HUOM!

Nuorten tukipalvelut on suljettu kevään ajaksi. Chat, Kysy&lue-palsta ja sähköposti vastaavat jälleen 1.8.2018 alkaen.

Muita auttavia tahoja

 

Täällä vastaamme seurusteluun, omiin rajoihin ja seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaavat nuoren tukemiseen ja teemoihin perehtyneet työntekijät. Vastaamme kaikkiin asiallisiin kysymyksiin, joten kysy siis rohkeasti!

Jättämällä sähköpostiosoitteesi, kysymykseesi vastataan yksityisesti sähköpostin välityksellä. Huomioithan, että tuolloin kysymystäsi ei tulla julkaisemaan palstalta. Julkaistavien kysymysten kohdalla saatamme tehdä muokkauksia kirjoitusasuun, mikäli se sisältää esimerkiksi tunnistetietoja tai kohderyhmän nuorten kannalta sopimatonta sisältöä. Vastaamme kysymyksiin viikon sisällä.

Voit olla yhteydessä meihin myös chatin ja sähköpostin välityksellä.

Tutustuthan palvelumme periaatteisiin ennen kysymyksen jättämistä.

Jos haluat jättää palautetta saamastasi vastauksesta, voi tehdä sen täällä.


Kysy seurustelusta, seksuaalisuudesta tai seksuaalisesta kaltoinkohtelusta

Voit jättää kysymyksesi palstalle vastattavaksi tai yksityisesti, jolloin vastaamme sinulle sähköpostitse.

Lue vastauksia

Onks se laitonta, jos tuttu ahdistelee seksuaalisesti? 10. marraskuun 2017

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Suomen rikoslaissa seksuaalinen ahdistelu on määritelty rangaistavaksi teoksi. Seksuaalisella ahdistelulla tarkoitetaan laissa sellaista koskettelua, joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalinen ahdistelu on siis lain mukaan kielletty. Sillä, onko tekijä tuttu vai tuntematon, ei ole merkitystä.

Seksuaalista kaltoinkohtelua voivat kuitenkin olla myös sellaiset teot, jotka eivät ole Suomen lain mukaan rangaistavia. Lain mukaan ahdisteluksi lasketaan vain koskettamalla tehdyt teot. Silti esimerkiksi seksuaalissävytteiset kommentit, vihjailu ja ehdottelu, jotka tuntuvat ikäviltä tai ahdistavilta, ovat seksuaalista kaltoinkohtelua ja voivat jossain tapauksissa olla rikoksia. Tärkeintä onkin jokaisen oma kokemus siitä, mikä tuntuu itsestä epämukavalta tai loukkaavalta. Jokaisella on oikeus omaan kokemukseen ja tunteisiin, siitä huolimatta onko jokin teko määritelty rikokseksi vai ei. Seksuaalisen ahdistelu on aina väärin ja vastuu tilanteista tekijällä, vaikka tekijä olisi tuttu. Poliisiin voi aina olla yhteydessä, vaikkei itse olisi varma onko tapahtunut ollut rikos vai ei. Poliisin saa yhteyden esimerkiksi sosiaalisen median kautta, heidän yhteystietonsa löytyy täältä: http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisit_sosiaalisessa_mediassa

Jos itselle tuttu tai läheinen henkilö ahdistelee seksuaalisesti, asiasta voi olla vaikea puhua ja se voi nostaa esiin monenlaisia reaktioita, kuten häpeän, syyllisyyden tai ahdistuksen tunteita. Näiden tunteiden ja ahdistelun kokemuksen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan jokaisella on oikeus tukeen.

Tilanteesta olisi tärkeä päästä puhumaan jonkun itselle turvallisen aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla esimerkiksi oma huoltaja, kouluterveydenhoitaja tai tuttu nuorisotyöntekijä. Vaikka puhuminen tuntuisi vaikealta, se usein helpottaa oloa ja auttaa ratkaisemaan asioita. Jokaisella on oikeus omiin rajoihin ja ympärillä olevien ihmisten tulisi kunnioittaa toisten rajoja.

