Päätät itse omat rajasi

Omilla rajoilla tarkoitetaan tunnetta omista rajoista suhteessa omaan kehoon, tunteisiin ja muihin ihmisiin. Saat itse määritellä omat rajasi, kuten millaista kosketusta haluat tai et halua. Kukaan ei voi määritellä sinun rajojasi puolestasi. Omat rajat saattavat vaihdella tilanteesta, ihmisistä ja omista tunteista riippuen. Välillä halaus tuntuu hyvältä ja välillä et halua sinua koskettavan. Se on ok! Saat itse päättää.

Kuuntele omia tarpeitasi ja tunteitasi. Jos jokin tilanne tuntuu hämmentävältä tai epämiellyttävältä, on sinulla lupa kunnioittaa omia tuntemuksiasi. Sinulla on kaikissa ihmissuhteissa lupa edetä omassa tahdissa, omia valmiuksiasi kuunnellen.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu rikkoo omia rajoja

Omista rajoista voidaan käyttää myös sanaa seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Niin kuin omat rajatkin, kuuluu myös seksuaalinen itsemääräämisoikeus jokaiselle. Seksuaalisuuden kuuluu olla iloinen voimavara, ei ahdistavaa ja painostavaa.

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaankin kaikkia seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä rikkovia tekoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus määrittää omat rajansa ja muilla velvollisuus kunnioittaa niitä. Seksuaalista kaltoinkohtelua ovat esimerkiksi epämukava huutelu, viestittely, koskettelu, seksinostoyritykset ja seksuaalinen väkivalta. Myös epätasavertainen seurustelu tai vaihtokauppa seksillä ovat nuoren kohdalla seksuaalista kaltoinkohtelua.

Joskus voi olla vaikeaa tunnistaa, onko kyseessä ollut seksuaalinen kaltoinkohtelu. Periaatteena voidaan pitää seuraavaa: jos tilanne tuntuu ahdistavalta, epämiellyttävältä, painostavalta tai väkivaltaiselta, tilanne ei ole ok.

Kun puhutaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, voidaan käyttää myös näitä sanoja ja termejä:

 • seksuaalinen häirintä
 • seksuaalinen ahdistelu
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaaliväkivalta
 • seksuaalinen väkivalta
 • seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • grooming
 • houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin

Kuka tahansa voi kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua

Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa iästä, ulkonäöstä ja sukupuolesta riippumatta. Lailla suojataan erityisesti alaikäisiä, mutta myös aikuisia seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksilta. Vaikka tapahtunut ei täyttäisi rikoksen merkkejä, se ei tarkoita, että epämukavaa toimintaa tarvitsee sietää tai suvaita.

seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa tekijä on aina vastuussa

Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata niin tutun kuin tuntemattomankin taholta. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi olla toisinaan vaikea tunnistaa, varsinkin kun kaltoinkohtelijana on esimerkiksi seurustelukumppani tai läheinen ystävä. Sillä ei ole merkitystä, miten itse on pukeutunut, onko ollut mukana juhlissa, lähtenyt jatkoille tai ollut humalassa. Kieltäytyä voi missä tilanteessa tahansa, vaikka olisikin ollut tilanteessa halukas tai aktiivinen.

Kaikissa seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa vastuu tapahtuneesta on yksin tekijällä tai aikuisella osapuolella. Aikuisen vastuulla on kunnioittaa nuoren seksuaalista kehitystä ja varmistaa, että nuorella on mahdollisuus tutustua seksuaalisuuteensa ja seksiin tasa-arvoisessa suhteessa. Nuorella on oikeus olla ihastunut aikuiseen, mutta aikuinen ei voi olla missään seksuaalisessa kontaktissa alle 16-vuotiaan kanssa tai tarjota vastinetta mistään seksuaalisesta teosta alle 18-vuotiaalle. Seksuaalisuus on ihana asia, eikä seksuaalisuuteen ja seksiin kuulu vaihtokauppa.

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla on monia muotoja

Seksuaalista kaltoinkohtelua ovat:

 • Epämukava vihjailu, kommentointi ja huutelu
 • Luvaton koskettelu
 • Ahdistelu
 • Seksuaalisuuden haukkuminen, kuten homottelu ja huorittelu
 • Seksiviestit ja kuvat intiimialueista aikuiselta nuorelle
 • Seksinostoyritykset ja seksinosto
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö, eli esimerkiksi aikuinen harrastaa seksiä alle 16-vuotiaan kanssa
 • Painostaminen seksiin
 • Seksuaalinen väkivalta
 • Epätoivotut seksiviestit ja kuvat intiimialueista

 

Kaikista seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista on mahdollista selvitä ja toipua. Usein siihen kuitenkin tarvitaan läheisten ja ammattilaisten apua.

Kaltoinkohtelulla on yksilölliset vaikutukset

Seksuaalisella kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa usein ahdistusta, hämmennystä ja pelkoa. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat teosta ja tekijästä. Tavallista on, että kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä. Syy ei kuitenkaan koskaan ole kaltoinkohtelua kohdanneen.

Monesti tilanteisiin, joissa itse on ollut aktiivinen tai aloitteellinen, liittyy erityistä syyllisyyttä. Itseään ei tarvitse tuntea syylliseksi. Vastuu on aina tekijällä. Esimerkiksi aikuisen ostaessa seksiä nuorelta, aikuinen käyttää nuoren elämäntilannetta hyväkseen. Aikuinen toimii tilanteessa vahingoittavasti ja nuorella on oikeus saada tukea.

