Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

SIJAISHUOLLON TYÖNTEKIJÄT KAIPAAVAT ROHKEUTTA TOIMIA SEKSUAALIKASVATTAJINA JA OTTAA SEKSUAALIVÄKIVALTA PUHEEKSI

Järjestimme tänä keväänä ensimmäisen kolmipäiväisen koulutuskokonaisuuden sijaishuollon ammattilaisille seksuaaliväkivallan ja seksuaalisuuden teemoista. Koulutuksen paikat täyttyivät nopeasti ja sen aikana saadut kokemukset vahvistivat käsitystämme, että ammattilaiset kaipaavat lisäosaamista työkalupakkeihinsa näistä teemoista. Koulutukseen osallistuneet tekivät lopputehtävinä toimintaohjeet seksuaaliväkivallan tilanteisiin omiin työyhteisöihinsä. Monessa sijaishuoltoyksikössä näitä ohjeita ei entuudestaan ollut. Oivalsimme paljon muutakin sijaishuoltopaikkojen arjesta, joka auttaa meitä kehittämään koulutuskokonaisuutta eteenpäin.

Kokemusasiantuntijanuorten mukaan seksuaalikasvatuksen tai seksuaaliväkivallan teemoja ei sijaishuollossa juurikaan nosteta esiin. Myös sijaishuollon työntekijät kertovat tarvitsevansa lisää valmiuksia seksuaalikasvatukseen ja seksuaaliväkivaltaan kokeneiden nuorten kohtaamiseen. Tietoa ja tukimateriaalia näistä asioista kyllä löytyy, mutta moni työntekijä kertoo kaipaavansa lisää rohkeutta ja luontevuutta toimia seksuaalikasvattajina. Olennaisena osana tätä on koko työyhteisössä vallitseva asenneilmapiiri ja herkkyys näille aiheille. Seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliväkivaltaan puuttumisen tulisi olla koko työyhteisön asia.

Sijaishuollossa asuvien nuorten riski joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi tai päätyä rikkomaan seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan ja omia rajojaan on muuta ikäluokkaa suurempi. Aiempien traumaattisten ja rajoja ylittävien kokemusten, päihteiden käytön ja muun muassa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen tiedetään lisäävän riskiä. Sijaishuoltopaikasta hatkaaminen vahvistaa tätä riskiä entisestään. Pesäpuulta keväällä 2023 ilmestyneen Hatkassa-raportin mukaan 24 % nuorista kertoo joutuneensa raiskauksen uhriksi hatkan aikana. Lisäksi raportista selviää, että lähes viides osa nuorista on vaihtanut seksiä tai seksuaalisia tekoja johonkin vastikkeeseen hatkassa ollessaan. Näin murheellisten lukujen kohdalla toivoisi jokaisen pysähtyvän miettimään, mitä asialle pitää tehdä. Koulutuskokonaisuuteemme osallistuneet työntekijät pitivätkin jatkossa tärkeänä ottaa seksuaaliväkivalta puheeksi hatkasta palaavien nuorten kanssa.

Koulutukseen osallistuneet työntekijät nostivat esille oman työnsä arjesta muun muassa turvallisen kosketuskulttuurin merkityksen, seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisen sekä epävarmuustekijöitä, jotka haastavat seksuaaliväkivallasta puhumista nuorten kanssa. Suurta osaa työntekijöistä yhdisti se, ettei peruskoulutuksiin ollut sisältynyt seksuaalisuutta käsitteleviä opintoja eikä omassa nuoruudessa saadulla seksuaalikasvatuksella voinut paukutella henkseleitä. Osa koki pystyvänsä juttelemaan seksuaalisuuden aiheista asiallisesti työyhteisöissään, osa kuvasi sen olevan kiusallista tai näitä asioita lähestyttävän huumorin varjolla. Varsinkin seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden nuorten osalta työntekijöillä oli pelkoa siitä, että asioiden puheeksi ottaminen voisi mahdollisesti traumatisoida nuoria lisää. Näin kipeistä asioista nuoren on usein luontevinta keskustella työntekijän kanssa, johon hän luottaa. Usein nuori kertoo kohtaamastaan seksuaaliväkivallasta kuitenkin toiselle nuorelle.

Seksuaalikasvattajana toimimisen ensimmäinen askel voi olla esimerkiksi oman seksuaalihistorian sekä omien seksuaalisuuteen liittyvien asenteiden ja uskomusten läpikäyminen itsekseen tai vaikka jonkun luotettavan ystävän kanssa. Mikäli seksuaalisuuteen liittyvistä asioita on kiusallista puhua, niin tässä asiassa voi harjaantua aika nopeastikin! Tätäkin blogia kirjoittaa ihminen, jolle aiheesta puhuminen ei lastensuojelutyöuran alkuaikoina ollut millään tavoin luontevaa. Seksuaalisuus pitää sisällään paljon muutakin kuin seksin, ja sekin on tärkeä tiedostaa, että seksuaalikasvattajina meidän ei tarvitse revitellä nuorille omia kokemuksiamme tai olla seksuaalisuuden kävelevä tietosanakirja. Luvan antaminen nuorille seksuaalisuuden asioista puhumiselle on tärkeintä. Ja tämä koskettaa luonnollisesti myös työyhteisön keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Tutkittuun tietoon perustuva seksuaalikasvatus on tärkeä osa omien rajojen vahvistamista ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä. Tehdään yhdessä sijaishuollosta jokaiselle nuorelle turvallisempi paikka kasvaa myös seksuaalisen hyvinvoinnin ja turvan osalta!

Ulla Nissinen
Asiantuntija, Nuorten Exit

Jaa somessa: