Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Seksuaaliväkivallalta suojaavia tekijöitä

Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ja läheiset aikuiset voivat omalla toiminnallaan vahvistaa nuoren rajoja ja seksuaaliväkivallalta suojaavia tekijöitä. Nappaa tästä muutama vinkki:

Oikea tieto seksistä ja seksuaalisuudesta

Ikätasoinen, luotettavilta aikuisilta saatu tieto suojaa nuorta rajoja rikkovilta tilanteilta. Nuori törmää moniin asioihin sosiaalisen median, kavereiden ja pornon kautta, jolloin hänen voi olla hankala arvioida, mikä tiedosta on todenmukaista. Väärä tieto voi aiheuttaa suorituspaineita ja epärealistisia odotuksia siitä, mitä seksi on ja mihin pitää suostua. Seksuaalisuutta voi toteuttaa monin eri tavoin, kunhan ei riko omia tai toisten rajoja tai lakia.

Tieto omista oikeuksista

Nuoren on tärkeä tietää seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja muista seksuaalioikeuksista. Oikeudet kuuluvat kaikille, ja niistä saa pitää kiinni myös aikuisen auktoriteettia vastaan. Oikeuksien rinnalla kulkee velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia ja vastuu omasta toiminnasta.

Turvataidot

Turvataitojen tarkoitus on vahvistavaa nuoren kykyä toimia hämmentävissä tai uhkaavissa tilanteissa sekä ohjata hänet kääntymään turvallisen aikuisen puoleen. Turvataitokasvatusta annettaessa on tärkeä huomioida, ettei nuorta vastuuteta seksuaaliväkivallan tilanteista vaan kerrotaan, että vastuu on aina tekijällä.

Itsearvostuksen tukeminen

Kun nuori tuntee itsensä hyväksi ja arvokkaaksi, voi hän myös kokea olevansa puolustamisen, suojelemisen ja avun arvoinen. Kun nuori kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty, hänellä ei ole niin suuri tarve hakea kehuja ja hyväksyntää kaltoinkohtelevista ihmissuhteista eikä hän salli omia rajojaan rikottavan.

Myyttien murtaminen

Kuka tahansa sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta taustasta huolimatta voi kohdata seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa. Väkivaltaa käyttävä voi olla tuttu tai tuntematon, eikä seksuaaliväkivalta ole koskaan omalla käytöksellä aiheutettua. Myyttien murtaminen seksuaaliväkivallan kokijaan ja tekijään liittyen on tärkeää, jotta rajoja rikkovat ja väkivaltaiset tilanteet osataan tunnistaa paremmin.

Tunteiden tunnistaminen

Kaikenlaisten tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu ovat tärkeitä taitoja. Kaikki tunteen ovat sallittuja, myös hankalaksi koetut tunteet. Omien tunteiden kuunteleminen ja tunnistaminen auttaa rajojen hahmottamisessa ja viestii siitä, kuinka turvassa nuori kokee olevansa.

Seksuaalisuus voimavarana, mielihyvänä ja oikeutena

Seksuaalisuus on osa kaikkia ihmisiä, oli seksuaalisesti aktiivinen tai ei. Seksuaalisten tilanteiden ei kuulu tuntua pelottavilta tai satuttaa. Kaikissa ihmissuhteissa on lupa kuunnella omia rajoja ja valmiuksia.

Turvalliset aikuiset ja tukiverkko

Turvalliset kontaktit aikuisiin vahvistavat nuoren käsitystä siitä, että hän on hyvä, arvokas ja rakastettu. Nuoren on tärkeä tietää, että aikuiselle voi puhua myös seksuaalisuuteen liittyvistä ikävistä kokemuksista. Aikuisen kiinnostus nuoren arkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja somen käyttämiseen auttaa hahmottamaan nuoren hyvinvointia ja ympäristöä, jossa hän elää.

Oikeus apuun ja tukeen

Seksuaaliväkivaltaan liittyvä häpeä ja itsesyytökset voivat estää nuorta kertomasta tapahtuneesta aikuisille. Siksi onkin tärkeää tuoda esille, että jokaisella on oikeus ja lupa pyytää apua. Myös silloin kun on huolissaan omasta käytöksestään tai oma seksuaalisuus kohdistuu johonkin mihin sen ei haluaisi kohdistuvan, on asiasta hyvä jutella luotettavalle aikuiselle.

Netta Puustinen, asiantuntija

Jaa somessa: