Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Ilmoitusvelvollisuus

Lasten ja nuorten kanssa toimivilla ammattilaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille ja lastensuojeluviranomaisille, jos he saavat työssään tietoa, joka herättää huolen alaikäiseen (alle 18-vuotiaaseen) kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Rikoksen tunnusmerkkien täyttymisestä ei tarvitse olla varmuutta, jo huoli tai epäily rikoksesta riittää täyttämään ilmoitusvelvollisuuden. Ilmoitettaviin rikoksiin kuuluvat kaikki rikoslain luvussa 20 mainitut rikokset.

Rikoslain luvun 20 rikoksia ovat mm.  HUOMIO! Laki on muuttunut 1.1.2023. Päivitämme sivun pian.

  • raiskaus 
  • pakottaminen seksuaaliseen tekoon 
  • seksuaalinen hyväksikäyttö 
  • seksuaalinen ahdistelu 
  • seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 
  • lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin 
  • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta seuraavan esityksen seuraaminen 
  • paritus 

Lue lisää seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvästä lainsäädännöstä täältä
 
Huom! Ilmoitusvelvollisuus koskee myös henkeen ja terveyteen kohdistuvia vakavia rikoksia, joista rikoslain 21 luvun mukaan on enimmäisrangaistuksena vähintään kaksi vuotta vankeutta. 

Konsultoi matalalla kynnyksellä

Olennaista ei ole tietää, mikä rikos on tapahtunut. Poliisia ja lastensuojeluviranomaisia voi epäselvissä tilanteissa konsultoida matalalla kynnyksellä antamatta nuoren ja muiden asianosaisten tietoja. Poliisille tehtävän ilmoituksen lisäksi tulee aina tehdä lastensuojeluilmoitus, jonka avulla varmistetaan, että nuori ja nuoren perhe saavat tarvitsemansa avun ja tuen tapahtuneen käsittelyyn. Ammattiin liittyvät salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä. Nuori saattaa suuttua tai vastustella ilmoituksen tekemistä, mutta työntekijän ammatillisuuteen kuuluu ottaa nuoren hankalatkin tunteet vastaan. Nuorelle voi kertoa, että aikuisen tehtävä ja velvollisuus on taata nuorelle riittävä tuki ja siksi ilmoitukset tehdään. Samalla kannattaa myös kertoa avoimesti mitä lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus tarkoittavat ja hälventää pelkoa viranomaisista. Tarkoituksena ei ole rangaista nuorta, vaan edesauttaa avun saantia.  

Seksuaalista kaltoinkohtelua on voinut tapahtua, vaikkei tilanteeseen liittyisi huolta laissa määritellystä seksuaalirikoksesta. Jos muun rikoksen mahdollisuus mietityttää, ilmoituksen poliisille voi tehdä yhdessä nuoren kanssa. Lastensuojeluilmoitus taas on tehtävä aina, kun huoli nuoren hyvinvoinnista herää. Ilmoitusvelvollisuus ei koske täysi-ikäisiä nuoria. Täysi-ikäisen nuoren kohdalla työntekijä voi kannustaa ja auttaa rikosilmoituksen tekemisessä ja avun hakemisessa, mutta nuorta ei saa painostaa asiassa. Täysi-ikäinen päättää itse, milloin on valmis asian käsittelyyn. 

Jaa somessa: