Vastaamme Kysy ja Lue -palstalla koulu- ja nuorisotalovierailuilla esitettyihin kysymyksiin. Verkon kautta saa meihin yhteyden chatissa, chat on auki tiistaisin klo 16-18 ja torstaisin klo 14-16. Chatin löydät sivun alalaidasta.

Muita auttavia tahoja

 

Onko normaalia tai ok, jos 12-13-vuotias harrastaa seksiä 15-vuotiaan kanssa, kun ollaan oltu yli vuosi yhdessä ja meillä on seksisuhde?10.11.2017
Heippa! Kiitos kysymyksestä. Pohdit onko ok, että 12-13-vuotias ja 15-vuotias harrastavat seksiä. Ikäeroihin ja seksin harrastamiseen voi liittyä monenlaisia pohdintoja ja on hienoa, että laitoit meille viestiä! Kerrot, että olette olleet yhdessä jo vuoden. Se, että seksi tulee jossain vaiheessa osaksi elämää, on luonnollista eikä siinä ole mitään epänormaalia. Nuoret kehittyvät yksilölliseen tahtiin ja se, milloin seksin harrastaminen tulee ajankohtaiseksi, voi vaihdella paljon. Seksi ei myöskään automaattisesti kuulu kaikkiin seurustelusuhteisiin, ja siksi onkin tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus pohtia omaa valmiuttaan ja halukkuuttaan seksiin ilman painostusta. Jokaisella on oikeus tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja nauttia seksistä omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Yhtälailla on ok, että seksi ei kiinnosta tai kuulu suhteeseen. Jokaisella nuorella on oikeus tasavertaisiin ja turvallisiin suhteisiin. Olisikin hyvä pohtia, ovatko teidän toiveenne ja odotuksenne suhdettanne kohtaan samanlaiset. 12/13- ja 15-vuotias voivat olla kehitykseltään vielä hyvin eri vaiheissa ja he voivat odottaa suhteelta hyvin erilaisia asioita.  Suhteessa olisi tärkeä voida jutella toisen kanssa rehellisesti omista tunteista ja toiveista, myös seksiin liittyen. Tasavertaisessa suhteessa molempien omia rajoja kunnioitetaan. Minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen eivät kuulu seksiin tai ihmissuhteisiin ja jokaisella on myös oikeus olla harrastamatta seksiä, jos se ei tunnu hyvältä. Tietämättä enempää suhteestanne, on vaikea sanoa, onko tilanne ok. Itselleni herää kysymys, mikä saa sinut pohtimaan, onko seksin harrastaminen ok?  Onko tapahtunut jotain, mikä ei ole tuntunut hyvältä? Kannustaisinkin sinua tunnustelemaan ja kuuntelemaan omia tunteitasi. Voit pohtia asiaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miltä suhde sinusta itsestäsi tuntuu? Onko molempien mahdollista kertoa omista ajatuksistaan ja tunteistaan rehellisesti ja luottamuksellisesti? Onko seksi molempien toive? Onko molempien mahdollista kieltäytyä seksistä ilman, että toinen loukkaantuu tai suuttuu? Nämä kysymykset voivat auttaa tarkastelemaan suhteen tasavertaisuutta. Joskus voi käydä niin, että on aluksi halukas harrastamaan seksiä, mutta jälkeenpäin tilanne voikin herättää ahdistavia tunteita. On tärkeää, että siitä voi kertoa toiselle. Tilanteesta olisi hyvä myös keskustella jonkun ulkopuolisen, itselle turvallisen aikuisen kanssa. Olisi tärkeää, että läheiset aikuiset olisivat tietoisia suhteesta, sillä nuorten hyvinvointi ja turvallisuus ovat aikuisten vastuulla. Olisiko sinun mahdollista jutella jollekin luotettavalle aikuiselle suhteestanne? Luotettava aikuinen voisi olla oma huoltaja, nuorisotyöntekijä tai vaikka tuttu opettaja. Myös esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle tai koulukuraattorille voi mennä juttelemaan seurusteluun ja seksiin liittyvistä asioista. Turvallisen aikuisen kanssa juttelu voisi auttaa sinua pohdinnoissa ja saisit myös ulkopuolisen ihmisen näkökulmaa tilanteeseen. Toivottavasti sait apua tästä vastauksesta. Jos sinua jäi mietityttämään jokin asia tai haluat jatkaa pohdintaa yhdessä, voit tulla nimettömästi juttelemaan meidän chattiin! Toivon sinulle iloa viikkoosi!

Kuinka nuoret saavat harrastaa seksiä laillisesti kahdestaan?07.11.2017
Heippa, Kiitos kysymyksestäsi. Laillisuuden näkökulmasta nuoret saavat harrastaa seksiä kunhan he ovat tasavertaisessa suhteessa keskenään. Tasavertaisessa suhteessa nuoret ovat kehitykseltään ja iältään lähellä toisiaan. Lakiin on asetettu suojaikärajaksi 16-vuotta, joka tarkoittaa sitä, että aikuinen, tai toinen selvästi vanhempi nuori ei voi olla alle 16-vuotiaan kanssa minkäänlaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä. Lain tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria heidän kehitykselleen haitallisilta suhteilta. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole rajoittaa nuorten keskinäisiä, tasavertaisuuteen perustuvia suhteita. Seksi ja seksuaaliset teot voivat kuulua tasavertaiseen suhteeseen, kunhan molemmat osapuolet kokevat olevansa niihin valmiita ja halukkaita. Tärkeää on omien ja toisten rajojen kunnioittaminen. Jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus omaan seksuaalisuuteensa ja täten oikeus päättää omista rajoistaan. Suomessa on asetettu useita lakeja suojaamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta. Se, joka rikkoo toisen itsemääräämisoikeutta, tekee väärin myös lain näkökulmasta. Minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen ei kuulu tasavertaiseen suhteeseen. Tasavertaisessa suhteessa, jossa molemmat kunnioittavat toisiaan, seksuaalisista teoista voi kieltäytyä ja perua suostumuksensa koska tahansa. On tärkeää, että molemmilla osapuolilla on luottavainen ja turvallinen olo toistensa seurassa. Seksin tulee perustua yhdessä sovittuihin sääntöihin ja sopimuksiin siitä, mitä sellaisia asioita tehdään, jotka tuntuu molemmista hyviltä. Tasavertaiseen suhteeseen ei kuulu myöskään vastikkeiden tarjoaminen seksuaalisesta teosta eli seksin ostaminen. Seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos, riippumatta siitä, onko ostaja aikuinen vai toinen nuori. Jo ostamisen yritys eli seksuaalisen teon ehdottaminen korvausta vastaan on rikos. Vastike voi olla oikeastaan melkein mitä tahansa: rahaa, vaatteita, puhelin, tupakkaa, päihteitä, kyyti, yöpaikka tai jotain, millä ei edes ole rahallista arvoa. Seksuaalisella teolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa seksuaalista tekoa kuten seksuaalista kuvaa, koskettelua tai yhdyntää. Kun kahden ihmisen välisessä suhteessa on mukana jokin vastike, kuten raha, toisella osapuolella on aina tilanteessa valta-asema toiseen. Siksi vastikkeiden tarjoaminen seksuaalisesta teosta ei kuulu tasavertaiseen suhteeseen. Vastikkeen myötä toisesta osapuolesta voi myös tuntua, että seksistä kieltäytyminen tai suostumuksen peruminen on vaikeampaa. Tärkeintä on, että suhde perustuu tasavertaisuuteen ja molemmilla on hyvä olla. Toivottavasti onnistuin vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman kattavasti 😊 Jos jokin jäi vielä mietityttämään, voit tulla juttelemaan chattiimme. Mukavaa päivää!