Koska seksuaalinen kaltoinkohtelu loukkaa omaa seksuaalisuutta ja omia rajoja, oma keho ja seksuaalisuus saattaa tuntua vieraalta. Kaltoinkohtelua kohdatessa olo saattaa muuttua arvottomaksi ja yhdentekeväksi.

Usein uhkaava ja pelottava tilanne aiheuttaa järkytyksen ja lamaantumisen tunteita. Asiasta puhuminen pelottaa ja tapahtuneen ajatteleminen saattaa aiheuttaa paniikkikohtauksen, ahdistusta, pelkoa ja itkuisuutta. Unettomuus, painajaiset ja ongelmat arjessa ovat myös tavallisia kaltoinkohtelun vaikutuksia.

Joskus vaikutukset tulevat vasta pitkän ajan kuluttua. Välillä tapahtuneen kaltoinkohtelun ymmärtää vasta ajan kuluessa ja kokemuksen lisääntyessä.

Kaikenlaiset tunteet ja mielialat ovat tavallinen reaktio epätavalliseen tilanteeseen. Selviämiseen ja toipumiseen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. Tuen kanssa olo usein helpottuu ja elämässä pääsee eteenpäin. Kaikesta kokemuksista voi selvitä.

Kaltoinkohtelun kokemus ei muuta sitä, kuka henkilö on. Tapahtuneesta huolimatta kaltoinkohtelua kohdannut on arvokas ja hyvä. Häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuutta ei tarvitse tuntea. On rohkeutta hakea itselleen tukea.

Tukea voit saada Nuorten Exitin chatista, jonka löydät tämän sivun alalaidasta. Chatissa voit keskustella nimettömästi ja luottamuksellisesti työntekijän kanssa. Chat on avoinna tiistaisin klo 16-18 ja torstaisin klo 14-16. Älä jää yksin <3

Suomen laki suojelee seksuaalista itsemäärämisoikeutta

Suomen lain on tarkoitus taata nuorelle seksuaalinen itsemääräämisoikeus sekä rauha kehittyä ja kasvaa rauhassa. Laki suojaa nuoria erilaiselta seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Kaikki kaltoinkohtelevat kokemukset eivät riko Suomen lakia. Silti kaikkiin tilanteisiin, joissa omia rajoja ja seksuaalista itsemäärämisoikeutta on loukattu, on oikeus saada tukea ja apua.

Laissa määritellyt rikosmuodot ovat seuraavat:

 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Suojaikäraja suojaa alle 16-vuotiaita aikuisten heihin kohdistamilta seksuaalisilta teoilta. Se tarkoittaa, että aikuinen tai toinen selkeästi vanhempi nuori ei voi olla alle 16-vuotiaan nuoren kanssa minkäänlaisessa seksuaalisävytteisessä suhteessa. Tämä tarkoittaa fyysisen kontaktin lisäksi myös esim. netissä tapahtuvaa seksuaalissävytteistä viestittelyä. Suojaikäraja on korkeampi (18 v.), jos vanhempi osapuoli on esim. nuoren valmentaja tai nuori on muuten alisteisessa asemassa aikuiseen nähden. Suojaikärajan ei ole tarkoitus rajoittaa nuorten keskinäisiä seurustelusuhteita.
 • Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Teko on törkeä, jos rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena törkeä.
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys: Tarkoittaa taivuttamista sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai pakottaminen alistumaan sellaisen teon kohteeksi.
 • Raiskaus tai sen yritys: Tarkoittaa sukupuoliyhteyteen pakottamista käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa. Myös sukupuoliyhteys henkilön kanssa, joka ei pysty ilmaisemaan tai muodostamaan tahtoaan tai puolustamaan itseään, esim. tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia.
 • Törkeä raiskaus tai sen yritys: Tarkoittaa raiskausta, joka kohdistuu alle 18-vuotiaaseen, on erityisen julma tai nöyryyttävä tai aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.
 • Pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai sen yritys: Tarkoittaa pakottamista seksuaaliseen tekoon, joka loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.
 • Seksuaalipalvelun osto nuorelta tai sen yritys: Seksin ostaminen tai sen yritys alle 18-vuotiaalta nuorelta on rikos. Korvaus seksuaalisesta palveluksesta voi olla rahaa tai tavaraa, päihteitä tai jotain, jolla ei edes tarvitse olla rahallista arvoa. Vastuu on seksuaalipalvelun ostajalla tai oston yrittäjällä. Jo oston yritys on rikos.
 • Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin tai sen yritys: Alle 16-vuotiaan lapsen tai nuoren houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Houkutteleminen tarkoittaa ehdottamista tapaamiseen tai kanssakäymiseen, jonka tarkoituksena on seksuaalinen toiminta lapsen kanssa. Alle 18-vuotiaan nuoren houkuttelu esim. vastikkeelliseen seksiin tai esiintymään ikätasoon sopimattomaan esitykseen on myös rangaistavaa.
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen: Tarkoittaa sellaisen esityksen seuraamista, jossa alle 18-vuotias esiintyy seksuaalissävytteisesti.
 • Seksuaalinen ahdistelu: Seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava, koskettelemalla tehty seksuaalinen teko, esimerkiksi rintojen kouriminen.
 • Kunnianloukkaus: On laitonta levittää toisesta sellaista tietoa tai vihjauksia, jotka aiheuttavat vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Esim. kiusaaminen voi jossain tapauksissa täyttää kunnianloukkauksen merkit.

Termien selitykset:

 • Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon.
 • Seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.