Tukea päihteiden aktiivikäyttäjille seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin!

Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli nuoriin aikuisiin päihteidenkäyttäjiin kohdistuneen seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun sekä vastikkeellisen seksin tunnistamiseksi ja puheeksiottamiseksi matalankynnyksen päihde- ja asunnottomuuspalveluissa.

Hankkeen työntekijät jalkautuvat asiakasryhmän omiin toimintaympäristöihin tarjoamaan tukea ja neuvontaa. Tarjottava tuki on nimetöntä, luottamuksellista ja lyhytkestoista yksilötukea sekä saattamista ja ohjaamista asiakkaan tarvitsemiin palveluihin. Tuki on asiakaslähtöistä ja asiakkaan omia rajoja vahvistavaa. Yksilötukea tarjotaan yhteistyössä ja yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Hanketta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä Pääkaupunkiseudun päihde- ja asunnottomuuspalveluiden kanssa ja heidän toimintaansa tukien. Keväällä 2017 startannut hanke kartoittaa alkuun keskeisimmät yhteistyökumppanit sekä hankkeen tarpeet yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Asiakastyö aloitetaan vuoden 2017 aikana. Myös ennaltaehkäisevää omia rajoja ja itsemääräämisoikeutta vahvistavaa ryhmätoimintaa ja työparityöskentelyä muiden tahojen kanssa kehitetään tarpeen mukaan.

Hankkeen tavoitteena on nostaa päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaa kaltoinkohtelua keskusteluun ja rakentaa siltoja avun ja tuen saamiseksi.Toiminnan myötä koulutetaan sekä tuotetaan materiaaleja niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin.

Toivomme rohkeita yhteydenottoja hankkeeseen liittyvissä tarpeissa ja huomioissa.

yhteystiedot

Projektipäällikkö Ilona Mäki
p. +358 44 7790600
e. ilona@exitry.fi

 

Hanketta koordinoi Exit – pos prostituutiosta ry ja rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö veikkauksen tuotoilla