Tule mukaan toimintaan!

Koulutamme uusia vapaaehtoisia syksyllä 2017! Kiinnostaako sinua nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin ennaltaehkäisy?  Haluatko päästä tekemään merkityksellistä työtä osana innostunutta vapaaehtoisten ja työntekijöiden joukkoa? Nuorten Exitin vapaaehtoisena pääset konkreettisesti edistämään nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja, sekä kehittämään itseäsi ja osaamistasi nuorten parissa. Tule siis mukaan innostuneeseen ja energiseen joukkoomme!

Mitä?

Vapaaehtoiset ovat mukana monenlaisessa järjestössä tehtävässä työssä. Viime vuosina vapaaehtoiset ovat täydentäneet työtämme mm. toimimalla kouluvierailijoina, chat-päivystäjinä ja olleet apuna verkkotyössämme. Vapaaehtoisilla on ollut myös tärkeä rooli erilaisten tapahtumien, kampanjoiden ja tempausten järjestämisessä ja toteuttamisessa. Nuorten Exitin vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisesti mukana esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa ja seksuaaliterveysmessuilla. Tarkemmat kuvaukset eri vapaaehtoistoiminnan muodoista löytyy tämän sivun alaosasta.

Huomaathan, että vapaaehtoistoimintaamme on tällä hetkellä vain pääkaupunkiseudulla. Taitopankkilaisena voit kuitenkin tarjota työpanostasi käyttöömme myös etäältä. Mikäli sinulla on omia seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksia, on tärkeää, että nämä kokemukset on käsitelty niin sinun kuin nuortenkin turvallisuuden ja hyvinvoinnin vuoksi. Aiheesta keskustellaan myös alkuhaastatteluissa.

 

Nuorten Pridessa vapaaehtoiset olivat toteuttamassa sateenkaarikynsistudiota
Nuorten Pride / kesäkuu 2015

Miten pääsen mukaan?

  • Ilmoita kiinnostuksestasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen vapaaehtoistoiminta@exitry.fi. Vapaaehtoistyön koordinaattorimme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
  • Jokainen vapaaehtoisena toimimisesta kiinnostunut haastatellaan. Haastattelu kestää noin puoli tuntia ja haastattelussa on paikalla vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja toiminnanjohtaja.
  • Alkuhaastatteluiden perusteella valitaan korkeintaan 15 vapaaehtoista uusien vapaaehtoisten koulutukseen. Peruskoulutukseen osallistuminen on edellytyksenä vapaaehtoisena toimimiselle (poikkeuksena taitopankkilaiset). Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme vapaaehtoisille kohtaamiskoulutuksen, joka on suunnattu kaikille kouluvierailuista ja nuorten tapahtumista kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kumpaankin koulutukseen kuuluu pieni ennakkotehtävä, joka lähetetään koulutuksiin valituille vapaaehtoisille.

Syksyn koulutukset

Laita syksyn päivämäärät itsellesi jo ylös!

Peruskoulutus, la-su 26.-27.8.2017

Yhden viikonlopun mittainen vapaaehtoisten peruskoulutus järjestetään Helsingissä 26.-27.8. Peruskoulutuksessa tutustutaan järjestöön ja vapaaehtoistoiminnan muotoihin sekä käydään läpi seksuaalisen kaltoinkohtelun ilmiötä ja siihen liittyvä lakia. Tämän lisäksi tutustutaan järjestössä tehtävään verkkotyöhön työpajatyöskentelyn kautta. Peruskoulutus tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden osallistua Nuorten Exitin ennaltaehkäisevään verkkotyöhön.

Kohtaamiskoulutus, la-su 2.-3.9.2017

Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme kaikille kouluvierailuista ja nuorten tapahtumista kiinnostuneille vapaaehtoisille yhden viikonlopun mittaisen kohtaamiskoulutuksen Helsingissä 2.-3.9. Koulutuksessa käydään läpi sitä, miten kouluvierailuilla ja nuorten tapahtumissa toimitaan. Koulutus antaa välineitä nuoren kohtaamiseen ja aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Koulutus on edellytyksenä kouluvierailujen vetämiselle, sekä nuorten tapahtumiin osallistumiselle. Vapaaehtoisena voit itse päättää, haluatko vetää kouluvierailuja, osallistua tapahtumiin tai tehdä kumpaakin!