Mitä tarkoittaa, kun translaissa edellytyksenä sukupuolen korjaukselle vaaditaan “elämään tämän mukaisessa sukupuoliroolissa”? Eikö tämänlainen roolittelu ole jo kahden sukupuolen tasaarvoa vastaan?27.10.2017
Moikka, ja kiitos kysymyksestäsi. Ymmärrän kysymyksesi niin, että viittaat sukupuolen korjausprosessin vaiheeseen, jossa ennen sukupuolen laillista vahvistamista henkilön odotetaan elävän vuoden ajan ns. tosielämänvaihetta. Sukupuolen korjaamisen prosessi lähtee liikkeelle siitä, että henkilö hakee lääkäriltä lähetteen sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle. Tutkimuspoliklinikalla käynnistyy diagnosointivaihe, jossa halutaan varmistua henkilön transsukupuolisuudesta ja henkisestä jaksamisestä käydä läpi korjausprosessi. Kun henkilö saa transsukupuolisuusdiagnoosin, saa hän sen myötä oikeuden tiettyihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät kehon korjaamiseen kuten hormonihoito, naamakarvoituksen tai rintojen poisto. Diagnoosi oikeuttaa myös lääkärinlausuntoon, jolla voi muuttaa nimensä maistraatissa. Jos henkilö toivoo genitaalikirurgiaa tai sukupuolen juridista vahvistamista, tarvitsee hän vielä toisen psykiatrin lausunnon poliklinikalta. Yleensä ennen kuin tätä lausuntoa voi saada, on tarkoitus, että henkilö elää kokemassaan sukupuoliroolissa vähintään vuoden. Tätä vaihetta kutsutaan tuoksi ”tosielämänvaiheeksi”. Tälle vaiheelle ei ole kuitenkaan olemassa selkeää ohjetta, mitä roolin odotetaan sisältävän. Ajattelisin kyseen olevan siitä, että henkilö kokee vuoden verran elämää omassa sukupuolessaan sellaisena kuin se hänelle oikealta tuntuu. Korjausprosessissa olevan kokemus tästä voi kuitenkin olla hankala, sillä prosessin etenemisestä huolimatta virallisten asiakirjojen sukupuolimerkinnät ovat väärät. Pohdit kysymyksessäsi myös sukupuolten roolittelua ja sukupuolten tasa-arvoa.  Ymmärrän hyvin, että lain teksti herättää ristiriitaisia ajatuksia, ihan kuin olisi olemassa jokin tietty tapa tai rooli toteuttaa sukupuolta. Siksi ajattelenkin, että on tärkeä tehdä näkyväksi se, että jokainen kokee sukupuolensa yksilöllisesti ja esimerkiksi naisena tai miehenä eläminen voivat tarkoittaa eri ihmisille hyvinkin eri asioita. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla nainen tai mies. Näiden sukupuolenkokemusten lisäksi on olemassa vielä kokemuksia, jotka ovat jotakin muuta, esim. muunsukupuolisuus, jonka kokemuksia on myös yhtä monia, kuin kokijoitakin. Jokaisen sukupuolen kokemus on yksilöllinen ja yhtä arvokas. Osa seksuaalista itsemääräämisoikeutta onkin, että saisi elää oman sukupuolenkokemuksensa mukaista elämää. Ajatus sukupuolen moninaisuudesta haastaa vanhoja käsityksiä siitä, että olisi olemassa esimerkiksi vain kaksi sukupuolta. Sellaiselle, joka on tottunut tai opetettu ajattelemaan niin, moninaisuuden ajattelu voi tuntua hämmentävältä. Onkin hienoa ja tärkeää haastaa vallalla olevia käsityksiä. Joskus sukupuoleen liittyvissä pohdinnoissa tarvitsee tukea, eikä kysymysten kanssa tarvitse jäädä yksin. Jos asia pohdituttaa sinua lisää, kannattaa olla yhteydessä Transtukipisteen työntekijöihin. He osaavat auttaa sinua pohdinnoissasi varmasti parhaiten. Heihin saat yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot löydät täältä http://transtukipiste.fi/puhelinneuvonta/. Reipasta syksyä sinulle!

