Vastaamme Kysy ja Lue -palstalla koulu- ja nuorisotalovierailuilla esitettyihin kysymyksiin. Verkon kautta saa meihin yhteyden chatissa, chat on auki tiistaisin klo 16-18 ja torstaisin klo 14-16. Chatin löydät sivun alalaidasta.

Muita auttavia tahoja

 

Missä tällaista käytöstä eniten tapahtuu?17.11.2017
Moi ja kiitos kysymyksestäsi! Ymmärrän kysymyksesi niin, että pohdit missä seksuaalista kaltoinkohtelua tapahtuu eniten. Siitä, missä seksuaalista kaltoinkohtelua tapahtuu eniten, ei valitettavasti ole tarkkaa tietoa. Kaikkia seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteita ei esimerkiksi ilmoiteta poliisille, ja näin ollen ne jäävät poliisin tilastojen ulkopuolelle. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi esimerkiksi olla koskettelu, huutelu, seksuaalissävytteisten viestien lähettely tai hyväksikäyttö. Koska käsite on hyvin laaja, on vaikea sanoa, missä näitä tekoja tapahtuu eniten. Seksuaalinen kaltoinkohtelu kattaa kaikki ne seksuaaliset teot, jotka jollain tapaa loukkaavat henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalinen kaltoinkohtelu on aina väärin ja tekijän vastuulla. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi tapahtua missä tahansa; julkisissa tiloissa, kadulla, koulussa, kaveriporukassa, kotona, seurustelusuhteessa tai esimerkiksi harrastuksessa. Tekijä voi olla läheinen, kaveri, puolituttu tai täysin tuntematon henkilö. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi myös kohdata kuka tahansa iästä, taustasta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tieto itsemääräämisoikeudesta ja oikeudesta omiin rajoihin voi auttaa tunnistamaan kaltoinkohtelevia tilanteita. Jokaisella on oikeus kuunnella omia tunteita ja jos jokin tuntuu itsestä epämiellyttävältä, ei siihen tarvitse suostua. Jokaisella on oikeus olla rauhassa seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Olennaista on myös muistaa, että jokaisen kokemus tapahtuneesta on yksilöllinen ja yhtä tärkeä, huolimatta siitä, minkälainen tilanne on ollut kyseessä ja missä se on tapahtunut. Jokaisella on oikeus tukeen ja apuun. Kivaa viikon jatkoa sinulle!

Mitä jos jätkä on vaan pillun perässä?10.11.2017
Moikka, ja kiitos kysymyksestä! Ymmärrän kysymyksesi niin, että pohdit mitä sellaisessa tilanteessa voisi tehdä, jos poika on kiinnostunut vain seksin takia. Joskus tilanne voi olla sellainen, että toinen osapuoli on esimerkiksi ihastunut toiseen, mutta ihastuksen kohde odottaakin suhteelta vain seksiä. Aina seksin harrastamiseen ei tarvitsekaan liittyä tapailua tai parisuhdetta, mutta silloin on todella tärkeää, että osapuolet ovat samaa mieltä asiasta ja pelisäännöistä on sovittu yhdessä. Seurustelussa ja seksissä tärkeää on molemminpuolinen kunnioitus. Seksissä on kyse myös paljon muustakin kuin yhdynnästä tai sukupuolielimistä. Siihen liittyy olennaisesti erilaiset tunteet ja reaktiot, joita läheisyys ja seksi meissä herättävät. Myös seksistä puhuminen kuuluu seksiin. Jos pari tapailee tai aloittaa seurustelun, olisi tärkeä, että osapuolet ovat yhteisymmärryksessä siinä, mitä suhteesta halutaan. Esimerkiksi seksin harrastamisesta tulee keskustella yhdessä, jotta varmistetaan että molemmat ovat seksiin valmiita ja halukkaita. Jos epäilee, että toiveet ja odotukset ovat hyvin erilaiset, asiasta kannattaa jutella toisen osapuolen kanssa. Olisi hyvä myös pohtia, haluaako lähteä suhteeseen, jossa odotetaan hyvin erilaisia asioita. Tilanne voi olla hyvinkin vaikea, jos itselle on tunteita toista kohtaan ja toinen ei haluakaan muuta kuin seksiä. Omista rajoista kannattaa kuitenkin pitää kiinni, sillä me