Tiedosta, tunnista ja toimi!

On tärkeää, että nuorten parissa työskentelevät aikuiset tietävät, mistä seksuaalisessa kaltoinkohtelussa ja vastikkeellisessa seksissä on kysymys. On aikuisten vastuulla keskustella aiheesta nuorten kanssa ja tunnistaa kaltoinkohtelua kohdannut nuori. Nuoren kanssa työskentelevän tulisi myös tietää, kuinka seksuaalista kaltoinkohtelua kohdannutta nuorta voi auttaa ja mihin nuoren voi ohjata eteenpäin.

Jos teet työtä nuorten parissa, mieti, miten voit tehdä ennaltaehkäisevää työtä nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun torjumiseksi. Puhu aiheesta nuorten kanssa, herätä keskustelua, ole käytettävissä. Voit myös konsultoida Nuorten Exitiä tai tilata meidät vierailulle kouluun tai nuorisotalolle, jos seksuaalisen kaltoinkohtelun teema mietityttää. Ottamalla aiheen esiin viestit nuorelle, että olet turvallinen aikuinen, joka kestää puhua ja kuulla seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Asiaa voi lähestyä elokuvien, ajankohtaisten uutisten tai tehtävien kautta. Katso lisää täältä, miten seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä voidaan käsitellä ennaltaehkäisevästi koulussa. Esimerkiksi yläkoulun terveystiedon tunnit 8. ja 9. luokkien oppilaille ovat loistava paikka keskustella nuorten kanssa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja jokaisen omasta arvosta.

Kun nuoresta herää huoli

Nuorten kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksiostoyritykset ovat todellisia ilmiöitä, johon tuhannet nuoret törmäävät omassa arjessaan. Usein tämä tapahtuu aikuisilta näkymättömissä. Isolle osalle nuorista näiden asiattomien ehdotusten maailmassa luoviminen on arkipäivää. Niihin on totuttu, ja niiden kanssa pitää jotenkin tottua pärjäämään.

Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää ottaa puheeksi mahdollinen tapahtunut seksuaalinen kaltoinkohtelu, kun nuoresta herää huoli. Asian esiinotto tulee tehdä turvallisessa ja rauhallisessa tilanteessa. Kerro nuorelle olevasi huolissasi hänen hyvinvoinnistaan. Älä syyllistä, tuomitse tai painosta nuorta. Jos nuori kertoo sinulle kaltoinkohtelun kokemuksesta, kiitä ja kerro, että olet hänen tukenaan. Älä vähättele nuoren kokemusta. Jo yksittäinen lempeä kohtaaminen voi olla hoitava ja auttaa nuorta jaksamaan eteenpäin. Jos tapahtunut on rikos, kerro nuorelle velvollisuuksistasi ilmoittaa asiasta eteenpäin. Kerro mitä lastensuojelu ja rikosilmoitus tarkoittavat, viranomaisten tarkoitus on tukea ja selvittää nuoren tilannetta.

Jos huoli nousee tiimissä, miettikää yhdessä, kuka ja milloin, ottaa asian puheeksi. Sopikaa yhdessä asian eteenpäinviemisestä ja lakisääteisistä ilmoituksista.

Muista myös ilmoitusvelvollisuus

Vuoden 2012 alusta alkaen lastensuojelulaki on velvoittanut tekemään poliisille ja lastensuojeluviranomaisille ilmoituksen alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikosepäilystä. Jo siis aavistus tai huoli nuoresta riittää täyttämään velvollisuuden. Lue lisää täältä, miten Suomen laki suojelee nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lasten ja nuorten parissa työtä tekeviä ammattilaisia, kuten opettajia, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä ja lastensuojelun työntekijöitä.

Tutustu verkossa nuoria kohtaaville työntekijöille suunnattuun ohjeistukseen lastensuojelu- ja rikosilmoitusvelvollisuudesta.

  • Lakimuutoksen jälkeen muun muassa lastensuojeluviranomaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos he saavat työssään tietoa joka herättää epäilyn lapseen tai nuoreen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.
  • Ilmoitettaviin rikoksiin kuuluvat mm. raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta sekä lapsen houkuttelemisen seksuaalisiin tarkoituksiin.
  • Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tahoja, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Vastuu kuuluu siis muun muassa opettajille, lääkäreille ja kouluterveydenhoitajille. (Lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt.)
  • Jos työntekijä ei ole varma siitä, täyttyykö ilmoitusvelvollisuus, on hyvä viipymättä konsultoida poliisia. Konsultoidessa ei tarvitse antaa nuoren tietoja.
  • Poliisille ilmoittamisen lisäksi tapauksista on tehtävä erillinen lastensuojeluilmoitus, jotta myös lapsen/nuoren lastensuojelun tarve voidaan arvioida. Lastensuojelu takaa nuorelle ja perheelle tuen tapahtuneen käsittelyyn.
  • Ammattiin perustuvat salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.