Mitä tehdä, jos tuntematon ihminen lähtee seuraamaan?27.10.2017
Moi, ja kiitos kysymyksestä! Kysyit, mitä tehdä silloin, jos tuntematon henkilö lähtee seuraamaan. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta, mutta on ihan totta, että tällaista voi tapahtua. Jos tuntematon henkilö lähtee seuraamaan esimerkiksi kadulla, muiden ihmisten lähelle hakeutuminen voi auttaa. Tilanteeseen voi pyytää apua joltakin läsnäolevalta aikuiselta tai ohikulkijalta, esimerkiksi sanomalla ”Hei, minusta tuntuu että tuo henkilö x seuraa minua ja on turvaton olo. Voitko jutella hetken kanssani?”. Myös esimerkiksi johonkin lähellä olevaan liiketilaan tai kauppaan voi mennä sisälle ja kertoa työntekijöille tilanteesta. Joskus voi käydä kuitenkin niin, että tuntematon ihminen lähtee seuraamaan myös silloin, kun ympärillä ei ole muita ihmisiä, jolloin tilanne voi tuntua todella pelottavalta. Jos kokee itsensä uhatuksi, voi aina soittaa hätänumeroon 112 ja kertoa tilanteesta. Huoltajalle tai jollekin läheiselle kannattaa myös soittaa. Puhelussa kannattaa mainita olinpaikka ja jos mahdollista, voi kertoa myös, että uskoo jonkun seuraavan. Läheistä voi myös pyytää tulemaan vastaan, jotta koko matkaa ei joudu kulkemaan yksin. Jos pelottaa tällaiset tilanteet, pelosta kannattaa jutella jollekin turvalliselle aikuiselle. Turvallisuuden tunnetta voi myös lisätä esimerkiksi sopimalla kaverin tai perheen kanssa, että jos liikkuu myöhään tai pimeällä ulkona, laittaa aina viestin, kun on päässyt perille. Myös sellaisten reittien käyttäminen, joilla on muita ihmisiä sekä joilla kokee oman olonsa turvalliseksi, on hyvä käyttää. Toki tämä ei poista riskiä, että joku voi lähteä seuraamaan, mutta se voi lisätä omaa turvallisuuden tunnetta. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kävellä rauhassa, ilman pelkoa seuratuksi tulemisesta. Joskus yksin pimeällä liikkuessa, voi takana tuleva tuntematon henkilö herättää pelon tunteita, vaikka kyseinen henkilö ei välttämättä tarkoituksella seuraisi edellä kulkevaa. Pelon tunteet voivat herätä aikaisempien kokemusten tai muiden kertomien asioiden vuoksi. Jos kuitenkin olet tullut tai pelkäät tulevasi seuratuksi ja tilanne herättää sinussa huolta tai ahdistusta, asiaa on hyvä käydä läpi jonkin turvallisen aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla esimerkiksi oma huoltaja, kouluterveydenhoitaja, nuorisotalon työntekijä, opettaja tai jokin muu aikuinen, kenet koet luotettavaksi. Seuratuksi tuleminen voi olla todella ahdistava kokemus, jonka käsittelyyn olisi hyvä saada tukea. Toivon, että sait tästä vastauksesta apua. Jos haluat, voit tulla juttelemaan asiasta vielä chattiin!

Hei. Mikä on seksuaalinen hyväksikäyttö ja mikä seksuaalinen väkivalta? Minä oon poika! Minuu ahistaa poikana! Koen itteni tytöksi ja haluun olla tyttö. Haluun tytön kehon! Haluun pimpan ja tissit! Haluaisin uuden äidin joka haluu tyttö lapsen itelle?27.10.2017
Heippa, Kiitos kysymyksistäsi! Pohdit isoja teemoja viestissäsi, mukava että laitoit meille niistä viestiä. Seksuaalinen hyväksikäyttö on Suomen rikoslaissa käytetty termi. Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan alle 18­-vuotiaan nuoren tai lapsen sekä esimerkiksi sairauden tai kehitystasonsa vuoksi muuten heikommassa asemassa olevan henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja. Esimerkiksi koskettelu, seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteyteen pakottaminen voisivat olla tällaisia tekoja. Myös henkilön taivuttelu seksuaaliseen tekoon, voi olla seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalisella väkivallalla puolestaan tarkoitetaan laajemmin erilaisia tekoja, jotka