jokainen ansaitsemme lähellemme itseämme kunnioittavia ihmisiä, jotka arvostavat meitä kokonaisuutena. Esimerkiksi omien läheisten, kuten ystävien tai jonkun turvallisen aikuisen kanssa keskustelu voi helpottaa oloa ja auttaa päätöksessä. Nuorena harjoitellaan sitä, miten ihmissuhteissa tulisi toimia ja millaisia reaktioita ne itsessä herättää. Joskus omia tunteita voi olla itsekin vaikea tunnistaa tai määritellä eikä erilaisissa tilanteissa osata huomioida toisen osapuolen tunteita riittävästi. Tällöin käytös voi tuntua todella pahalta toisen osapuolen näkökulmasta. Myös kaveripiiri tai sosiaalinen ympäristö voivat luoda paineita siitä, millaisia suhteita ryhmään kuuluvalla tulisi olla. Se ei kuitenkaan oikeuta ketään kohtelemaan toisia kohtaan epäkunnioittavasti. Toisen harhaanjohtaminen, esimerkiksi lupailemalla seurustelua tai antamalla toisen olettaa suhteesta enemmän, on todella epäreilua ja väärin. Jos joku henkilö hakee toisesta vain omaa fyysistä nautintoa, kuten kysymyksessäsi tuot esiin, tilanne voi olla toiselle osapuolelle kaltoinkohteleva ja satuttava kokemus. Jokainen ansaitsee osakseen arvostusta, kunnioitusta ja lempeyttä. Jos toinen ei osaa huomioida sinua kokonaisuutena, tunteinesi ja luonteenpiirteinesi, kannattaa pohtia millaisen roolin ja tilan tämä henkilö ansaitsee elämässäsi. Tsemppiä pohdintoihin ja tervetuloa chattiin!

Onks se laitonta, jos tuttu ahdistelee seksuaalisesti?10.11.2017
Hei ja kiitos kysymyksestäsi! Suomen rikoslaissa seksuaalinen ahdistelu on määritelty rangaistavaksi teoksi. Seksuaalisella ahdistelulla tarkoitetaan laissa sellaista koskettelua, joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalinen ahdistelu on siis lain mukaan kielletty. Sillä, onko tekijä tuttu vai tuntematon, ei ole merkitystä. Seksuaalista kaltoinkohtelua voivat kuitenkin olla myös sellaiset teot, jotka eivät ole Suomen lain mukaan rangaistavia. Lain mukaan ahdisteluksi lasketaan vain koskettamalla tehdyt teot. Silti esimerkiksi seksuaalissävytteiset kommentit, vihjailu ja ehdottelu, jotka tuntuvat ikäviltä tai ahdistavilta, ovat seksuaalista kaltoinkohtelua ja voivat jossain tapauksissa olla rikoksia. Tärkeintä onkin jokaisen oma kokemus siitä, mikä tuntuu itsestä epämukavalta tai loukkaavalta. Jokaisella on oikeus omaan kokemukseen ja tunteisiin, siitä huolimatta onko jokin teko määritelty rikokseksi vai ei. Seksuaalisen ahdistelu on aina väärin ja vastuu tilanteista tekijällä, vaikka tekijä olisi tuttu. Poliisiin voi aina olla yhteydessä, vaikkei itse olisi varma onko tapahtunut ollut rikos vai ei. Poliisin saa yhteyden esimerkiksi sosiaalisen median kautta, heidän yhteystietonsa löytyy täältä: http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisit_sosiaalisessa_mediassa Jos itselle tuttu tai läheinen henkilö ahdistelee seksuaalisesti, asiasta voi olla vaikea puhua ja se voi nostaa esiin monenlaisia reaktioita, kuten häpeän, syyllisyyden tai ahdistuksen tunteita. Näiden tunteiden ja ahdistelun kokemuksen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan jokaisella on oikeus tukeen. Tilanteesta olisi tärkeä päästä puhumaan jonkun itselle turvallisen aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla esimerkiksi oma huoltaja, kouluterveydenhoitaja tai tuttu nuorisotyöntekijä. Vaikka puhuminen tuntuisi vaikealta, se usein helpottaa oloa ja auttaa ratkaisemaan asioita. Jokaisella on oikeus omiin rajoihin ja ympärillä olevien ihmisten tulisi kunnioittaa toisten rajoja. Jos tuntuu, ettei tiedä kenen kanssa voisi jutella,  meidän chattissamme voi puhumaan asiasta! Rentouttavaa viikon jatkoa sinulle!

Onko normaalia tai ok, jos 12-13-vuotias harrastaa seksiä 15-vuotiaan kanssa, kun ollaan oltu yli vuosi yhdessä ja meillä on seksisuhde?10.11.2017
Heippa! Kiitos kysymyksestä. Pohdit onko ok, että 12-13-vuotias ja 15-vuotias harrastavat seksiä. Ikäeroihin ja seksin harrastamiseen voi liittyä monenlaisia pohdintoja ja on hienoa, että laitoit meille viestiä! Kerrot, että olette olleet yhdessä jo vuoden. Se, että seksi tulee jossain vaiheessa osaksi elämää, on luonnollista eikä siinä ole mitään epänormaalia. Nuoret kehittyvät yksilölliseen tahtiin ja se, milloin seksin harrastaminen tulee ajankohtaiseksi, voi vaihdella paljon. Seksi ei myöskään automaattisesti kuulu kaikkiin seurustelusuhteisiin, ja siksi onkin tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus pohtia omaa valmiuttaan ja halukkuuttaan seksiin ilman painostusta. Jokaisella on oikeus tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja nauttia seksistä omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Yhtälailla on ok, että seksi ei kiinnosta tai kuulu suhteeseen. Jokaisella nuorella on oikeus tasavertaisiin ja turvallisiin suhteisiin. Olisikin hyvä pohtia, ovatko teidän toiveenne ja odotuksenne suhdettanne kohtaan samanlaiset. 12/13- ja 15-vuotias voivat olla kehitykseltään vielä hyvin eri vaiheissa ja he voivat odottaa suhteelta hyvin erilaisia asioita.  Suhteessa olisi tärkeä voida jutella toisen kanssa rehellisesti omista tunteista ja toiveista, myös seksiin liittyen. Tasavertaisessa suhteessa molempien omia rajoja kunnioitetaan. Minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen eivät kuulu seksiin tai ihmissuhteisiin ja jokaisella on myös oikeus olla harrastamatta seksiä, jos se ei tunnu hyvältä. Tietämättä enempää suhteestanne, on vaikea sanoa, onko tilanne ok. Itselleni herää kysymys, mikä saa sinut pohtimaan, onko seksin harrastaminen ok?  Onko tapahtunut jotain, mikä ei ole tuntunut hyvältä? Kannustaisinkin sinua tunnustelemaan ja kuuntelemaan omia tunteitasi. Voit pohtia asiaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miltä suhde sinusta itsestäsi tuntuu? Onko molempien mahdollista kertoa omista ajatuksistaan ja tunteistaan rehellisesti ja luottamuksellisesti? Onko seksi molempien toive? Onko molempien mahdollista kieltäytyä seksistä ilman, että toinen loukkaantuu tai suuttuu? Nämä kysymykset voivat auttaa tarkastelemaan suhteen tasavertaisuutta. Joskus voi käydä niin, että on aluksi halukas harrastamaan seksiä, mutta jälkeenpäin tilanne voikin herättää ahdistavia tunteita. On tärkeää, että siitä voi kertoa toiselle. Tilanteesta olisi hyvä myös keskustella jonkun ulkopuolisen, itselle turvallisen aikuisen kanssa. Olisi tärkeää, että läheiset aikuiset olisivat tietoisia suhteesta, sillä nuorten hyvinvointi ja turvallisuus ovat aikuisten vastuulla. Olisiko sinun mahdollista jutella jollekin luotettavalle aikuiselle suhteestanne? Luotettava aikuinen voisi olla oma huoltaja, nuorisotyöntekijä tai vaikka tuttu opettaja. Myös esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle tai koulukuraattorille voi mennä juttelemaan seurusteluun ja seksiin liittyvistä asioista. Turvallisen aikuisen kanssa juttelu voisi auttaa sinua pohdinnoissa ja saisit myös ulkopuolisen ihmisen näkökulmaa tilanteeseen. Toivottavasti sait apua tästä vastauksesta. Jos sinua jäi mietityttämään jokin asia tai haluat jatkaa pohdintaa yhdessä, voit tulla nimettömästi juttelemaan meidän chattiin! Toivon sinulle iloa viikkoosi!

