Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Kun nuori kertoo kokemastaan kaltoinkohtelusta

Jos nuori kertoo sinulle seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota tapaan kohdata nuori. Nuori tulee kohdata sensitiivisesti ja nuoren kertomus ottaa vakavasti. Rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri edesauttaa asian käsittelyä ja nuoren mahdollisuutta toipua. 

  1. Kiitä nuorta luottamuksesta. Pysy rauhallisena ja kannattele nuorta.

2. Usko nuorta. Älä kyseenalaista, vaikka kertomus olisi epälooginen.

3. Rohkaise nuorta kertomaan. Älä johdattele, painosta tai kysele turhia yksityiskohtia.

4. Kerro, ettei nuori ole syyllinen tilanteeseen ja että nuorelle on tehty väärin. Sillä onko nuori ollut esim. päihtynyt tai itse yhteydessä tekijään, ei ole teon kannalta merkitystä. Sinun ei myöskään tarvitse tietää tai selvittää, onko tapahtunut rikos. Rikosnimikkeen antaa poliisi.

5. Akuutissa tilanteessa ota yhteys hätänumeroon 112.

6. Juuri tapahtuneessa fyysisen seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteessa (esim. raiskaus) tai sen yrityksessä, ota yhteys sairaalan päivystyspoliklinikalle ja saata nuori tutkimuksiin, vaikkei hänessä näkyisi fyysisiä vammoja. Älä anna nuoren peseytyä tai vaihtaa vaatteita, jotta hänestä saadaan näyte rikosilmoitusta varten. Vaikka tapahtuneesta olisikin kulunut jo jonkin aikaa, voi lääkäriin ohjaaminen olla tarpeellista, jotta voidaan poissulkea mahdolliset seksitaudit ja raskaus, todeta fyysisestä väkivallasta jääneitä jälkiä ja varmistaa psyykkisen avun saanti.

7. Varmista nuoren turvallisuus. Tue nuoren jaksamista ja kerro, miten voit olla hänelle tukena. Miettikää mistä nuori saisi keskustelutukea ja kartoittakaa nuoren turvaverkkoa. Tarjoudu lähtemään mukaan esimerkiksi lääkäriin tai poliisin tapaamiseen.

8. Auta nuorta huolehtimaan perustarpeista, kuten säännöllisestä syömisestä ja nukkumisesta. Keskustelujen nuoren kanssa ei tarvitse koko ajan liittyä kaltoinkohtelun kokemukseen, myös muista asioista on tärkeää jutella. (Tukinainen.)

9. Pysy nuorelle läsnä ja lähellä. Kerro, että olet hänen käytettävissään milloin vain. Hänen elämänsä ei ole pilalla, sillä kaikenlaisista kokemuksista voi toipua. Luo toivoa. Joskus voi olla vaikeaa löytää oikeita sanoja. Lohdutusta ja turvaa voi myös tarjota välittävällä läsnäololla tai koskettamalla, kuten halauksen ja kädestä pidon kautta. Voi olla myös niin, ettei nuori halua häntä koskettavan. Voit kysyä myös suoraan, millaista apua nuori tässä hetkessä kaipaisi. Apu voi olla myös käytännöllistä ja arjen rutiineja tukevaa, kuten apua kaupassakäyntiin tai kodinhoitoon liittyvää. (Tukinainen.)

10. Tee tarvittavat ilmoitukset alaikäisestä viranomaisille. Lastensuojelu- ja rikosilmoitus varmistavat seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneelle parhaan mahdollisen avun ja tuen. (Huom! Nuorten parissa toimivilla ammattilaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.) Täysi-ikäisen nuoren kohdalla kannusta rikosilmoituksen tekemiseen. Kerro, miten tilanne etenee ja mitä ilmoitukset tarkoittavat.

11. Muista tarkkailla myös omaa vointiasi ja jaksamistasi. Myös sinulla on oikeus apuun ja tukeen. Hae tarvittaessa apua esimerkiksi kaltoinkohtelua kokeneiden läheisille tarkoitetuista palveluista.

Toimintaohjeet seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa tapahtuneissa seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa pätevät samat toimintaohjeet kuin muissakin kaltoinkohtelun tilanteissa. Lisäksi seuraavat asiat on hyvä ottaa huomioon:

  • Pyydä nuorta olemaan vastaamatta saamiinsa yhteydenottoihin tai katkaisemaan jo mahdollisesti alkanut yhteydenpito. 
  • Tallentakaa viestit tai/ja ottakaa niistä ruutukaappaukset. 
  • Kirjatkaa muistiin, milloin, mistä ja keneltä viestit ovat tulleet. 
  • Estäkää ja ilmiantakaa yhteydenottaja. 

Lähteet ja tutustuttavaksi

Tukinainen. Esite “Kun läheisesi on kokenut raiskauksen tai raiskausyrityksen

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?