loukkaavat henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa ja päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioita. Jokaisella on myös velvollisuus kunnioittaa toisten omia rajoja. Nuoren voi olla joskus vaikea tunnistaa seksuaalisen väkivallan tilanteita, sillä kokemus väkivallasta on yksilöllinen. Joskus esimerkiksi henkistä väkivaltaa ei osata tunnistaa väkivallaksi. Me Nuorten Exitissä puhummekin seksuaalisen väkivallan sijaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, koska väkivalta-termin mielletään usein liittyvän vain fyysiseen väkivaltaan. Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi kuitenkin olla esimerkiksi vihjailevia kommentteja, huutelua, koskettelua ilman toisen lupaa tai seksinoston yrityksiä. Seksuaalinen kaltoinkohtelu pitää sisällään myös seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen väkivallan. Näissä määritelmissä ei ole olennaista se, rikkovatko teot lakia, vaan tärkeintä on henkilön oma kokemus. Jos jokin teko tai asia tuntuu epämiellyttävältä, ahdistavalta tai painostavalta, tilanne ei ole ok. Kuka tahansa sukupuolesta, iästä tai taustasta riippumatta voi kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua, ja tilanteet ovat aina tekijän vastuulla. Jokainen voi itse päättää, millä käsitteillä ja sanoilla omista kokemuksistaan puhuu. Nuoren ei tarvitse tietää onko jossakin tilanteessa tapahtunut rikos ja jokaisella on oikeus apuun ja tukeen. Pohdit kysymyksessäsi myös omaa sukupuolen kokemustasi. Kerroit, että poikana olo ahdistaa sinua ja koet olevasi tyttö. Kokemus omasta sukupuolesta voi erota siitä sukupuolesta, mihin sinut on kasvatettu. Oma sukupuoli on jokaisen yksilöllinen kokemus ja se voidaan kokea hyvin moninaisin eri tavoin. Sukupuoleen liittyvät pohdinnat ja kokemukset voivat ymmärrettävästi herättää voimakkaita tunteita, kuten ahdistusta, häpeää ja pelkoa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin näiden tunteiden kanssa, vaan sinulla on oikeus tukeen. Olisiko elämässäsi ketään turvallista aikuista kenen kanssa voisit jutella? Turvallinen aikuinen voi olla vaikka kouluterveydenhoitaja, nuorisotalon työntekijä, opettaja, huoltaja tai jokin muu aikuinen, kenet koet luotettavaksi. Aikuisen kanssa voitte yhdessä pohtia, miten asiassa voisi edetä ja minkälainen tuki olisi sinulle parasta. Joskus juttelu kasvotusten voi tuntua vaikealta. Me täällä Nuorten Exitillä emme ole erikoistuneet sukupuolen moninaisuuden teemoihin, mutta suosittelisin sinulle muutamaa muuta palvelua, joista voisit saada tukea pohdinnoillesi. Sinuiksi on valtakunnallinen tuki-ja neuvontapalvelu, jossa voit jutella seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä aiheista. Heihin voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimella sekä lähettää nettisivuilla kysymyksiä samankaltaiselle kysymyspalstalle. Sinuiksi-palvelun löydät täältä: https://www.sinuiksi.fi/kysy-neuvoa . Myös Transtukipiste tarjoaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Heidän palvelunsa löydät täältä: http://transtukipiste.fi/palvelut/ . Uskon, että näistä palveluista voisit saada parhaiten tukea. Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua! Hienoa, että olet lähtenyt hakemaan tukea. Tsemppiä ja voimaa arkeesi!

Onko seksin ostamisen/ehdotus täysi-ikäisten (yli 18v.) kesken täysin sallittu?24.10.2017