Jos tuntuu, ettei tiedä kenen kanssa voisi jutella,  meidän chattissamme voi puhumaan asiasta! Chat on auki keskiviikkoisin klo 16–18. Rentouttavaa viikon jatkoa sinulle!


Onko normaalia tai ok, jos 12-13-vuotias harrastaa seksiä 15-vuotiaan kanssa, kun ollaan oltu yli vuosi yhdessä ja meillä on seksisuhde? 10. marraskuun 2017

Heippa!

Kiitos kysymyksestä. Pohdit onko ok, että 12-13-vuotias ja 15-vuotias harrastavat seksiä. Ikäeroihin ja seksin harrastamiseen voi liittyä monenlaisia pohdintoja ja on hienoa, että laitoit meille viestiä!

Kerrot, että olette olleet yhdessä jo vuoden. Se, että seksi tulee jossain vaiheessa osaksi elämää, on luonnollista eikä siinä ole mitään epänormaalia. Nuoret kehittyvät yksilölliseen tahtiin ja se, milloin seksin harrastaminen tulee ajankohtaiseksi, voi vaihdella paljon. Seksi ei myöskään automaattisesti kuulu kaikkiin seurustelusuhteisiin, ja siksi onkin tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus pohtia omaa valmiuttaan ja halukkuuttaan seksiin ilman painostusta. Jokaisella on oikeus tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja nauttia seksistä omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Yhtälailla on ok, että seksi ei kiinnosta tai kuulu suhteeseen.

Jokaisella nuorella on oikeus tasavertaisiin ja turvallisiin suhteisiin. Olisikin hyvä pohtia, ovatko teidän toiveenne ja odotuksenne suhdettanne kohtaan samanlaiset. 12/13- ja 15-vuotias voivat olla kehitykseltään vielä hyvin eri vaiheissa ja he voivat odottaa suhteelta hyvin erilaisia asioita.  Suhteessa olisi tärkeä voida jutella toisen kanssa rehellisesti omista tunteista ja toiveista, myös seksiin liittyen. Tasavertaisessa suhteessa molempien omia rajoja kunnioitetaan. Minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen eivät kuulu seksiin tai ihmissuhteisiin ja jokaisella on myös oikeus olla harrastamatta seksiä, jos se ei tunnu hyvältä.

Tietämättä enempää suhteestanne, on vaikea sanoa, onko tilanne ok. Itselleni herää kysymys, mikä saa sinut pohtimaan, onko seksin harrastaminen ok?  Onko tapahtunut jotain, mikä ei ole tuntunut hyvältä?

Kannustaisinkin sinua tunnustelemaan ja kuuntelemaan omia tunteitasi. Voit pohtia asiaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miltä suhde sinusta itsestäsi tuntuu? Onko molempien mahdollista kertoa omista ajatuksistaan ja tunteistaan rehellisesti ja luottamuksellisesti? Onko seksi molempien toive? Onko molempien mahdollista kieltäytyä seksistä ilman, että toinen loukkaantuu tai suuttuu? Nämä kysymykset voivat auttaa tarkastelemaan suhteen tasavertaisuutta.

Joskus voi käydä niin, että on aluksi halukas harrastamaan seksiä, mutta jälkeenpäin tilanne voikin herättää ahdistavia tunteita. On tärkeää, että siitä voi kertoa toiselle. Tilanteesta olisi hyvä myös keskustella jonkun ulkopuolisen, itselle turvallisen aikuisen kanssa.

Olisi tärkeää, että läheiset aikuiset olisivat tietoisia suhteesta, sillä nuorten hyvinvointi ja turvallisuus ovat aikuisten vastuulla. Olisiko sinun mahdollista jutella jollekin luotettavalle aikuiselle suhteestanne? Luotettava aikuinen voisi olla oma huoltaja, nuorisotyöntekijä tai vaikka tuttu opettaja. Myös esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle tai koulukuraattorille voi mennä juttelemaan seurusteluun ja seksiin liittyvistä asioista. Turvallisen aikuisen kanssa juttelu voisi auttaa sinua pohdinnoissa ja saisit myös ulkopuolisen ihmisen näkökulmaa tilanteeseen.

