rajoista voi pitää kiinni, ja miten kunnioittaa myös toisen omia rajoja.
  • Lautapeli, teemana omat rajat ja seksuaalisuus, yli 13-vuotiaille. Lautapeli sisältää kysymyksiä seksuaalisuudesta, omista rajoista ja oikeuksista, parisuhteesta, mediasta ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta sekä niihin liittyvistä laeista.

Muiden toimijoiden materiaaleja

Vinkkejä aiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä

Valitse teema, joka sopii ohjaamallesi ryhmälle ja on sellainen, että sinun itsesi on siitä helppo puhua. Tutustu valitsemaasi teemaan ensin itse ja etsi tarvittaessa materiaaleja teeman käsittelyn tueksi. Käy käyttämäsi materiaalit tarkkaan läpi ja kuulostele niiden sinussa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Mikäli teetät nuorilla harjoitteita, testaa myös niiden toimivuus ensin tekemällä harjoite itse. Mieti etukäteen, millaisia reaktioita ja keskustelua niistä voi ryhmässä nousta. Samat kysymykset, jotka heräävät itsellesi, heräävät todennäköisesti myös nuorille. Voit käyttää keskustelun herättelyyn useita eri materiaaleja, tai vain yhtä. Mieti, millainen käsittelytapa sopii parhaiten omalle ryhmällesi.

Kun jaat nuoria pienryhmiin/pareiksi, kiinnitä huomiota siihen, keitä laitat samaan ryhmään. Seksuaalisuuteen liittyvät teemat ovat sensitiivisiä ja on tärkeää, että niistä puhutaan turvallisessa ilmapiirissä, jotta kokemus on positiivinen. Muista, että jokainen nuori lähestyy teemaa omista kokemuksistaan käsin. Älä siis hoputa tai painosta jos käytät harjoitteita, vaan anna jokaiselle lupa edetä omassa tahdissa, tai jättää jokin tehtävä tekemättä, jos se tuntuu ahdistavalta.

Kerro nuorille ryhmän alussa, että kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia ei tulla käsittelemään, vaan asioista puhutaan yleisellä tasolla. Tarkkaile nuoria aiheen käsittelyn aikana ja tarvittaessa keskeytä tilanne, jos joku nuorista näyttää ahdistuvan teemasta. Tällaista tilannetta varten on hyvä olla mielessä jokin kevyempi, esim. voimavaroihin, itsemyötätuntoon tai itsetuntoon keskittyvä harjoite, jonka voi luontevasti sitoa teemaan.

Varaa aikaa vapaaseen tai ohjattuun keskusteluun, jossa olet aikuisena mukana. Anna keskustelussa tilaa nuorten omille pohdinnoille ja havainnoille. Haastavan aiheen käsittely saattaa toimia parhaiten pienissä ryhmissä, esimerkiksi 3–4 hengen ryhmätöinä. Ryhmien ei välttämättä tarvitse ”tuottaa” mitään, tärkeää on keskustelu. Laajenna keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksinostoyrityksistä nuorten seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja heidän omiin oikeuksiinsa.

Varmista, että mainitset ryhmän aikana tahoja, jotka tarjoavat nuorille apua, jos he ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä tai ahdistelua. Voit esimerkiksi laittaa nettiosoitteita näkyviin taululle.

Oli käyttämäsi materiaali tai harjoite mikä tahansa, on hyvänä ohjenuorana muistaa, että purku on usein jokaisen harjoitteen ja keskustelun tärkein vaihe. Anna sille siis riittävästi aikaa. Huolehdi myös jatkokäsittelystä! Jollakin nuorella saattaa olla kerrottavaa myös yksityisesti, joten anna mahdollisuus ja aikaa siihen esimerkiksi ryhmän jälkeen. Pidä silmäsi ja korvasi auki: olisiko sinun aikuisena syytä jatkaa keskustelua erityisesti jonkun nuoren kanssa?