Moikka ja kiitos kysymyksestäsi! Lain mukaan seksin ostaminen ja vastikkeen tarjoaminen seksuaalisesta teosta on sallittua, jos kyseessä ei ole parituksen tai ihmiskaupan uhri. Seksistä korvausta tarjoavan henkilön tulee siis olla varma siitä, että toinen osapuoli ei ole parituksen tai ihmiskaupan uhri. Parituksella tarkoitetaan sitä, että henkilö hankkii taloudellista hyötyä toisen henkilön korvausta vastaan tehtyjä seksuaalisia tekoja hyödyntämällä. Ihmiskaupalla puolestaan tarkoitetaan järjestäytynyttä rikollisuutta, jonka yksi muodoista on tilanne, jossa henkilö pakotetaan esimerkiksi väkivallan uhalla tarjoamaan seksiä korvausta vastaan. Molemmissa tilanteissa voidaan ajatella, että sekä parituksesta että ihmiskaupasta vastaavalla henkilöllä on valta-asema seksiä tarjoavaan henkilöön nähden. Valta-aseman myötä ei voida tietää, onko seksualisia tekoja tarjoavalla ihmisellä aidosti mahdollisuus valita, haluaako hän tehdä seksiä korvausta vastaan, vai onko hän tilanteessa, jossa hänellä ei ole vaihtoehtoja toimia toisin. Täysi-ikäiset ihmiset voivat tehdä omat ratkaisunsa seksin ostamiseen ja myymiseen liittyen. On kuitenkin muistettava, että ulkopuolisena on hyvin vaikea arvioida, onko seksiä korvausta vastaan tarjoava henkilö tilanteessa mukana täysin omasta vapaasta tahdostaan. Kun seksiin liitetään ajatus ostamisesta eli mukaan tulee jonkinlainen vastike kuten raha tai päihteet, toisella henkilöllä on tilanteessa aina valta-asema suhteessa toiseen osapuoleen. Vaikka maksullinen seksi siihen omasta tahdostaan suostuvien ihmisten kesken olisikin laillista, on myös hyvä ottaa huomioon, että tilanne voi herättää monenlaisia tunteita kummassakin osapuolessa. Me täällä Nuorten Exitissä ajattelemmekin, että seksi kuuluu turvallisiin ihmissuhteisiin, joissa osapuolet ovat keskenään tasavertaisia ja seksistä on mahdollisuus kieltäytyä missä vaiheessa tahansa. Mikäli mukana on jonkinlainen vastike, voi kieltäytyminen olla vaikeampaa, vaikka niin haluaisikin tehdä. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseesi, olet tervetullut juttelemaan asiasta lisää chattiimme! Kivoja syyspäiviä sinulle!

Miksi aina poikia syytetään nuden jakamisesta? Tytötkin tekee niin.20.10.2017
Moikka! Kiitos kysymyksestä, tämä on tosi tärkeä aihe, jota onkin hyvä pohtia. Nuden jakamisella tarkoitat varmaan puhelimella tai somessa lähetettyjä paljastavia kuvia, joita jaetaan eteenpäin tai näytetään muille ilman kuvassa olevan lupaa. Nuden jakaminen muille ilman lupaa on yksi seksuaalisen kaltoinkohtelun muoto, ja joissain tapauksissa myös rikos. Myös nuden lähettäminen toiselle, ilman että on varma toisen halukkuudesta vastaanottaa kuva, voi olla seksuaalista kaltoinkohtelua. Kysyit miksi poikia syytetään useimmiten nudejen jaksamisesta. Joillakin ihmisillä saattaa olla vahvoja ennakkokäsityksiä siitä, kuka seksuaalista häirintää tai seksuaalista kaltoinkohtelua tekee. Nämä ennakkokäsitykset voivat vahvistua yksittäisen tapahtuman myötä, mikä ei tietenkään ole oikein. Nuden jakaminen ei kuitenkaan katso henkilön sukupuolta. Olet siis aivan oikeassa siinä, että myös tytöt saattavat jakaa nudeja. Nuden jakaminen muille ilman kuvassa olevan lupaa on aina väärin tekijän sukupuolesta riippumatta. On harmillista, että joillain ihmisillä, myös aikuisilla, on tiettyjä ennakko-oletuksia seksuaaliseen häirintään ja tekijöihin liittyen. Tämä voi tuntua erityisen pahalta, varsinkin jos oma kokemus on erilainen kuin yleiset ennakkoluulot. Nudejen jakaminen voi olla yksi seksuaalisen häirinnän muoto, mutta kuvien jakamisen yleisyydestä sukupuolten välillä ei ole tarkkoja tilastoja. Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan 8.–9.-luokkalaisista tytöistä 63 prosenttia ja pojista 42 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti. Pojat kohtaavat siis yhtä lailla seksuaalista häirintää ja myös siitä on oikeus puhua. Jokaisella on myös oikeus tukeen sukupuolesta riippumatta. Rentouttavaa syksyn jatkoa!

