Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Sokerideittailu – not simple

Sokerideittailu on ilmiönä haasteellinen ja vaikeasta määriteltävä. Sokerideittailu on laillista, kunhan se tapahtuu tiettyjen raamien sisällä. Suhteen molempien osapuolien tulee olla täysi-ikäisiä ja mukana vapaasta tahdostaan. Suhteessa ei saa olla hyväksikäyttöä, pakottamista tai uhkailua.

Mielikuvaan sokerideittailusta kuuluu matkustelua, kalliita tavaroita ja mukavia illallisia –  sokerideittailun kuvaillaan olevan helppo ja miellyttävä tapa saada ylellisyyttä omaan elämään. Todellisuudessa iso osa sokerideittailuun mukaan lähteneistä sugarbabystä kertoo syyksi tarpeen saada lisää rahaa tavalliseen elämiseen.

Vuolteen Tyttöjen Talolla tehtiin kartoitusta sokerideittailusta ilmiönä ja sen esiintymisestä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Selvitystyöstä saadut tulokset ovat todennäköisesti linjassa muidenkin alueiden kanssa. Selvityksestä kävi ilmi, että sokerideittailu -ilmiö on näkyvillä nuorten käyttämillä päivittäisillä vuorovaikutusalustoilla ja yhä useampi nuori kertoo harkitsevansa mahdollisuutta ryhtyä sugarbabyksi. Ilmiön normalisoituminen, huono taloustilanne, yksinäisyys ja haavoittavat kokemukset voivat olla tekijöitä, jotka lisäävät sokerideittailun, eli vastikkeellisen suhteen vetovoimaa.

Sokerideittailun ja seksityön raja on häilyvä. Suhteen alkaessa osapuolet sopivat suhteen sisällöstä ja siitä saadusta vastikkeesta. Jos suhteeseen määritellään kuuluvan seksuaalisia tekoja, voidaanko tällöin nähdä sokerideittailun olevan seksityötä? Entä jos seksuaalisista teoista sovitaan suhteen myöhemmässä vaiheessa? Sokerideittailu ei aina välttämättä eroa seksityöstä, ja silloin siihen kuuluu soveltaa samoja lakeja ja säädöksiä kuin seksin ostamiseen ja myymiseen.

Täysi-ikäiset nuoret ovat ilmaisseet huolensa alaikäisistä ja heikommassa asemassa olevista nuorista, ja heidän ymmärryksestään sokerideittailuun liittyviä riskejä ja haittoja kohtaan. On tärkeää muistaa, ettei mikään suhdemuoto oikeuta hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Seksuaalisissa suhteissa tapahtuva rajojen ylittäminen on aina satuttavaa ja loukkaavaa, ja voi aiheuttaa monenlaisia tunteita ja ajatuksia.

Sokerideittailuun liittyviä ajatuksia pitää pystyä purkamaan turvallisessa ja vastaanottavaisessa ilmapiirissä. Tarvitsemme tahoja, jotka voivat tarjota matalankynnyksen keskustelutukea asuinpaikasta riippumatta. Systemaattisella ja laadukkaalla seksuaalikasvatuksella voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä seksuaalisissa suhteissa tapahtuvaa rajojen rikkomista, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Jotta voimme kehittää seksuaalikasvatusta, palveluita ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia, tarvitsemme pikaisesti lisää tietoa sokerideittailun esiintymisestä ja sen erityispiirteistä Suomessa.

Jos koet rajojesi ylittyneen tai haluat pohtia tilannettasi, voit olla yhteydessä Nuorten Exitiin ja sopia kahdenkeskisen tapaamisen työntekijän kanssa. Tapaamisen voi sopia sähköpostilla info@exitry.fi.

Tietoa omista rajoista ja seksuaaliväkivallasta.

Ainahan voi alkaa sugarbabyksi – mutta kannattaako se? Katsaus sokerideittailuilmiöön ja sen esiintymiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Jaa somessa: