Koulutusta sinun tiimillesi?

Nuorten Exit kouluttaa seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin teemoista. Koulutukset räätälöidään ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Koulutukset kestävät vähintään 45 minuuttia ja niissä käsitellään ilmiön yleisyyttä, lakia, tunnistamista ja huolen puheeksiottoa. Koulutuksissa on mahdollisuus paneutua johonkin erityisteemaan kuten päihteisiin ja seksuaaliseen kaltoinkohteluun tai verkossa tapahtuvan kaltoinkohtelun eri muotoihin. Työskentelyssä käytetään toiminnallisia menetelmiä kuten case-työskentelyä.

Koulutuksia on järjestetty lastensuojelun ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, kuraattoreille ja kirkon erityisnuorisotyöntekijöille. Kouluttajina toimivat Nuorten Exitin ammattilaiset.

Konsultoi rohkeasti

Konsultoi rohkeasti seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja vastikkeelliseen seksiin liittyvissä epäilyissä ja tilanteissa. Konsultointi on luottamuksellista. Ohjeistamme myös lastensuojelu- ja rikosilmoitusten teossa.

Yhteydenotot

puh. 045 895 3279