Toivottavasti sait apua tästä vastauksesta. Jos haluat, voit lukea myös tällä palstalla olevan edellisen kysymyksen ja vastauksen, joka koskee myös nuorten välistä seksiä ja tasavertaista suhdetta. Jos sinua jäi mietityttämään jokin asia tai haluat jatkaa pohdintaa yhdessä, voit tulla nimettömästi juttelemaan meidän chattiin keskiviikkoisin klo 16–18 tai laittaa meille sähköpostiviestiä osoitteeseen kysy@exitry.fi.

Toivon sinulle iloa viikkoosi!


Kuinka nuoret saavat harrastaa seksiä laillisesti kahdestaan? 7. marraskuun 2017

Heippa,

Kiitos kysymyksestäsi.

Laillisuuden näkökulmasta nuoret saavat harrastaa seksiä kunhan he ovat tasavertaisessa suhteessa keskenään. Tasavertaisessa suhteessa nuoret ovat kehitykseltään ja iältään lähellä toisiaan. Lakiin on asetettu suojaikärajaksi 16-vuotta, joka tarkoittaa sitä, että aikuinen, tai toinen selvästi vanhempi nuori ei voi olla alle 16-vuotiaan kanssa minkäänlaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä. Lain tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria heidän kehitykselleen haitallisilta suhteilta. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole rajoittaa nuorten keskinäisiä, tasavertaisuuteen perustuvia suhteita.

Seksi ja seksuaaliset teot voivat kuulua tasavertaiseen suhteeseen, kunhan molemmat osapuolet kokevat olevansa niihin valmiita ja halukkaita. Tärkeää on omien ja toisten rajojen kunnioittaminen. Jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus omaan seksuaalisuuteensa ja täten oikeus päättää omista rajoistaan. Suomessa on asetettu useita lakeja suojaamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta. Se, joka rikkoo toisen itsemääräämisoikeutta, tekee väärin myös lain näkökulmasta. Minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen ei kuulu tasavertaiseen suhteeseen.

Tasavertaisessa suhteessa, jossa molemmat kunnioittavat toisiaan, seksuaalisista teoista voi kieltäytyä ja perua suostumuksensa koska tahansa. On tärkeää, että molemmilla osapuolilla on luottavainen ja turvallinen olo toistensa seurassa. Seksin tulee perustua yhdessä sovittuihin sääntöihin ja sopimuksiin siitä, mitä sellaisia asioita tehdään, jotka tuntuu molemmista hyviltä.

Tasavertaiseen suhteeseen ei kuulu myöskään vastikkeiden tarjoaminen seksuaalisesta teosta eli seksin ostaminen. Seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos, riippumatta siitä, onko ostaja aikuinen vai toinen nuori. Jo ostamisen yritys eli seksuaalisen teon ehdottaminen korvausta vastaan on rikos. Vastike voi olla oikeastaan melkein mitä tahansa: rahaa, vaatteita, puhelin, tupakkaa, päihteitä, kyyti, yöpaikka tai jotain, millä ei edes ole rahallista arvoa. Seksuaalisella teolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa seksuaalista tekoa kuten seksuaalista kuvaa, koskettelua tai yhdyntää. Kun kahden ihmisen välisessä suhteessa on mukana jokin vastike, kuten raha, toisella osapuolella on aina tilanteessa valta-asema toiseen. Siksi vastikkeiden tarjoaminen seksuaalisesta teosta ei kuulu tasavertaiseen suhteeseen. Vastikkeen myötä toisesta osapuolesta voi myös tuntua, että seksistä kieltäytyminen tai suostumuksen peruminen on vaikeampaa.