Kuinka nuoret saavat harrastaa seksiä laillisesti kahdestaan?07.11.2017
Heippa, Kiitos kysymyksestäsi. Laillisuuden näkökulmasta nuoret saavat harrastaa seksiä kunhan he ovat tasavertaisessa suhteessa keskenään. Tasavertaisessa suhteessa nuoret ovat kehitykseltään ja iältään lähellä toisiaan. Lakiin on asetettu suojaikärajaksi 16-vuotta, joka tarkoittaa sitä, että aikuinen, tai toinen selvästi vanhempi nuori ei voi olla alle 16-vuotiaan kanssa minkäänlaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä. Lain tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria heidän kehitykselleen haitallisilta suhteilta. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole rajoittaa nuorten keskinäisiä, tasavertaisuuteen perustuvia suhteita. Seksi ja seksuaaliset teot voivat kuulua tasavertaiseen suhteeseen, kunhan molemmat osapuolet kokevat olevansa niihin valmiita ja halukkaita. Tärkeää on omien ja toisten rajojen kunnioittaminen. Jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus omaan seksuaalisuuteensa ja täten oikeus päättää omista rajoistaan. Suomessa on asetettu useita lakeja suojaamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta. Se, joka rikkoo toisen itsemääräämisoikeutta, tekee väärin myös lain näkökulmasta. Minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen ei kuulu tasavertaiseen suhteeseen. Tasavertaisessa suhteessa, jossa molemmat kunnioittavat toisiaan, seksuaalisista teoista voi kieltäytyä ja perua suostumuksensa koska tahansa. On tärkeää, että molemmilla osapuolilla on luottavainen ja turvallinen olo toistensa seurassa. Seksin tulee perustua yhdessä sovittuihin sääntöihin ja sopimuksiin siitä, mitä sellaisia asioita tehdään, jotka tuntuu molemmista hyviltä. Tasavertaiseen suhteeseen ei kuulu myöskään vastikkeiden tarjoaminen seksuaalisesta teosta eli seksin ostaminen. Seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos, riippumatta siitä, onko ostaja aikuinen vai toinen nuori. Jo ostamisen yritys eli seksuaalisen teon ehdottaminen korvausta vastaan on rikos. Vastike voi olla oikeastaan melkein mitä tahansa: rahaa, vaatteita, puhelin, tupakkaa, päihteitä, kyyti, yöpaikka tai jotain, millä ei edes ole rahallista arvoa. Seksuaalisella teolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa seksuaalista tekoa kuten seksuaalista kuvaa, koskettelua tai yhdyntää. Kun kahden ihmisen välisessä suhteessa on mukana jokin vastike, kuten raha, toisella osapuolella on aina tilanteessa valta-asema toiseen. Siksi vastikkeiden tarjoaminen seksuaalisesta teosta ei kuulu tasavertaiseen suhteeseen. Vastikkeen myötä toisesta osapuolesta voi myös tuntua, että seksistä kieltäytyminen tai suostumuksen peruminen on vaikeampaa. Tärkeintä on, että suhde perustuu tasavertaisuuteen ja molemmilla on hyvä olla. Toivottavasti onnistuin vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman kattavasti 😊 Jos jokin jäi vielä mietityttämään, voit tulla juttelemaan chattiimme. Mukavaa päivää!

Mitä tarkoittaa, kun translaissa edellytyksenä sukupuolen korjaukselle vaaditaan “elämään tämän mukaisessa sukupuoliroolissa”? Eikö tämänlainen roolittelu ole jo kahden sukupuolen tasaarvoa vastaan?27.10.2017
Moikka, ja kiitos kysymyksestäsi. Ymmärrän kysymyksesi niin, että viittaat sukupuolen korjausprosessin vaiheeseen, jossa ennen sukupuolen laillista vahvistamista henkilön odotetaan elävän vuoden ajan ns. tosielämänvaihetta. Sukupuolen korjaamisen prosessi lähtee liikkeelle siitä, että henkilö hakee lääkäriltä lähetteen sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle. Tutkimuspoliklinikalla käynnistyy diagnosointivaihe, jossa halutaan varmistua henkilön transsukupuolisuudesta ja henkisestä jaksamisestä käydä läpi korjausprosessi. Kun henkilö saa transsukupuolisuusdiagnoosin, saa hän sen myötä oikeuden tiettyihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät kehon korjaamiseen kuten hormonihoito, naamakarvoituksen tai rintojen poisto. Diagnoosi oikeuttaa myös lääkärinlausuntoon, jolla voi muuttaa nimensä maistraatissa. Jos henkilö toivoo genitaalikirurgiaa tai sukupuolen juridista vahvistamista, tarvitsee hän vielä toisen psykiatrin lausunnon poliklinikalta. Yleensä ennen kuin tätä lausuntoa voi saada, on tarkoitus, että henkilö elää kokemassaan sukupuoliroolissa vähintään vuoden. Tätä vaihetta kutsutaan tuoksi ”tosielämänvaiheeksi”. Tälle vaiheelle ei ole kuitenkaan olemassa selkeää ohjetta, mitä roolin odotetaan sisältävän. Ajattelisin kyseen olevan siitä, että henkilö kokee vuoden verran elämää omassa sukupuolessaan sellaisena kuin se hänelle oikealta tuntuu. Korjausprosessissa olevan kokemus tästä voi kuitenkin olla hankala, sillä prosessin etenemisestä huolimatta virallisten asiakirjojen sukupuolimerkinnät ovat väärät. Pohdit kysymyksessäsi myös sukupuolten roolittelua ja sukupuolten tasa-arvoa.  Ymmärrän hyvin, että lain teksti herättää ristiriitaisia ajatuksia, ihan kuin olisi olemassa jokin tietty tapa tai rooli toteuttaa sukupuolta. Siksi ajattelenkin, että on tärkeä tehdä näkyväksi se, että jokainen kokee sukupuolensa yksilöllisesti ja esimerkiksi naisena tai miehenä eläminen voivat tarkoittaa eri ihmisille hyvinkin eri asioita. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla nainen tai mies. Näiden sukupuolenkokemusten lisäksi on olemassa vielä kokemuksia, jotka ovat jotakin muuta, esim. muunsukupuolisuus, jonka kokemuksia on myös yhtä monia, kuin kokijoitakin. Jokaisen sukupuolen kokemus on yksilöllinen ja yhtä arvokas. Osa seksuaalista itsemääräämisoikeutta onkin, että saisi elää oman sukupuolenkokemuksensa mukaista elämää. Ajatus sukupuolen moninaisuudesta haastaa vanhoja käsityksiä siitä, että olisi olemassa esimerkiksi vain kaksi sukupuolta. Sellaiselle, joka on tottunut tai opetettu ajattelemaan niin, moninaisuuden ajattelu voi tuntua hämmentävältä. Onkin hienoa ja tärkeää haastaa vallalla olevia käsityksiä. Joskus sukupuoleen liittyvissä pohdinnoissa tarvitsee tukea, eikä kysymysten kanssa tarvitse jäädä yksin. Jos asia pohdituttaa sinua lisää, kannattaa olla yhteydessä Transtukipisteen työntekijöihin. He osaavat auttaa sinua pohdinnoissasi varmasti parhaiten. Heihin saat yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot löydät täältä http://transtukipiste.fi/puhelinneuvonta/. Reipasta syksyä sinulle!