Onko oikein, että joku tulee koskemaan sinua ja rikkomaan omaa yksityisyyttä?20.10.2017
Heippa ja kiitos kysymyksestäsi! Jokaiselle ihmiselle kuuluu seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinulla on oikeus määrittää omat rajasi ja päättää kuka ja miten sinua saa koskea. Kaikilla ihmisillä on oikeus omaan rauhaan ja koskemattomuuteen. Toisen omia rajoja tulee kunnioittaa, ja koskettelu tai lähentely ilman lupaa on aina väärin. Joskus tilanteet tapahtuvat yllättäen ja niissä voi olla vaikea toimia. On luonnollista, että tilanne saattaa silloin hämmentää eikä oikein tiedä miten toimisi. Tekijää voi aina pyytää lopettamaan, poistua itse paikalta tai hakeutua muiden ihmisten pariin, joiden kanssa kokee olevansa turvassa. Joskus tilanne saattaa lamauttaa niin, että ei pysty tekemään mitään ja se on hyvin ymmärrettävää. Silloin on tärkeää muistaa, että ei tarvitse kokea syyllisyyttä omasta toimimattomuudestaan, sillä vastuu tilanteissa on aina tekijällä. Jos asia jää painamaan mieltä, siitä on hyvä puhua luotettavan aikuisen kanssa. Joskus epämiellyttävät tilanteet voivat palautua mieleen pitkänkin ajan päästä. Tilanteesta nousseita tunteita ja reaktioita on hyvä päästä käsittelemään turvallisessa ympäristössä myös myöhemmin. Jos sinua pohdituttaa jokin omiin rajoihin tai epämiellyttävään koskettamiseen liittyvä asia, olet tervetullut juttelemaan chattiimme. Toivon sinulle iloa ja valoa arkeesi!

Kelle siitä seksuaalisesta kaltoinkohtelusta kuuluu ilmoittaa?20.10.2017
Moikka ja kiitos tärkeästä kysymyksestäsi! Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan kaikkia seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä rikkovia tekoja. Seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneella henkilöllä on oikeus ilmoittaa tapahtuneesta ja saada tapahtuneeseen tukea. Nämä tilanteet voivat herättää monenlaisia tunteita ja reaktioita ja eikä kenenkään tarvitse selvitä niistä yksin. Tekijä on vastuussa teoistaan eikä seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneen tarvitse kantaa syyllisyyttä tilanteesta. Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta voi ilmoittaa aina poliisille. Sinun ei tarvitse tietää, onko tilanteessa tapahtunut rikosta, vaan tärkeintä on oma kokemuksesi. Aiemmin tapahtuneesta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta voi täyttää rikosilmoituksen netissä, mutta kiireellisissä tilanteissa poliisiin saa yhteyden hätänumeron 112 kautta. Poliisiin voi ottaa yhteyttä myös sosiaalisessa mediassa, ja somessa toimivien poliisien yhteystiedot löydät tästä linkistä: http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisit_sosiaalisessa_mediassa. Jos yhteyden ottaminen poliisiin tuntuu vaikealta, esimerkiksi rikosuhripäivystys tarjoaa apua tilanteeseen. Rikosuhripäivystyksen yhteystiedot ja neuvontachatin löydät täältä: http://nuoret.riku.fi/ Jos seksuaalinen kaltoinkohtelu tapahtuu jonkin toimijan järjestämässä tapahtumassa tai tiloissa, kyseisen paikan työntekijöille on hyvä ilmoittaa tapahtuneesta heti tilanteen tapahduttua. Näin tilanteeseen voidaan heti puuttua. Esimerkiksi koulussa asiasta on hyvä mennä kertomaan opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai vaikka koulukuraattorille. Nuorisotilalla tai harrastuksessa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta voi ilmoittaa työntekijälle tai vastuuhenkilölle. Julkisissa tiloissa kuten kahvilassa, tapahtumassa tai baarissa tapahtuneesta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta voi mennä kertomaan työntekijälle tai järjestyksenvalvojalle. Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta kannattaa myös aina kertoa jollekin luotettavalle ja turvalliselle aikuiselle. Se voi olla vaikka nuoristotalon työntekijä, oma huoltaja, tukihenkilö, kummitäti, opettaja tai kouluterveydenhoitaja. Yhdessä aikuisen kanssa voit pohtia, miten tilanteessa edetään ja millaista tukea kaipaat tilanteen käsittelyyn. Aikuisen kanssa voi ottaa myös yhdessä yhteyttä poliisiin. Joskus seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteista ilmoittaminen ja puhuminen voi tuntua vaikealta ja ahdistavalta. Se on täysin ymmärrettävää, mutta yksin ei tarvitse silti jäädä. Voit tulla juttelemaan myös meidän chattiin ja voimme yhdessä pohtia, miten asiassa edetä. Toivottavasti sait tästä vastauksesta apua! Mukavaa syksyn jatkoa!