Tärkeintä on, että suhde perustuu tasavertaisuuteen ja molemmilla on hyvä olla. Toivottavasti onnistuin vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman kattavasti 😊 Jos jokin jäi vielä mietityttämään, voit tulla juttelemaan chattiimme keskiviikkoisin ko 16-18.
Mukavaa päivää!


Mitä tarkoittaa, kun translaissa edellytyksenä sukupuolen korjaukselle vaaditaan “elämään tämän mukaisessa sukupuoliroolissa”? Eikö tämänlainen roolittelu ole jo kahden sukupuolen tasaarvoa vastaan? Ihan näin yleisesti 27. lokakuun 2017

Moikka,

ja kiitos kysymyksestäsi. Ymmärrän kysymyksesi niin, että viittaat sukupuolen korjausprosessin vaiheeseen, jossa ennen sukupuolen laillista vahvistamista henkilön odotetaan elävän vuoden ajan ns. tosielämänvaihetta.

Sukupuolen korjaamisen prosessi lähtee liikkeelle siitä, että henkilö hakee lääkäriltä lähetteen sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle. Tutkimuspoliklinikalla käynnistyy diagnosointivaihe, jossa halutaan varmistua henkilön transsukupuolisuudesta ja henkisestä jaksamisestä käydä läpi korjausprosessi. Kun henkilö saa transsukupuolisuusdiagnoosin, saa hän sen myötä oikeuden tiettyihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät kehon korjaamiseen kuten hormonihoito, naamakarvoituksen tai rintojen poisto. Diagnoosi oikeuttaa myös lääkärinlausuntoon, jolla voi muuttaa nimensä maistraatissa.

Jos henkilö toivoo genitaalikirurgiaa tai sukupuolen juridista vahvistamista, tarvitsee hän vielä toisen psykiatrin lausunnon poliklinikalta. Yleensä ennen kuin tätä lausuntoa voi saada, on tarkoitus, että henkilö elää kokemassaan sukupuoliroolissa vähintään vuoden. Tätä vaihetta kutsutaan tuoksi ”tosielämänvaiheeksi”. Tälle vaiheelle ei ole kuitenkaan olemassa selkeää ohjetta, mitä roolin odotetaan sisältävän. Ajattelisin kyseen olevan siitä, että henkilö kokee vuoden verran elämää omassa sukupuolessaan sellaisena kuin se hänelle oikealta tuntuu. Korjausprosessissa olevan kokemus tästä voi kuitenkin olla hankala, sillä prosessin etenemisestä huolimatta virallisten asiakirjojen sukupuolimerkinnät ovat väärät.

Pohdit kysymyksessäsi myös sukupuolten roolittelua ja sukupuolten tasa-arvoa.  Ymmärrän hyvin, että lain teksti herättää ristiriitaisia ajatuksia, ihan kuin olisi olemassa jokin tietty tapa tai rooli toteuttaa sukupuolta. Siksi ajattelenkin, että on tärkeä tehdä näkyväksi se, että jokainen kokee sukupuolensa yksilöllisesti ja esimerkiksi naisena tai miehenä eläminen voivat tarkoittaa eri ihmisille hyvinkin eri asioita. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla nainen tai mies. Näiden sukupuolenkokemusten lisäksi on olemassa vielä kokemuksia, jotka ovat jotakin muuta, esim. muunsukupuolisuus, jonka kokemuksia on myös yhtä monia, kuin kokijoitakin.

Jokaisen sukupuolen kokemus on yksilöllinen ja yhtä arvokas. Osa seksuaalista itsemääräämisoikeutta onkin, että saisi elää oman sukupuolenkokemuksensa mukaista elämää. Ajatus sukupuolen moninaisuudesta haastaa vanhoja käsityksiä siitä, että olisi olemassa esimerkiksi vain kaksi sukupuolta. Sellaiselle, joka on tottunut tai opetettu ajattelemaan niin, moninaisuuden ajattelu voi tuntua hämmentävältä. Onkin hienoa ja tärkeää haastaa vallalla olevia käsityksiä. Joskus sukupuoleen liittyvissä pohdinnoissa tarvitsee tukea, eikä kysymysten kanssa tarvitse jäädä yksin. Jos asia pohdituttaa sinua lisää, kannattaa olla yhteydessä Transtukipisteen työntekijöihin. He osaavat auttaa sinua pohdinnoissasi varmasti parhaiten. Heihin saat yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot löydät täältä http://transtukipiste.fi/puhelinneuvonta/.

