Omista rajoista voidaan käyttää myös sanaa seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Niin kuin omat rajatkin, kuuluu myös seksuaalinen itsemääräämisoikeus jokaiselle. Seksuaalisuuden kuuluu olla iloinen voimavara, ei ahdistavaa ja painostavaa.

Muistetaan omat ja muiden rajat

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaankin kaikkia seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä rikkovia tekoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus määrittää omat rajansa ja muilla velvollisuus kunnioittaa niitä. Joskus voi olla vaikeaa tunnistaa, onko kyseessä ollut seksuaalinen kaltoinkohtelu. Periaatteena voidaan pitää seuraavaa: jos tilanne tuntuu ahdistavalta, epämiellyttävältä, painostavalta tai väkivaltaiselta, tilanne ei ole ok.

Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta puhutaan monilla sanoilla

Kun puhutaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, voidaan käyttää myös näitä sanoja ja termejä:

  • seksuaalinen häirintä
  • seksuaalinen ahdistelu
  • seksuaalinen hyväksikäyttö
  • seksuaaliväkivalta
  • seksuaalinen väkivalta
  • seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
  • grooming
  • houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin
  • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
  • raiskaus