Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Järjestö

Nuorten Exit aloitti työnsä vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Exit-hankkeena. Toimintaa nimellä Nuorten Exit on ollut vuodesta 2014 lähtien. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla ja koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry.

Toiminnan arvot

Kaiken Nuorten Exitissä tehdyn työn taustalla ovat Exit ry:n yhteiset arvot.

FEMINISMI – Muutamme yhteiskuntaa niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus saavutetaan. Tämä tehdään purkamalla eriarvoisuutta tuottavia ja ylläpitäviä valtarakenteita, normeja ja stereotypioita.

SEKSUAALINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS – Vahvistamme seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja vapaus päättää itse omasta seksuaalisuudestaan toisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

ROHKEUS – Uskallamme ottaa kantaa ja vaikeita asioita puheeksi. Rohkaisemme muita kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan turvallisesti.

OSALLISUUS – Työskentelemme toimijuutta vahvistaen ja yhteistä asiantuntijuutta rakentaen vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

VASTUULLISUUS – Toimimme vastuullisesti omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Edistämme vastuullisuuteen oppimista yksilötasolla ja yhteiskunnassa.

Jaa somessa: