Tukea päihteiden aktiivikäyttäjille seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin

Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli nuoriin aikuisiin päihteidenkäyttäjiin kohdistuneen seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun sekä vastikkeellisen seksin tunnistamiseksi ja puheeksiottamiseksi matalankynnyksen päihde- ja asunnottomuuspalveluissa. Hanketta koordinoi Exit – pos prostituutiosta ry ja rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen työntekijät jalkautuvat asiakasryhmän omiin toimintaympäristöihin tarjoamaan tukea ja neuvontaa. Tarjottava tuki on nimetöntä, luottamuksellista ja lyhytkestoista yksilötukea sekä saattamista ja ohjaamista asiakkaan tarvitsemiin palveluihin. Tuki on asiakaslähtöistä ja asiakkaan omia rajoja vahvistavaa. Yksilötukea tarjotaan yhteistyössä ja yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Usva-hankkeen tavoitteena on nostaa päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaa kaltoinkohtelua keskusteluun ja rakentaa siltoja avun ja tuen saamiseksi. Toiminnan myötä koulutetaan sekä tuotetaan materiaaleja niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin.

Toivomme rohkeita yhteydenottoja hankkeeseen liittyvissä tarpeissa ja huomioissa.

yhteystiedot

usva at exitry.fi