Jokaisella nuorten parissa toimivalla on omassa työssään mahdollisuus ennaltaehkäistä nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja tukea nuorten omien rajojen pohdintaa. Aiheesta voi keskustella esim. oppitunneilla, nuorten ryhmissä, teemailloissa tai kahden keskisissä tapaamisissa. Asiaa voi lähestyä monin eri tavoin, aina ei tarvitse järjestää toiminnallista teemailtaa. Aiheeseen voi tarttua esimerkiksi ajankohtaisten uutisten, nuorten katsomien sarjojen tai elokuvien kautta jokapäiväisessä elämässä. Ottamalla aiheen esiin myös ohimennen, viestit nuorelle, että olet turvallinen aikuinen, joka kestää puhua ja kuulla seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Tälle sivulle on listattu erilaisia materiaaleja sekä vinkkejä seksuaalisen kaltoinkohtelun teemaan puheeksiottoon ja käsittelyyn nuoren kanssa.

Nuorten Exitissä kehitettyjä materiaaleja

 • Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä (pdf)
  • Yhteistyössä toteutettiin myös julisteet nuorisotaloille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:
   • EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -juliste (pdf)
   • NEJ till sexuell misshandel -affisch (pdf)
   • NO to sexual abuse -poster (pdf)
 • Nuorten Exitin chatin mainosjuliste – tulostettavaksi esimerkiksi nuorisotilan tai koulun seinälle (pdf)
 • “Hupsista! Kuinkas se sattuikaan” – Puheeksiottamisen bingo – voit tulostaa tämän vaikka opettajanhuoneeseen tai työntekijöiden tilaan (pdf)
 • Vinkkejä seksuaalisen kaltoinkohtelun teeman käsittelyyn nuorten kanssa (yleisohje, pdf)
 • Teemailta nuorille omista rajoista ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, yli 13-vuotiaille (ohjelmarunko, pdf)
 • Iskurepla-peli, yli 13-vuotiaille (peliohjeet, pelikortit, pdf)
 • Hullunkuriset kohtaamiset -korttipeli, 11-13-vuotiaille (peliohjeet, pelikortit, pdf)
 • Lautapeli, teemana omat rajat ja seksuaalisuus, yli 13-vuotiaille (peliohjeet, pelilauta, kysymyskortit, lista auttavista tahoista, pdf)
 • Ohjeistus nuorille suunnatun Sexting-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus, pdf)
 • Ohjeistus nuorille suunnatun Vastikkeellisuus-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus, pdf)
 • Ohjeistus nuorille suunnatun Seurusteluväkivalta-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus, pdf)

Muiden toimijoiden materiaaleja, toimintaan nuorten kanssa

 • Väestöliitto: Seksuaalioikeudet nuorille (seksuaalioikeudet, pdf)
 • Viola ry: My space, not yours – Opas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa  (opas, pdf)
 • THL: Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn (opas, pdf)

Asiakastyön tueksi

Vinkkejä aiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä

Valitse teema, joka sopii ohjaamallesi ryhmälle ja on sellainen, että sinun itsesi on siitä helppo puhua. Tutustu valitsemaasi teemaan ensin itse ja etsi tarvittaessa materiaaleja teeman käsittelyn tueksi. Käy käyttämäsi materiaalit tarkkaan läpi ja kuulostele niiden sinussa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Mikäli teetät nuorilla harjoitteita, testaa myös niiden toimivuus ensin tekemällä harjoite itse. Mieti etukäteen, millaisia reaktioita ja keskustelua niistä voi ryhmässä nousta. Samat kysymykset, jotka heräävät itsellesi, heräävät todennäköisesti myös nuorille. Voit käyttää keskustelun herättelyyn useita eri materiaaleja, tai vain yhtä. Mieti, millainen käsittelytapa sopii parhaiten omalle ryhmällesi.

Kun jaat nuoria pienryhmiin/pareiksi, kiinnitä huomiota siihen, keitä laitat samaan ryhmään. Seksuaalisuuteen liittyvät teemat ovat sensitiivisiä ja on tärkeää, että niistä puhutaan turvallisessa ilmapiirissä, jotta kokemus on positiivinen. Muista, että jokainen nuori lähestyy teemaa omista kokemuksistaan käsin. Älä siis hoputa tai painosta jos käytät harjoitteita, vaan anna jokaiselle lupa edetä omassa tahdissa, tai jättää jokin tehtävä tekemättä, jos se tuntuu ahdistavalta.

Kerro nuorille ryhmän alussa, että kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia ei tulla käsittelemään, vaan asioista puhutaan yleisellä tasolla. Tarkkaile nuoria aiheen käsittelyn aikana ja tarvittaessa keskeytä tilanne, jos joku nuorista näyttää ahdistuvan teemasta. Tällaista tilannetta varten on hyvä olla mielessä jokin kevyempi, esim. voimavaroihin, itsemyötätuntoon tai itsetuntoon keskittyvä harjoite, jonka voi luontevasti sitoa teemaan.

Varaa aikaa vapaaseen tai ohjattuun keskusteluun, jossa olet aikuisena mukana. Anna keskustelussa tilaa nuorten omille pohdinnoille ja havainnoille. Haastavan aiheen käsittely saattaa toimia parhaiten pienissä ryhmissä, esimerkiksi 3–4 hengen ryhmätöinä. Ryhmien ei välttämättä tarvitse ”tuottaa” mitään, tärkeää on keskustelu. Laajenna keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksinostoyrityksistä nuorten seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja heidän omiin oikeuksiinsa.

Varmista, että mainitset ryhmän aikana tahoja, jotka tarjoavat nuorille apua, jos he ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä tai ahdistelua. Voit esimerkiksi laittaa nettiosoitteita näkyviin taululle.

Oli käyttämäsi materiaali tai harjoite mikä tahansa, on hyvänä ohjenuorana muistaa, että purku on usein jokaisen harjoitteen ja keskustelun tärkein vaihe. Anna sille siis riittävästi aikaa. Huolehdi myös jatkokäsittelystä! Jollakin nuorella saattaa olla kerrottavaa myös yksityisesti, joten anna mahdollisuus ja aikaa siihen esimerkiksi ryhmän jälkeen. Pidä silmäsi ja korvasi auki: olisiko sinun aikuisena syytä jatkaa keskustelua erityisesti jonkun nuoren kanssa?