Mitä on seksuaalinen kaltoinkohtelu?

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan kaikkia seksuaalista itsemäärämisoikeutta loukkaavia tekoja. Kaltoinkohtelua voi kokea kuka tahansa riippumatta sukupuolesta tai seksuaalisuudesta, sitä voi tapahtua niin livenä kuin netissäkin. Omat rajat ovat jokaisen henkilökohtaisia, joten kukaan toinen ei voi tietää, milloin niitä rikotaan tai miltä toisesta tuntuu.

Kaltoinkohtelun tilanteet voivat hämmentää, pelottaa, loukata tai ahdistaa. Seksuaalisuus on niin henkilökohtainen ja yksityinen asia, että siihen kohdistuvat loukkaukset voivat tuntuvat erityisen pahalta ja ahdistavilta. Jokainen reagoi omalla tavallaan. Seksuaalista kaltoinkohtelua voivat olla esimerkiksi epämiellyttävät seksiin viittaavat ehdotukset, seksuaalisuuden haukkuminen, koskeminen ilman lupaa, pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai seksuaalinen väkivalta. Painostaminen, houkuttelu tai korvauksen tarjoaminen vastineeksi seksuaalisesta teosta ovat myös osa seksuaalista kaltoinkohtelua. Tapahtuma voi olla seksuaalista kaltoinkohtelua, vaikka olisi itse ollut tilanteessa aktiivinen tai aloitteellinen.

Miten voin auttaa läheistäni?

Huoli läheisestä on voinut herätä tämän käytöksen tai mielialan perusteella. Sinulla saattaa myös olla tiedossasi tapahtunut kaltoinkohtelu. Kun epäilys herää, tärkeintä on toimia.

  • Ole tukena
  • Rohkaise kertomaan asiasta
  • Kiitä, jos läheisesi kertoo sinulle kohtaamastaan kaltoinkohtelusta
  • Älä painosta tai syyllistä
  • Hae apua

Läheisesi saattaa kieltää tapahtuneen, tai kieltäytyä puhumasta. Älä silloin painosta keskustelemaan, vaan kerro huolestasi jollekin läheiselle aikuiselle tai ammattilaiselle. Tällainen ammattilainen voi olla koulun terveydenhoitaja tai alueesi lastensuojelun työntekijä. Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluun kertoaksesi huolestasi.

Huoli ystävästä

Muista, että jos kaverisi on kertonut sinulle kaltoinkohtelun kokemuksestaan, on se suuri luottamuksenosoitus. Tee hänelle selväksi, ettei hän ole millään tavalla syyllinen tapahtumaan. Vastuu on aina tekijällä.

Kun olet jutellut kaverisi kanssa, on hyvin tärkeää rohkaista häntä kertomaan asiasta luotettavalle aikuiselle. Luotettava aikuinen voi olla esimerkiksi oma vanhempi tai vanhemmat, läheinen sukulainen, koulun terveydenhoitaja, kuraattori tai muu henkilökuntaan kuuluva. Hän voi olla myös nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen, kuten nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä tai psykologi. Ahdistavista tilanteista selviää parhaiten, kun saa keskusteluapua ja tukea aikuisilta. Kaverin auttaminen kiperässä tilanteessa voi olla raskasta, joten huolehdi jaksamisestasi ja muista, ettei kaverisi tilanne ole yksin sinun vastuullasi.

Vaikka ystäväsi kieltäisi sinua kertomasta, tosiystävänä viet asian eteenpäin. Onhan ystäväsi hyvinvointi ja turvallisuus tilanteessa kaikkein tärkeintä.

Tilanteessa, jossa alaikäinen ystävä on suhteessa aikuisen kanssa, ei ystävä välttämättä ymmärrä tilanteen vahingollisuutta. Aikuinen ei saa olla seksuaalissävytteiesessä suhteessa alle 16 –vuotiaan kanssa. Jokaisella onkin oikeus tutustua seurusteluun ja seksuaalisuuteen tasavertaisessa tilanteessa. Aikuisen ja alle 16 –vuotiaan nuoren suhde ei ole tasavertainen, ja aikuinen toimii väärin nuorta kohtaan. Vaikka tällaisessa tilanteessa oleva ystävä harmistuisi, on tärkeää kertoa suhteesta luotettavalle aikuiselle. Usein epätasa-arvoisen suhteen huomaa itse vasta jälkeenpäin, suhteen jo päätyttyä.

Vanhemmille

Tärkeintä on, että seksuaalista kaltoinkohtelua kohdannut nuori saa tukea tilanteeseen eikä häntä syyllistetä tapahtuneesta. Oleellista on tehdä selväksi, että vastuu on aina tekijällä. Kaikesta voi selvitä, vaikka aina ei tuntuisi siltä. Puhuminen usein auttaa ja tärkeää olisikin, että nuori pääsisi keskustelemaan tuntemuksistaan ammattilaisen kanssa. Jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, tehkää tapahtumista rikosilmoitus. Sen voi tehdä poliisiasemalla, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli alle 18-vuotias on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, tehdään siitä aina lastensuojeluilmoitus. Tämä tehdään, jotta lasta tai nuorta ja hänen perhettään voidaan tukea mahdollisimman hyvin rikosprosessin aikana.

Konsultoi rohkeasti Nuorten Exitin työntekijöitä chatissa, joka on avoinna tiistaisin klo 16-19. Chatin löydät tämän sivun alalaidasta.