Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Apua vanhemmille

Nuoren kokema seksuaaliväkivalta on usein traumaattinen kriisi, joka koskettaa myös nuoren vanhempia ja muita läheisiä. Tilanne voi herättää voimakkaita tunteita ja kysymyksiä.

Kriisin läpikäyminen voi olla raskasta. Myös läheisellä on lupa reagoida tilanteeseen sekä hakea apua ja tukea itselleen. Väkivaltaa kohdanneen nuoren tukemista on myös se, että pitää itsestä ja omasta jaksamisesta huolta.

Mistä hakea apua läheisenä?

Nuorten Exit tarjoaa etäyhteydellä lyhytkestoista keskusteluapua vanhemmille ja muille läheisille, joiden nuorta (13-29-vuotiaan) seksuaaliväkivallan teemat koskettavat. Voit varata ajan tukitapaamiseen ajanvarauskalenterista.

MIELI Suomen mielenterveys ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin 24/7, p. 09 2525 0111 – Keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen.

Tukinet – Kriisikeskus netissä, jonka tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen.

Kriisikeskukset – Maksuttomalle kriisivastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä varaamalla ajan suoraan lähimmästä kriisikeskuksesta.

Perheneuvolat – Perheneuvolasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä.

Paikallinen sosiaalihuolto ja lastensuojelu – voit lukea lisätietoa sosiaali- ja lastensuojelupalveluista Lastensuojelun keskusliiton sivustolta.

Rikosuhripäivystys – Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa tukea rikoksen uhreille, heidän läheisilleen, sekä rikoksen todistajille.

FinFami – Tietoa, tukea ja neuvontaa psyykkisesti oireilevien ja mielenterveyskuntoutujien läheisille.

Voit ottaa myös yhteyttä Nuorten Exitin työntekijöihin chatissa tiistaisin klo 16-19. Tarjoamme seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneiden läheisille chatissa tukea, neuvontaa ja palveluohjausta.

Läheisellä on usein keskeinen rooli nuoren ohjaamisessa ja kannustamisessa avun ja tuen piiriin. Jos kaipaat tietoa palveluista, joista saada tukea ja apua seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin, löydät listauksen auttavista tahoista täältä.

Luettavaa läheiselle

Tyttöjen Talo: Kun nuori kokee seksuaaliväkivaltaa – opas vanhemmille ja huoltajille.

Finfami: Omaisen opas. Opas on suunnattu henkilöille, joiden läheinen oireilee psyykkisesti.

Mielenterveystalo: Tietoa sairastuneen läheiselle-opas. Oppaaseen on koottu tietoa mm. psykiatrisesta sairaalahoidosta sekä psyykkisesti sairastuneen läheisiä kohtaavasta kriisistä ja heidän tukipalveluistaan.

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?