Mitä tehdä, jos tuntematon ihminen lähtee seuraamaan?27.10.2017
Moi, ja kiitos kysymyksestä! Kysyit, mitä tehdä silloin, jos tuntematon henkilö lähtee seuraamaan. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta, mutta on ihan totta, että tällaista voi tapahtua. Jos tuntematon henkilö lähtee seuraamaan esimerkiksi kadulla, muiden ihmisten lähelle hakeutuminen voi auttaa. Tilanteeseen voi pyytää apua joltakin läsnäolevalta aikuiselta tai ohikulkijalta, esimerkiksi sanomalla ”Hei, minusta tuntuu että tuo henkilö x seuraa minua ja on turvaton olo. Voitko jutella hetken kanssani?”. Myös esimerkiksi johonkin lähellä olevaan liiketilaan tai kauppaan voi mennä sisälle ja kertoa työntekijöille tilanteesta. Joskus voi käydä kuitenkin niin, että tuntematon ihminen lähtee seuraamaan myös silloin, kun ympärillä ei ole muita ihmisiä, jolloin tilanne voi tuntua todella pelottavalta. Jos kokee itsensä uhatuksi, voi aina soittaa hätänumeroon 112 ja kertoa tilanteesta. Huoltajalle tai jollekin läheiselle kannattaa myös soittaa. Puhelussa kannattaa mainita olinpaikka ja jos mahdollista, voi kertoa myös, että uskoo jonkun seuraavan. Läheistä voi myös pyytää tulemaan vastaan, jotta koko matkaa ei joudu kulkemaan yksin. Jos pelottaa tällaiset tilanteet, pelosta kannattaa jutella jollekin turvalliselle aikuiselle. Turvallisuuden tunnetta voi myös lisätä esimerkiksi sopimalla kaverin tai perheen kanssa, että jos liikkuu myöhään tai pimeällä ulkona, laittaa aina viestin, kun on päässyt perille. Myös sellaisten reittien käyttäminen, joilla on muita ihmisiä sekä joilla kokee oman olonsa turvalliseksi, on hyvä käyttää. Toki tämä ei poista riskiä, että joku voi lähteä seuraamaan, mutta se voi lisätä omaa turvallisuuden tunnetta. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kävellä rauhassa, ilman pelkoa seuratuksi tulemisesta. Joskus yksin pimeällä liikkuessa, voi takana tuleva tuntematon henkilö herättää pelon tunteita, vaikka kyseinen henkilö ei välttämättä tarkoituksella seuraisi edellä kulkevaa. Pelon tunteet voivat herätä aikaisempien kokemusten tai muiden kertomien asioiden vuoksi. Jos kuitenkin olet tullut tai pelkäät tulevasi seuratuksi ja tilanne herättää sinussa huolta tai ahdistusta, asiaa on hyvä käydä läpi jonkin turvallisen aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla esimerkiksi oma huoltaja, kouluterveydenhoitaja, nuorisotalon työntekijä, opettaja tai jokin muu aikuinen, kenet koet luotettavaksi. Seuratuksi tuleminen voi olla todella ahdistava kokemus, jonka käsittelyyn olisi hyvä saada tukea. Toivon, että sait tästä vastauksesta apua. Jos haluat, voit tulla juttelemaan asiasta vielä chattiin!

Hei. Mikä on seksuaalinen hyväksikäyttö ja mikä seksuaalinen väkivalta? Minä oon poika! Minuu ahistaa poikana! Koen itteni tytöksi ja haluun olla tyttö. Haluun tytön kehon! Haluun pimpan ja tissit! Haluaisin uuden äidin joka haluu tyttö lapsen itelle?27.10.2017
Heippa, Kiitos kysymyksistäsi! Pohdit isoja teemoja viestissäsi, mukava että laitoit meille niistä viestiä. Seksuaalinen hyväksikäyttö on Suomen rikoslaissa käytetty termi. Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan alle 18­-vuotiaan nuoren tai lapsen sekä esimerkiksi sairauden tai kehitystasonsa vuoksi muuten heikommassa asemassa olevan henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja. Esimerkiksi koskettelu, seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteyteen pakottaminen voisivat olla tällaisia tekoja. Myös henkilön taivuttelu seksuaaliseen tekoon, voi olla seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalisella väkivallalla puolestaan tarkoitetaan laajemmin erilaisia tekoja, jotka loukkaavat henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa ja päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioita. Jokaisella on myös velvollisuus kunnioittaa toisten omia rajoja. Nuoren voi olla joskus vaikea tunnistaa seksuaalisen väkivallan tilanteita, sillä kokemus väkivallasta on yksilöllinen. Joskus esimerkiksi henkistä väkivaltaa ei osata tunnistaa väkivallaksi. Me Nuorten Exitissä puhummekin seksuaalisen väkivallan sijaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, koska väkivalta-termin mielletään usein liittyvän vain fyysiseen väkivaltaan. Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi kuitenkin olla esimerkiksi vihjailevia kommentteja, huutelua, koskettelua ilman toisen lupaa tai seksinoston yrityksiä. Seksuaalinen kaltoinkohtelu pitää sisällään myös seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen väkivallan. Näissä määritelmissä ei ole olennaista se, rikkovatko teot lakia, vaan tärkeintä on henkilön oma kokemus. Jos jokin teko tai asia tuntuu epämiellyttävältä, ahdistavalta tai painostavalta, tilanne ei ole ok. Kuka tahansa sukupuolesta, iästä tai taustasta riippumatta voi kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua, ja tilanteet ovat aina tekijän vastuulla. Jokainen voi itse päättää, millä käsitteillä ja sanoilla omista kokemuksistaan puhuu. Nuoren ei tarvitse tietää onko jossakin tilanteessa tapahtunut rikos ja jokaisella on oikeus apuun ja tukeen. Pohdit kysymyksessäsi myös omaa sukupuolen kokemustasi. Kerroit, että poikana olo ahdistaa sinua ja koet olevasi tyttö. Kokemus omasta sukupuolesta voi erota siitä sukupuolesta, mihin sinut on kasvatettu. Oma sukupuoli on jokaisen yksilöllinen kokemus ja se voidaan kokea hyvin moninaisin eri tavoin. Sukupuoleen liittyvät pohdinnat ja kokemukset voivat ymmärrettävästi herättää voimakkaita tunteita, kuten ahdistusta, häpeää ja pelkoa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin näiden tunteiden kanssa, vaan sinulla on oikeus tukeen. Olisiko elämässäsi ketään turvallista aikuista kenen kanssa voisit jutella? Turvallinen aikuinen voi olla vaikka kouluterveydenhoitaja, nuorisotalon työntekijä, opettaja, huoltaja tai jokin muu aikuinen, kenet koet luotettavaksi. Aikuisen kanssa voitte yhdessä pohtia, miten asiassa voisi edetä ja minkälainen tuki olisi sinulle parasta. Joskus juttelu kasvotusten voi tuntua vaikealta. Me täällä Nuorten Exitillä emme ole erikoistuneet sukupuolen moninaisuuden teemoihin, mutta suosittelisin sinulle muutamaa muuta palvelua, joista voisit saada tukea pohdinnoillesi. Sinuiksi on valtakunnallinen tuki-ja neuvontapalvelu, jossa voit jutella seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä aiheista. Heihin voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimella sekä lähettää nettisivuilla kysymyksiä samankaltaiselle kysymyspalstalle. Sinuiksi-palvelun löydät täältä: https://www.sinuiksi.fi/kysy-neuvoa . Myös Transtukipiste tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Heidän palvelunsa löydät täältä: http://transtukipiste.fi/palvelut/ . Uskon, että näistä palveluista voisit saada parhaiten tukea. Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua! Hienoa, että olet lähtenyt hakemaan tukea. Tsemppiä ja voimaa arkeesi!

