Ovatko seksuaalisen kaltoinkohtelun teemat nousseet esiin luokassasi? Mietityttääkö teema yleisesti? Tilaa meidät kouluvierailulle!

Teemana omat rajat ja seksuaalinen kaltoinkohtelu

Nuorten Exit tekee kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppitunteja suositellaan erityisesti kahdeksasluokkalaisille opetussuunnitelmassa olevan seksuaalikasvatuksen tueksi! Kouluvierailuja toteutetaan pk-seudulla. Nuorten Exitin kouluvierailut ovat maksuttomia.

Kouluvierailun kesto on 45 minuuttia. Kestoa voidaan tarpeen mukaan muokata. Kouluvierailu sisältää perustiedon seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä, sekä omia rajoja turvaavasta lainsäädännöstä. Tunnin sisältöön kuuluvat myös toimintatavat seksuaalista kaltoinkohtelua kohdattaessa sekä turvataidot. Oppitunneilla pyritään poistamaan seksuaaliseen häirintään ja kaltoinkohteluun liittyviä tabuja ja uskomuksia sekä kannustamaan omista rajoista kiinni pitämiseen. Edellä mainittujen sisältöjen lisäksi kouluvierailuun voidaan sisällyttää myös toiminnallisia tehtäviä.

Yleinen ohjeistus kouluvierailuista

  • Minimimäärä oppitunteja yhden päivän/kouluvierailun ajalle on 2-4. Resurssiemme vuoksi emme voi tehdä kouluvierailuita vain yhden oppitunnin vuoksi.
  • Kouluvierailulla seksuaalisen kaltoinkohtelun teemaa käsitellä yleisesti eikä nuorilta kysytä heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan.
  • Oppitunti täydentää myönteistä seksuaaliterveyskasvatusta.
  • Oppilaille tulee kertoa etukäteen, että Nuorten Exit on tulossa pitämään oppitunnin ja että oppilaiden henkilökohtaisia asioita ei kysellä tunnin aikana. Näin taataan, että oppilailla on turvallinen tunne osallistua tunnille.
  • Opettajan on oltava läsnä tunneilla, jotta hän saa tiedon oppitunnin sisällöstä ja oppilaiden reaktioista tunnilla sekä pitää yllä järjestystä luokassa.

Tilaa kouluvierailu

Kouluvierailun voit tilata ottamalla yhteyttä sähköpostilla kouluvierailuista vastaavaan työntekijäämme: netta at exitry.fi.