Suomen lain on tarkoitus taata nuorelle seksuaalinen itsemääräämisoikeus sekä rauha kehittyä ja kasvaa rauhassa. Laki suojaa nuoria erilaiselta seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Kaikki kaltoinkohtelevat kokemukset eivät riko Suomen lakia. Silti kaikkiin tilanteisiin, joissa omia rajoja ja seksuaalista itsemäärämisoikeutta on loukattu, on oikeus saada tukea ja apua. Jos olet kohdannut seksuaalista kaltoinkohtelua ja haluat hakea apua tai tehdä rikosilmoituksen, sinun ei tarvitse tietää onko tapahtunut rikos tai mikä rikos on kyseessä. 

Suomen rikoslaissa on määritelty rikoksia, jotka loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Laissa sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon. Seksuaalisella teolla taas tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen. Laissa määritellyt rikosmuodot ovat seuraavat:

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys

 • Suojaikäraja suojaa alle 16-vuotiaita aikuisten heihin kohdistamilta seksuaalisilta teoilta. Se tarkoittaa, että aikuinen tai toinen selkeästi vanhempi nuori ei voi olla alle 16-vuotiaan nuoren kanssa minkäänlaisessa seksuaalisävytteisessä suhteessa.
 • Tämä tarkoittaa fyysisen kontaktin lisäksi myös esim. netissä tapahtuvaa seksuaalissävytteistä viestittelyä.
 • Suojaikäraja on korkeampi (18 v.), jos vanhempi osapuoli on esim. nuoren opettaja, lähisukulainen tai nuori on muuten alisteisessa asemassa aikuiseen nähden.
 • Suojaikärajan ei ole tarkoitus rajoittaa nuorten keskinäisiä seurustelusuhteita.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys

 • Teko on törkeä, jos rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena törkeä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys

 • Tarkoittaa taivuttamista sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai pakottaminen alistumaan sellaisen teon kohteeksi.

Raiskaus tai sen yritys

 • Tarkoittaa sukupuoliyhteyteen pakottamista käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa. Myös sukupuoliyhteys henkilön kanssa, joka ei pysty ilmaisemaan tai muodostamaan tahtoaan tai puolustamaan itseään, esim. tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia.

Törkeä raiskaus tai sen yritys

 • Tarkoittaa raiskausta, joka kohdistuu alle 18-vuotiaaseen, on erityisen julma tai nöyryyttävä tai aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai sen yritys

 • Tarkoittaa pakottamista seksuaaliseen tekoon, joka loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.

Seksuaalipalvelun osto nuorelta tai sen yritys

 • Seksin ostaminen tai sen yritys alle 18-vuotiaalta nuorelta on rikos.
 • Korvaus seksuaalisesta palveluksesta voi olla rahaa tai tavaraa, päihteitä tai jotain, jolla ei edes tarvitse olla rahallista arvoa.
 • Vastuu on seksuaalipalvelun ostajalla tai oston yrittäjällä. Jo oston yritys on rikos.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin tai sen yritys

 • Alle 16-vuotiaan lapsen tai nuoren houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Houkutteleminen tarkoittaa ehdottamista tapaamiseen tai kanssakäymiseen, jonka tarkoituksena on seksuaalinen toiminta lapsen kanssa.
 • Alle 18-vuotiaan nuoren houkuttelu esim. vastikkeelliseen seksiin tai esiintymään ikätasoon sopimattomaan esitykseen on myös rangaistavaa.

Paritus ja törkeä paritus

 • Tarkoittaa taloudellisen hyödyn hankkimista toisen tarjoamia seksuaalipalveluja hyödyntämällä
 • Teko on törkeä, jos kohteena on alaikäinen

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen, hallussapito ja levittäminen

 • Tarkoittaa sellaista materiaalia, jossa alle 18-vuotias esiintyy seksuaalissävytteisesti.

Seksuaalinen ahdistelu

 • Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava, koskettelemalla tehty seksuaalinen teko, esimerkiksi rintojen kouriminen.

Kunnianloukkaus

 • On laitonta levittää toisesta sellaista tietoa tai vihjauksia, jotka aiheuttavat vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Esim. kiusaaminen voi jossain tapauksissa täyttää kunnianloukkauksen merkit.