Tuemme nuoria kaikissa omiin rajoihin, seurusteluun, seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja vastikkeelliseen seksiin liittyvissä tilanteissa. Asian kuin asian, oli se miten ikävä tai vakava tahansa, voi tuoda meille ilmi. Nuoren turvallisuuden takia keskustelun aiheita on joskus tarpeen rajata, sillä chat ei ole terapeuttista työtä. Nuoren turvallisuus on meille tärkeintä. Chat ei ole esimerkiksi turvallinen ympäristö työstää traumaattisia tapahtumia ja kokemuksia. Tukemme on kuuntelemista, neuvontaa ja palveluohjausta.

Chatissä vastaavat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet työntekijämme. Kaikki työntekijämme ovat saaneet koulutusta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja perehtyneet nuoren tukemiseen erityisesti kaltoinkohtelun kokemuksissa.

Ole siis rohkeasti yhteydessä meihin!

Saat meihin yhteyden tiistaisin klo 16-18 ja torstaisin klo 14-18 nimettömässä chatissa (sivun alapalkissa). Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Ajatuksesi ovat meille tärkeitä! Voit antaa palautetta nimettömästi. Vastausten avulla voimme kehittää palveluamme ja toimintaamme paremmaksi.

Oikeudet ja velvollisuudet verkkopalvelussa

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet

 • Nuorella on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun.
 • Nuorella on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu.
 • Nuorella on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä.
 • Nuorella on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Nuorella on oikeus tietää, jutteleeko hän työntekijän vai vapaaehtoisen kanssa.
 • Nuorella on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä, sekä antaa palautetta palvelusta.
 • Nuorella on oikeus saada tarvittaessa ohjausta muiden palveluiden piiriin.
 • Nuorella on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä.

Päivystäjän oikeudet ja velvollisuudet
Nuorten Exitin chatissa päivystäjä on palkattu työntekijä.

 • Päivystäjällä on velvollisuus antaa asianmukaista ja luotettavaa ohjausta.
 • Päivystäjällä on velvollisuus ohjata nuori tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Päivystäjä voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä nuoren puolesta.
 • Päivystäjällä on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.
 • Päivystäjällä on oikeus päättää keskustelu, mikäli se on herjaavaa, tai epäasiallista.
 • Päivystäjällä on oikeus ja velvollisuus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva, tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta, päivystäjän on ilmoitettava siitä nuorelle mahdollisuuksien mukaan.

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen

Meille tärkeintä on sinun hyvinvointisi ja turvallisuutesi, ja siksi teemme tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen, mikäli meille herää huoli alaikäisen nuoren turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Rikosilmoituksen teemme, jos herää epäily alaikäiseen nuoreen kohdistuvasta väkivaltarikosepäilystä, kuten seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Alaikäisten parissa työskentelevinä ammattilaisina laki velvoittaa meitä huolehtimaan nuoren turvallisuudesta ja luovuttamaan keskustelusta tarvittaessa viranomaisten pyytämät tiedot. Ilmoituksia ei tarvitse pelätä, niiden tarkoitus on parhaan mahdollisen tuen saaminen.

Jotta tällaisissa tilanteissa nuori voidaan tavoittaa, tarvitaan yhteystiedot. Auttavien viranomaisten saattaa olla vaikea selvittää yhteystietoja pelkästään chat-keskustelun perusteella. Olisikin tärkeää, että apua tarvitseva kertoisi itse yhteystietonsa avun saamisen varmistamiseksi. Nuorten Exit hävittää yhteystiedot, kun ilmoitus on tehty.

Nuori voi myös aina olla itse tai jonkun luotettavan läheisen kanssa yhteydessä oman alueensa lastensuojeluun. Välittömässä hätätilanteessa kannattaa olla yhteydessä hätänumeroon 112. Myös hätätilanteiden jälkeen olet tervetullut Nuoren Exitin chatiin juttelemaan.

Tietosuoja

Nuorten Exit ei selvitä nuoren henkilöllisyyttä eikä ip-osoite tule Nuorten Exitin tietoon. Palvelimelta ip-osoitteet poistetaan säännöllisesti, viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Jos chat-keskustelun perusteella tehdään vakavaan rikosepäilyyn liittyvä ilmoitus, poliisilla voi olla mahdollisuus saada ip-osoite selville.

Nuorten Exitin chat-keskusteluista ei kerätä henkilötietoja. Chat-keskustelutiedostot poistetaan palvelimelta kahden kuukauden kuluessa. Nuorten Exitin toiminnan kehittämistä varten chat-keskusteluista kootaan tilastotietoa, esimerkiksi yhteydenottajan sukupuoli, ikä, missä päin Suomea asuu (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi jne.) sekä keskustelunaiheet yleisellä tasolla. Tilastotiedosta ei ole mahdollista tunnistaa yhteydenottajia.

Tilastoinnin lisäksi työntekijät saattavat tehdä muistiinpanoja keskustelun tueksi. Muistiinpanoihin ei kirjata tietoja, joista yhteydenottaja voidaan tunnistaa. Muistiinpanot säilytetään lukitusti ja hävitetään keskusteluyhteyden päättyessä.

Lämpimästi tervetuloa Nuorten Exitin chattiin! Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sinulla on oikeus saada tukea. Kaikenlaisista kokemuksista voi selvitä ja toipua!