Hei, olen huomannut, että kiihoitun kun näen tytöillä valkoiset ja likaiset sukat jalassa. Mitä teen tämän asian kanssa ja kenelle minun pitää siitä puhua ja miten? Onko se edes normaalia? En uskalla ottaa asiaa kavereiden kanssa esille, koska pelkään sen olevan epänormaalia.03.10.2017
Heippa ja kiitos kysymyksestäsi! Ihmiset voivat kiihottua hyvinkin monenlaisista ja erilaisista asioista. Etkä varmastikaan ole ainoa, joka näitä kysymyksiä pohtii. Erilaiset fantasiat ja mieltymykset voivat tuntua itsestä hämmentäviltä ja epänormaaleilta. Fantasioiden moninaisuudesta puhutaan harvoin eikä aihe tule esimerkiksi mediassa esille, ja siksi voi olla, että omat fantasiat voivat tuntua hyvinkin erilaisilta kuin muiden. Kiihottuminen on hyvin yksilöllistä emmekä usein voi valita sitä, mistä kiihotumme. Myös aiheet, joista kiihotumme voivat vaihdella ja muuttua elämämme aikana useasti. Kiihottuminen on täysin luonnollinen reaktio eikä siinä ole mitään hävettävää. Sinulle valkoiset ja likaiset sukat voivat olla kiihottavia, kun taas joku toinen voi kiihottua esimerkiksi sukkahousuista tai jostain ihan muusta. Ulkoapäin ei voida määritellä, mikä asia ketäkin kiihottaa ja jokaisen fantasiat ovat yhtä luonnollisia. Et ole siis millään lailla epänormaali. Kysyit viestissäsi, mitä tehdä asian kanssa. Seksuaaliset fantasiat tai mielikuvat ovat jokaisen yksityisaluetta, ja sinulla on oikeus nauttia omasta kehostasi ja niistä mielikuvista, jotka kiihottavat sinua. Voit tutustua rauhassa omaan kehoosi ja kiihottumisen kokemukseen esimerkiksi sooloseksin avulla. Jos kiihottuminen häiritsee arkea, niin että esimerkiksi keskittyminen koulussa/töissä on vaikeaa, älä syyllistä itseäsi. Kiihottavan mielikuvan voi painaa mieleen ja palata siihen paremmalle hetkellä esimerkiksi rauhassa kotona. Omaan seksuaalisuuteen tutustuessa on tärkeä kunnioittaa myös toisten rajoja ja yksityisyyttä, ja siksi on hyvä, että mielikuvat pidetään yksityisenä eikä niitä jaeta muille muiden tahtomatta. Pohdit viestissäsi asiasta kavereille kertomista. Seksuaaliset mieltymykset ja fantasiat ovat jokaiselle henkilökohtaisia ja sinulla on oikeus yksityisyyteen seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Sinun ei tarvitse kertoa asiasta kavereillesi, jos se tuntuu epämukavalta. On hyvä kiinnittää myös huomiota siihen, että kaikki eivät ole halukkaita kuulemaan toisten seksuaalisista mieltymyksistä. Kertomassasi ei ole mitään, mistä sinun pitäisi huolestua. Jos asia kuitenkin mietityttää sinua ja haluaisit keskustella siitä, voit mennä esimerkiksi juttelemaan terveydenhoitajalle. Jos aiheesta on vaikea puhua kasvotusten, verkosta löytyy useita palveluita, jotka tarjoavat apua seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi Väestöliiton Nuorten sivuilta löytyy chat, joka on auki maanantaisin ja torstaisin klo 14–16 (http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/). Myös Sexpo tarjoaa puhelinneuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa (http://www.sexpo.fi/nuorille/). Seksuaaliterveyden ammattilaiset kohtaavat työssään usein erilaisiin seksuaalisiin mieltymyksiin liittyviä kysymyksiä, joten heidän kanssaan juttelu voisi auttaa sinua pohdinnoissasi. Kivaa syksyn jatkoa sinulle!