Ovatko seksuaalisen kaltoinkohtelun teemat nousseet esiin luokassasi? Mietityttääkö teema yleisesti? Tilaa meidät kouluvierailulle täyttämällä alla oleva lomake!

Kouluvierailuilla keskitytään seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen sekä seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin teemoihin

Nuorten Exitin kouluvierailuilla tuodaan nuorille tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, häirinnästä ja vastikkeellisesta seksistä. Oppitunnit käsittelevät seksuaalista itsemääräämisoikeutta, seksuaalista kaltoinkohtelua sekä omia rajoja turvaavaa lainsäädäntöä. Tunneilla pohditaan seksuaalisen häirinnän rajoja, ja toimintatapoja erilaisissa seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa. Niillä käsitellään myös verkossa tapahtuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua sekä verkossa jokaiselle tärkeitä turvataitoja.

Teemme kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin

Nuorten Exit tekee kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppitunteja suositellaan erityisesti kahdeksasluokkalaisille opetussuunnitelmassa olevan seksuaalikasvatuksen tueksi! Kouluvierailuja toteutetaan pääosin Helsingissä, mutta niitä voidaan tehdä myös Espoossa ja Vantaalla. Nuorten Exitin kouluvierailut ovat maksuttomia.

Kouluvierailulle on mahdollista valita kahdesta paketista:

  • Peruspaketti, 45 min. sisältää perustiedon seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä, sekä omia rajoja turvaavasta lainsäädännöstä. Tunnin sisältöön kuuluvat myös toimintatavat seksuaalista kaltoinkohtelua kohdattaessa sekä turvataidot.
  • Peruspaketti +, 75 min. peruspaketin sisältöjen lisäksi käsitellään seksuaalista itsemäärämisoikeutta entistä laajemmin Tämän lisäksi Peruspaketti + sisältää toiminnallisia tehtäviä. Oppitunneilla pyritään poistamaan seksuaaliseen häirintään ja kaltoinkohteluun liittyviä tabuja ja uskomuksia sekä kannustamaan omista rajoista kiinni pitämiseen.

Yleinen ohjeistus kouluvierailuista:

  • Minimimäärä oppitunteja yhden päivän/kouluvierailun ajalle on 2-4. Resurssiemme vuoksi emme voi tehdä kouluvierailuita vain yhden oppitunnin vuoksi.
  • Kouluvierailulla seksuaalisen kaltoinkohtelun teemaa käsitellä yleisesti eikä nuorilta kysytä heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan.
  • Oppitunti täydentää myönteistä seksuaaliterveyskasvatusta.
  • Oppilaille tulee kertoa etukäteen, että Nuorten Exit on tulossa pitämään oppitunnin ja että oppilaiden henkilökohtaisia asioita ei kysellä tunnin aikana. Näin taataan, että oppilailla on turvallinen tunne osallistua tunnille.
  • Mikäli nuorelle herää tarve kahdenkeskiseen keskusteluun, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä Nuorten Exitin työntekijään.
  • Opettajan on oltava läsnä tunneilla, jotta hän saa tiedon oppitunnin sisällöstä ja oppilaiden reaktioista tunnilla sekä pitää yllä järjestystä luokassa.
  • Oppitunnin lopuksi oppilailta kerätään anonyymi palaute.

TILAA KOULUVIERAILU