Päätät itse omat rajasi

Omilla rajoilla tarkoitetaan tunnetta omista rajoista suhteessa omaan kehoon, tunteisiin ja muihin ihmisiin. Saat itse määritellä omat rajasi, kuten millaista kosketusta haluat tai et halua. Kukaan ei voi määritellä sinun rajojasi puolestasi. Omat rajat saattavat vaihdella tilanteesta, ihmisistä ja omista tunteista riippuen. Välillä halaus tuntuu hyvältä ja välillä et halua sinua koskettavan. Se on ok! Saat itse päättää.

Kuuntele omia tarpeitasi ja tunteitasi. Jos jokin tilanne tuntuu hämmentävältä tai epämiellyttävältä, on sinulla lupa kunnioittaa omia tuntemuksiasi. Sinulla on kaikissa ihmissuhteissa lupa edetä omassa tahdissa, omia valmiuksiasi kuunnellen.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu rikkoo omia rajoja

Omista rajoista voidaan käyttää myös sanaa seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Niin kuin omat rajatkin, kuuluu myös seksuaalinen itsemääräämisoikeus jokaiselle. Seksuaalisuuden kuuluu olla iloinen voimavara, ei ahdistavaa ja painostavaa.

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaankin kaikkia seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä rikkovia tekoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus määrittää omat rajansa ja muilla velvollisuus kunnioittaa niitä. Joskus voi olla vaikeaa tunnistaa, onko kyseessä ollut seksuaalinen kaltoinkohtelu. Periaatteena voidaan pitää seuraavaa: jos tilanne tuntuu ahdistavalta, epämiellyttävältä, painostavalta tai väkivaltaiselta, tilanne ei ole ok.

 

Kun puhutaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, voidaan käyttää myös näitä sanoja ja termejä:

 • seksuaalinen häirintä
 • seksuaalinen ahdistelu
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaaliväkivalta
 • seksuaalinen väkivalta
 • seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • grooming
 • houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin
 • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • raiskaus

Kuka tahansa voi kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua

Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa iästä, ulkonäöstä ja sukupuolesta riippumatta. Lailla suojataan erityisesti alaikäisiä, mutta myös aikuisia seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksilta. Vaikka tapahtunut ei täyttäisi rikoksen merkkejä, se ei tarkoita, että epämukavaa toimintaa tarvitsee sietää tai suvaita. Lue lisää täältä, miten Suomen laki suojelee sinun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi.

seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa tekijä on aina vastuussa

Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata niin tutun kuin tuntemattomankin taholta. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi olla toisinaan vaikea tunnistaa, varsinkin kun kaltoinkohtelijana on esimerkiksi seurustelukumppani tai läheinen ystävä. Sillä ei ole merkitystä, miten itse on pukeutunut, onko ollut mukana juhlissa, lähtenyt jatkoille tai ollut humalassa. Kieltäytyä voi missä tilanteessa tahansa, vaikka olisikin ollut tilanteessa halukas tai aktiivinen.

Kaikissa seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa vastuu tapahtuneesta on yksin tekijällä tai aikuisella osapuolella. Aikuisen vastuulla on kunnioittaa nuoren seksuaalista kehitystä ja varmistaa, että nuorella on mahdollisuus tutustua seksuaalisuuteensa ja seksiin tasa-arvoisessa suhteessa. Nuorella on oikeus olla ihastunut aikuiseen, mutta aikuinen ei voi olla missään seksuaalisessa kontaktissa alle 16-vuotiaan kanssa tai tarjota vastinetta mistään seksuaalisesta teosta alle 18-vuotiaalle. Seksuaalisuus on ihana asia, eikä seksuaalisuuteen ja seksiin kuulu vaihtokauppa.

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla on monia muotoja

Seksuaalista kaltoinkohtelua ovat muun muassa:

 • Epämukava vihjailu, kommentointi ja huutelu
 • Luvaton koskettelu
 • Ahdistelu
 • Seksuaalisuuden haukkuminen, kuten homottelu ja huorittelu
 • Seksiviestit ja kuvat intiimialueista aikuiselta nuorelle
 • Seksinostoyritykset ja seksinosto
 • Vaihtokauppa seksillä
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö, eli esimerkiksi aikuinen on seksuaalisessa kontaktissa alle 16-vuotiaan kanssa
 • Epätasavertainen seurustelu
 • Painostaminen seksiin
 • Seksuaalinen väkivalta
 • Epätoivotut seksiviestit ja kuvat intiimialueista

Kaikista seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista on mahdollista selvitä ja toipua. Usein siihen kuitenkin tarvitaan läheisten ja ammattilaisten apua.

Kaltoinkohtelulla on yksilölliset vaikutukset

Seksuaalisella kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa usein ahdistusta, hämmennystä ja pelkoa. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat teosta ja tekijästä. Tavallista on, että kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä. Syy ei kuitenkaan koskaan ole kaltoinkohtelua kohdanneen. Monesti tilanteisiin, joissa itse on ollut aktiivinen tai aloitteellinen, liittyy erityistä syyllisyyttä. Itseään ei tarvitse tuntea syylliseksi. Vastuu on aina tekijällä. Esimerkiksi aikuisen ostaessa seksiä nuorelta, aikuinen käyttää nuoren elämäntilannetta hyväkseen. Aikuinen toimii tilanteessa vahingoittavasti ja nuorella on oikeus saada tukea.

Koska seksuaalinen kaltoinkohtelu loukkaa omaa seksuaalisuutta ja omia rajoja, oma keho ja seksuaalisuus saattaa tuntua vieraalta. Kaltoinkohtelua kohdatessa olo saattaa muuttua arvottomaksi ja yhdentekeväksi.

Usein uhkaava ja pelottava tilanne aiheuttaa järkytyksen ja lamaantumisen tunteita. Asiasta puhuminen pelottaa ja tapahtuneen ajatteleminen saattaa aiheuttaa paniikkikohtauksen, ahdistusta, pelkoa ja itkuisuutta. Unettomuus, painajaiset ja ongelmat arjessa ovat myös tavallisia kaltoinkohtelun vaikutuksia.

Joskus vaikutukset tulevat vasta pitkän ajan kuluttua. Välillä tapahtuneen kaltoinkohtelun ymmärtää vasta ajan kuluessa ja kokemuksen lisääntyessä.

Kaikenlaiset tunteet ja mielialat ovat tavallinen reaktio epätavalliseen tilanteeseen. Selviämiseen ja toipumiseen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. Tuen kanssa olo usein helpottuu ja elämässä pääsee eteenpäin. Kaikesta kokemuksista voi selvitä. Kaltoinkohtelun kokemus ei muuta sitä, kuka henkilö on. Tapahtuneesta huolimatta kaltoinkohtelua kohdannut on arvokas ja hyvä. Häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuutta ei tarvitse tuntea. On rohkeutta hakea itselleen tukea. Katso täältä lista auttavista tahoista.

Tukea voit myös saada Nuorten Exitin chatista, jonka löydät tämän sivun alalaidasta. Chatissa voit keskustella nimettömästi ja luottamuksellisesti työntekijän kanssa. Chat on avoinna tiistaisin klo 16-19. Älä jää yksin <3