Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Sinulla on oikeus saada tietoa seksuaalisuudesta!

Oikeus tietoon seksuaalisuudesta on yksi meille kaikille kuuluvista seksuaalioikeuksista. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

🧡Kokonaisvaltainen, tutkittuun tietoon perustuva seksuaalikasvatus on jokaisen oikeus.

🤩 Seksuaalikasvatuksen tulee olla ikään ja kehitystasoon sopivaa ja oikea-aikaista; esimerkiksi murrosikään liittyvää tietoa on saatava jo ennen murrosiän alkamista.

🧡Seksuaalikasvatuksen tulee olla erilaisten kehojen, seksuaalisuuksien ja sukupuolen moninaisuuden huomioivaa ja ennakkoluuloja, väärää tietoa ja myyttejä murtavaa.

🤩Seksuaalikasvatuksella on tärkeä rooli seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä, rajojen asettamisen & kunnioittamisen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

🧡Seksuaalisuus muuttu läpi elämän, ja sen vuoksi seksuaalikasvatusta tulisikin saada kaiken ikäisenä. Erityisen tärkeää seksuaalikasvatus on kuitenkin nuorena, jolloin se tukee päätösten tekemistä iässä, jossa elämänkokemusta ei ole vielä kertynyt paljoa.

Minkälaista seksuaalikasvatusta sinä olet saanut? Onko seksuaalikasvatus perustunut pelottelulle tai väärälle tiedolle, vai ollut hyväksyvää ja kaikki huomioon ottavaa?

Lue lisää nuorten seksuaalioikeuksista Väestöliiton sivuilta!

Jaa somessa: