Tärkeintä on toimia

Jos epäilet läheisesi kohdanneen seksuaalista kaltoinkohtelua, tärkeintä on toimia. Tee näin:

 • Ole tukena
 • Rohkaise kertomaan asiasta
 • Kiitä, jos läheisesi kertoo sinulle kohtaamastaan kaltoinkohtelusta
 • Älä painosta tai syyllistä
 • Hae apua

Ota huomioon, että läheisesi saattaa kieltää tapahtuneen, tai kieltäytyä puhumasta. Älä silloin painosta keskustelemaan, vaan kerro huolestasi jollekin läheiselle aikuiselle tai ammattilaiselle. Tällainen ammattilainen voi olla koulun terveydenhoitaja tai alueesi lastensuojelun työntekijä. Voit myös ottaa nimettömästi ja antamatta nuoren tietoja yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluun ja kertoa huolestasi.

Mitä voit tehdä kaverina?

 • Tee selväksi, ettei ystäväsi ole millään tavalla syyllinen tapahtumaan. Vastuu on aina tekijällä.
 • Kun olet jutellut kaverisi kanssa, rohkaise häntä kertomaan asiasta turvalliselle aikuiselle (esim. oma vanhempi tai vanhemmat, läheinen sukulainen, koulun terveydenhoitaja, kuraattori, nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen, kuten nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä tai psykologi).
 • Muista huolehtia omasta jaksamisestasi ja muista, ettei kaverisi tilanne ole yksin sinun vastuullasi.
 • Vaikka ystäväsi kieltäisi sinua kertomasta, tosiystävänä viet asian eteenpäin. Onhan ystäväsi hyvinvointi ja turvallisuus tilanteessa kaikkein tärkeintä.

Mitä voit tehdä vanhempana?

 • Tee selväksi, että vastuu on aina tekijällä. Kaikesta voi selvitä, vaikka aina ei tuntuisi siltä.
 • Puhuminen usein auttaa ja olisi tärkeää, että nuori pääsisi keskustelemaan tuntemuksistaan ja kokemuksistaan ammattilaisen kanssa.
 • Jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, tehkää tapahtumista rikosilmoitus. Sen voi tehdä poliisiasemalla, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli alle 18-vuotias on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, tehdään siitä aina lastensuojeluilmoitus.
 • Jos nuori on täysi-ikäinen hänellä on oikeus itse päättää tehdäänkö rikosilmoitus.
 • Huolehdi omasta jaksamisestasi, myös vanhemmille on apua ja tukea tarjolla!

Mistä hakea apua seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin läheiselle?

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin on tarjolla apua ja tukea. Jokaisella, jonka omia rajoja on rikottu, on oikeus apuun ja tukeen. Apua voi lähteä hakemaan esimerkiksi näistä paikoista:

 • Paikallinen sosiaalitoimi ja lastensuojelu
 • Poliisi – rikosilmoituksen tekeminen
 • Sosiaalipäivystys – auttaa sosiaalihuollon kriisitilanteissa pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin
 • Valtakunnallinen kriisipuhelin – Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen. Kriisipuhelin-keskustelun tavoitteena on helpottaa henkistä hätää sekä ehkäistä itsemurhia. Päivystäjä auttaa soittajaa pohtimaan keinoja tilanteen helpottamiseksi, omien voimavarojen löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Terveyskeskus – näytteenotto, hoito, keskusteluapu, palveluohjaus
 • Perheneuvolat – alle 18-vuotiaan lapsen perheelle tukea
 • Kunnan mielenterveyspalvelut
 • Kriisiapu, paikallinen kriisikeskus
 • Uskonnollisten yhdyskuntien, kuten seurakuntien palvelut
 • Rikosuhripäivystys – Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.
 • Nollalinja – Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa.
 • Turvakodit – Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille: kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille. Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodissa tarjotaan akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta.
 • Tukinainen – Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.
 • Naistenlinja – Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta. Sinulle vastaavat vapaaehtoiset naiset, jotka ovat koulutettuja tukemaan sinua. Toiminta on luottamuksellista.
 • Nuorten Exitin chat tarjoaa tukea myös läheisille, chat avoinna tiistaisin klo 16-19. Chatin löydät tämän sivun alalaidasta.