Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Vastuu seksuaalisesta kaltoinkohtelusta kuuluu tekijälle

Seksuaalinen kaltoinkohtelu tarkoittaa kaikkea vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Se on kattokäsite, joka kattaa laissa määriteltyjen seksuaalirikosten lisäksi myös muut tilanteet, joissa henkilö kokee, että hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan rikotaan. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on osa seksuaalioikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla tekona muun muassa: 

 • seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä vihjailu, kommentointi ja huutelu 
 • luvaton koskettelu ja ahdistelu 
 • epätoivotut seksiviestit ja seksuaalissävytteinen kuvamateriaali 
 • uhkailu, kiristäminen, johdattelu, lahjonta, houkuttelu seksuaalisiin tekoihin 
 • pakottaminen ja painostaminen seksuaalisiin tekoihin 
 • seksuaalissävytteisen materiaalin luvatta kuvaaminen 
 • vastineen ehdottaminen tai antaminen seksuaalisista teoista alaikäiselle (vastikkeellinen seksi, kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö) 
 • seksuaaliset teot ilman molemminpuolista todellista suostumusta tai ymmärrystä 

Poimintoja tilastoista seksuaalisen kaltoinkohtelun yleisyydestä ja ketkä sitä kokevat:

 • Seksuaalinen kaltoinkohtelu on sukupuolistunut ilmiö, naiset ja tytöt kokevat seksuaalista kaltoinkohtelua useammin kuin pojat ja miehet. Esimerkiksi uusimpaan kouluterveyskyselyyn vastanneista kasi- ja ysiluokan tytöistä 48,4 % kertoi kokeneensa häiritsevää seksuaalista ehdottelua viimeisen vuoden aikana. Pojilla vastaava luku oli 10,5 %.
 • Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilaston mukaan vuonna 2019 poliisin tietoon tulleista yli 1 300 raiskausrikoksesta, kohteeksi joutuneista naisia oli 96 % ja miehiä 4 %. Seksuaalisen ahdistelun tapauksia tuli poliisin tietoon 515, joista 95 % oli naisia.
 • Myös pojat ja miehet joutuvat seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Stereotyyppisesti poikien ja miesten ajatellaan olevan aina valmiita ja halukkaita seksiin. Tällöin esimerkiksi alaikäisen nuoren ”seksisuhde” aikuisen naisen kanssa saatetaankin mieltää todisteena hänen miehekkyydestään eikä tilannetta tunnisteta seksuaaliseksi kaltoinkohteluksi poikaa kohtaan. 
 • Sateenkaarinuoret kokevat muita useammin seksuaalista kaltoinkohtelua kuin muut nuoret. Esimerkiksi vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn vastanneista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana oli kokenut 15 % ja muista nuorista 6 %.

Samalla on kuitenkin tärkeää pitää mielessä se, että seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa iästä, ulkonäöstä, taustasta, sukupuolesta tai mistä tahansa muusta tekijästä riippumatta. Mikään asia ei siis ennalta määritä sitä, kuka joutuu kokemaan seksuaalista kaltoinkohtelua.

Saatamme herkästi ajatella, että seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneessa on jotakin vikaa, kun hän joutui kohteeksi. Tämä vika voi olla milloin mitäkin, kuten sukupuoli, vaatetus, tausta, humala tai ikä. Nämä olettamukset ovat rakenteellisia ongelmia yhteiskunnassamme ja normittavat kaltoinkohtelua. Tämän tiedostaminen ja tunnistaminen on välttämätöntä, jotta kaltoinkohteluun voidaan puuttua. Tähän ajattelutapaan on lisäksi tärkeää tarttua, sillä se vastuuttaa kaltoinkohtelua kokenutta tapahtuneesta ja vaikeuttaa tapahtuneesta kertomista sekä avun hakemista.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutunut ei ole koskaan itse vastuussa kokemastaan kaltoinkohtelusta. Esimerkiksi tyttöys ei anna kenellekään lupaa häiritä tai ahdistella. Vastuu on aina 100 % tekijällä.

Yksikin seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanne on liikaa. Jokaisella on oikeus olla rauhassa.

***

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua vahvistamalla nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta sekä lisäämällä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa ja ottaa teemaa puheeksi.

Ammattilainen, tutustu lisää seksuaalisen kaltoinkohtelun teemaan:

Jaa somessa: