Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Ammattilaisille

Nämä sivut tarjoavat perustietoa nuorten kohtaamasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Termiä nuori käytetään viittaamaan niin alaikäisiin
kuin täysi-ikäisiinkin nuoriin. Seksuaalista kaltoinkohtelua avataan muun
muassa lainsäädännön, haavoittuvuutta tuottavien tekijöiden sekä
vastikkeellisen seksin näkökulmasta. Verkkosivuilla käsitellään lisäksi seksuaalikasvatusta nuorten omien rajojen tukena sekä ohjeita, miten toimia huolen herätessä.

Aikuisen ei tarvitse olla seksuaalisen kaltoinkohtelun asiantuntija ottaakseen teemaa puheeksi nuorten kanssa. Taito kohdata, kuunnella ja tukea riittää. Jokainen nuorten parissa toimiva ammattilainen voi tukea nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Jaa somessa: