Vaikutukset ovat yksilöllisiä

Seksuaalisella kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa usein ahdistusta, hämmennystä ja pelkoa. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat teosta ja tekijästä. Tavallista on, että kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä. Syy ei kuitenkaan koskaan ole kaltoinkohtelua kohdanneen. Monesti tilanteisiin, joissa itse on ollut aktiivinen tai aloitteellinen, liittyy erityistä syyllisyyttä. Itseään ei tarvitse tuntea syylliseksi. Vastuu on aina tekijällä. Esimerkiksi aikuisen ostaessa seksiä nuorelta, aikuinen käyttää nuoren elämäntilannetta hyväkseen. Aikuinen toimii tilanteessa vahingoittavasti ja nuorella on oikeus saada tukea.

Koska seksuaalinen kaltoinkohtelu loukkaa omaa seksuaalisuutta ja omia rajoja, oma keho ja seksuaalisuus saattaa tuntua vieraalta. Kaltoinkohtelua kohdatessa olo saattaa muuttua arvottomaksi ja yhdentekeväksi.

Usein uhkaava ja pelottava tilanne aiheuttaa järkytyksen ja lamaantumisen tunteita. Asiasta puhuminen pelottaa ja tapahtuneen ajatteleminen saattaa aiheuttaa paniikkikohtauksen, ahdistusta, pelkoa ja itkuisuutta. Unettomuus, painajaiset ja ongelmat arjessa ovat myös tavallisia kaltoinkohtelun vaikutuksia.

Joskus vaikutukset tulevat vasta pitkän ajan kuluttua. Välillä tapahtuneen kaltoinkohtelun ymmärtää vasta ajan kuluessa ja kokemuksen lisääntyessä.

Sinulla on oikeus apuun ja tukeen

Kaikenlaiset tunteet ja mielialat ovat tavallinen reaktio epätavalliseen tilanteeseen. Selviämiseen ja toipumiseen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. Tuen kanssa olo usein helpottuu ja elämässä pääsee eteenpäin. Kaikesta kokemuksista voi selvitä. Kaltoinkohtelun kokemus ei muuta sitä, kuka henkilö on. Tapahtuneesta huolimatta kaltoinkohtelua kohdannut on arvokas ja hyvä. Häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuutta ei tarvitse tuntea. On rohkeutta hakea itselleen tukea. Katso täältä lista auttavista tahoista.

Tukea voit myös saada Nuorten Exitin chatista, jonka löydät tämän sivun alalaidasta. Chatissa voit keskustella nimettömästi ja luottamuksellisesti työntekijän kanssa. Chat on avoinna tiistaisin klo 16-19. Älä jää yksin <3