Reipasta syksyä sinulle!


Mitä tehdä, jos tuntematon ihminen lähtee seuraamaan? 27. lokakuun 2017

Moi, ja kiitos kysymyksestä!

Kysyit, mitä tehdä silloin, jos tuntematon henkilö lähtee seuraamaan. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta, mutta on ihan totta, että tällaista voi tapahtua.

Jos tuntematon henkilö lähtee seuraamaan esimerkiksi kadulla, muiden ihmisten lähelle hakeutuminen voi auttaa. Tilanteeseen voi pyytää apua joltakin läsnäolevalta aikuiselta tai ohikulkijalta, esimerkiksi sanomalla ”Hei, minusta tuntuu että tuo henkilö x seuraa minua ja on turvaton olo. Voitko jutella hetken kanssani?”. Myös esimerkiksi johonkin lähellä olevaan liiketilaan tai kauppaan voi mennä sisälle ja kertoa työntekijöille tilanteesta.

Joskus voi käydä kuitenkin niin, että tuntematon ihminen lähtee seuraamaan myös silloin, kun ympärillä ei ole muita ihmisiä, jolloin tilanne voi tuntua todella pelottavalta. Jos kokee itsensä uhatuksi, voi aina soittaa hätänumeroon 112 ja kertoa tilanteesta. Huoltajalle tai jollekin läheiselle kannattaa myös soittaa. Puhelussa kannattaa mainita olinpaikka ja jos mahdollista, voi kertoa myös, että uskoo jonkun seuraavan. Läheistä voi myös pyytää tulemaan vastaan, jotta koko matkaa ei joudu kulkemaan yksin.

Jos pelottaa tällaiset tilanteet, pelosta kannattaa jutella jollekin turvalliselle aikuiselle. Turvallisuuden tunnetta voi myös lisätä esimerkiksi sopimalla kaverin tai perheen kanssa, että jos liikkuu myöhään tai pimeällä ulkona, laittaa aina viestin, kun on päässyt perille. Myös sellaisten reittien käyttäminen, joilla on muita ihmisiä sekä joilla kokee oman olonsa turvalliseksi, on hyvä käyttää. Toki tämä ei poista riskiä, että joku voi lähteä seuraamaan, mutta se voi lisätä omaa turvallisuuden tunnetta.

Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kävellä rauhassa, ilman pelkoa seuratuksi tulemisesta. Joskus yksin pimeällä liikkuessa, voi takana tuleva tuntematon henkilö herättää pelon tunteita, vaikka kyseinen henkilö ei välttämättä tarkoituksella seuraisi edellä kulkevaa. Pelon tunteet voivat herätä aikaisempien kokemusten tai muiden kertomien asioiden vuoksi. Jos kuitenkin olet tullut tai pelkäät tulevasi seuratuksi ja tilanne herättää sinussa huolta tai ahdistusta, asiaa on hyvä käydä läpi jonkin turvallisen aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi olla esimerkiksi oma huoltaja, kouluterveydenhoitaja, nuorisotalon työntekijä, opettaja tai jokin muu aikuinen, kenet koet luotettavaksi. Seuratuksi tuleminen voi olla todella ahdistava kokemus, jonka käsittelyyn olisi hyvä saada tukea.

Toivon, että sait tästä vastauksesta apua. Jos haluat, voit tulla juttelemaan asiasta vielä chattiin keskiviikkoisin klo 16-18. Iloista viikon jatkoa!


Sivu 3 / 41 1 2 3 4 5 6 7 8 »