Koulutukseen kuuluu 1-2 perehdytyskouluvierailua, jotka vedetään yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tai kokeneen vapaaehtoisen kanssa. Vapaaehtoinen sitoutuu osallistumaan vähintään kolmeen kouluvierailuun ja/tai tapahtumaan lukuvuoden aikana.

Tarjoamme vapaaehtoisille:

  • Peruskoulutuksen ja kohtaamiskoulutuksen lisäksi erilaisia täydennyskoulutuksia ja teemailtoja
  • Vapaaehtoistoiminnan muodoista riippuen purkutilaisuuksia, joissa käsitellään yhdessä toiminnassa heränneitä ajatuksia ja kysymyksiä
  • Vapaaehtoisten virkistystapahtumia, kuten vuosittaiset kevätkarkelot ja pikkujoulut
  • Mahdollisuuden vaikuttaa toimintaamme

Odotamme vapaaehtoisilta:

  • Sitoutumista toimintaan vähintään lukukaudeksi
  • Koulutuksiin kuuluvien tehtävien tekemistä ja perehdytyksiin osallistumista
  • Sitoutumista järjestön arvoihin

Katso eri vapaaehtoistoiminnan muotojen vaatimukset vapaaehtoistoiminnan muotojen kuvausten yhteydestä.

Vapaaehtoistyön muodot

Ennaltaehkäisevä verkkotyö

Ennaltaehkäisevässä verkkotyössä vapaaehtoiset tuottavat nuorille suunnattua itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja vahvistavaa sisältöä Nuorten Exitin eri kanaville, esim. Instagramiin. Vapaaehtoiset voivat myös blogata ja vlogata ajankohtaisista ja muista teemaan liittyvistä aiheista. Blogit julkaistaan Nuorten Exitin nettisivuilla ja vlogit eli videoblogit julkaistaan YouTube-kanavalla. Verkkotyöhön voivat osallistua kaikki peruskoulutuksen käyneet vapaaehtoiset.

Tapahtumat

Tapahtumia, joihin Nuorten Exit osallistuu, ovat esimerkiksi erilaiset nuorille suunnatut seksuaaliterveystapahtumat, Maailma kylässä -festivaali, Reaktori, Ruuti-Expo ja Nuorten Pride. Nuorille suunnattuihin tapahtumiin voivat osallistua kaikki kohtaamiskoulutuksen käyneet vapaaehtoiset.

kouluvierailut

Kouluvierailutiimissä vapaaehtoiset tekevät kouluvierailuita pareittain tai yhdessä vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa. Sen lisäksi he osallistuvat nuorten seksuaaliterveystapahtumiin. Syksyllä 2017 pilotoidaan myös vapaaehtoisten osallistuminen nuorten iltoihin. Vapaaehtoinen sitoutuu tekemään vähintään kolme kouluvierailua lukuvuodessa (joista osa voi olla myös tapahtumia). Kouluvierailijoilla on peruskoulutuksen ja kohtaamiskoulutuksen lisäksi tarvittaessa jatkokoulutusta ja työnpurkuja koko tiimin kanssa.

Asiakastyö

Vapaaehtoiset toimivat chat-päivystäjinä ja vastaavat nuorten kysymyksiin työntekijöiden ohjauksessa.

Asiakastyö edellyttää sosiaali- tai terveysalan koulutusta ja/tai kokemusta vaativasta asiakastyöstä.

Emme kouluta uusia asiakastyön vapaaehtoisia syksyllä 2017.

Taitopankki

Etsimme vapaaehtoisjoukkoomme eri alojen taitajia, jotka haluavat omalla osaamisellaan olla tukemassa työtämme. Tällä hetkellä pulaa on etenkin editoijista, valokuvaajista, kuvittajista, graafikoista sekä taittajista. Työpanos voi olla kertatyönä tehtyä tai pitempijänteistä kumppanuutta kanssamme. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme avoimia kaikille ideoille! Taitopankkilaiset voivat halutessaan osallistua vapaaehtoisten peruskoulutukseen.