Onko seksin ostamisen/ehdotus täysi-ikäisten (yli 18v.) kesken täysin sallittu?24.10.2017
Moikka ja kiitos kysymyksestäsi! Lain mukaan seksin ostaminen ja vastikkeen tarjoaminen seksuaalisesta teosta on sallittua, jos kyseessä ei ole parituksen tai ihmiskaupan uhri. Seksistä korvausta tarjoavan henkilön tulee siis olla varma siitä, että toinen osapuoli ei ole parituksen tai ihmiskaupan uhri. Parituksella tarkoitetaan sitä, että henkilö hankkii taloudellista hyötyä toisen henkilön korvausta vastaan tehtyjä seksuaalisia tekoja hyödyntämällä. Ihmiskaupalla puolestaan tarkoitetaan järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka yksi muodoista on tilanne, jossa henkilö pakotetaan esimerkiksi väkivallan uhalla tarjoamaan seksiä korvausta vastaan. Molemmissa tilanteissa voidaan ajatella, että sekä parituksesta että ihmiskaupasta vastaavalla henkilöllä on valta-asema seksiä tarjoavaan henkilöön nähden. Valta-aseman myötä ei voida tietää, onko seksualisia tekoja tarjoavalla ihmisellä aidosti mahdollisuus valita, haluaako hän tehdä seksiä korvausta vastaan, vai onko hän tilanteessa, jossa hänellä ei ole vaihtoehtoja toimia toisin. Täysi-ikäiset ihmiset voivat tehdä omat ratkaisunsa seksin ostamiseen ja myymiseen liittyen. On kuitenkin muistettava, että ulkopuolisena on hyvin vaikea arvioida, onko seksiä korvausta vastaan tarjoava henkilö tilanteessa mukana täysin omasta vapaasta tahdostaan. Kun seksiin liitetään ajatus ostamisesta eli mukaan tulee jonkinlainen vastike kuten raha tai päihteet, toisella henkilöllä on tilanteessa aina valta-asema suhteessa toiseen osapuoleen. Vaikka maksullinen seksi siihen omasta tahdostaan suostuvien ihmisten kesken olisikin laillista, on myös hyvä ottaa huomioon, että tilanne voi herättää monenlaisia tunteita kummassakin osapuolessa. Me täällä Nuorten Exitissä ajattelemmekin, että seksi kuuluu turvallisiin ihmissuhteisiin, joissa osapuolet ovat keskenään tasavertaisia ja seksistä on mahdollisuus kieltäytyä missä vaiheessa tahansa. Mikäli mukana on jonkinlainen vastike, voi kieltäytyminen olla vaikeampaa, vaikka niin haluaisikin tehdä. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseesi, olet tervetullut juttelemaan asiasta lisää chattiimme! Kivoja syyspäiviä sinulle!

Miksi aina poikia syytetään nuden jakamisesta? Tytötkin tekee niin.20.10.2017
Moikka! Kiitos kysymyksestä, tämä on tosi tärkeä aihe, jota onkin hyvä pohtia. Nuden jakamisella tarkoitat varmaan puhelimella tai somessa lähetettyjä paljastavia kuvia, joita jaetaan eteenpäin tai näytetään muille ilman kuvassa olevan lupaa. Nuden jakaminen muille ilman lupaa on yksi seksuaalisen kaltoinkohtelun muoto, ja joissain tapauksissa myös rikos. Myös nuden lähettäminen toiselle, ilman että on varma toisen halukkuudesta vastaanottaa kuva, voi olla seksuaalista kaltoinkohtelua. Kysyit miksi poikia syytetään useimmiten nudejen jaksamisesta. Joillakin ihmisillä saattaa olla vahvoja ennakkokäsityksiä siitä, kuka seksuaalista häirintää tai seksuaalista kaltoinkohtelua tekee. Nämä ennakkokäsitykset voivat vahvistua yksittäisen tapahtuman myötä, mikä ei tietenkään ole oikein. Nuden jakaminen ei kuitenkaan katso henkilön sukupuolta. Olet siis aivan oikeassa siinä, että myös tytöt saattavat jakaa nudeja. Nuden jakaminen muille ilman kuvassa olevan lupaa on aina väärin tekijän sukupuolesta riippumatta. On harmillista, että joillain ihmisillä, myös aikuisilla, on tiettyjä ennakko-oletuksia seksuaaliseen häirintään ja tekijöihin liittyen. Tämä voi tuntua erityisen pahalta, varsinkin jos oma kokemus on erilainen kuin yleiset ennakkoluulot. Nudejen jakaminen voi olla yksi seksuaalisen häirinnän muoto, mutta kuvien jakamisen yleisyydestä sukupuolten välillä ei ole tarkkoja tilastoja. Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan 8.–9.-luokkalaisista tytöistä 63 prosenttia ja pojista 42 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti. Pojat kohtaavat siis yhtä lailla seksuaalista häirintää ja myös siitä on oikeus puhua. Jokaisella on myös oikeus tukeen sukupuolesta riippumatta. Rentouttavaa syksyn jatkoa!