Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Vastikkeellinen seksi

Vastikkeellinen seksi on yksi seksuaalisen kaltoinkohtelun muodoista. Lue täältä lisää mitä seksuaalinen kaltoinkohtelu on. Vastikkeellisella seksillä tarkoitetaan tilannetta, jossa alle 18-vuotiaalle tarjotaan vastinetta jostakin seksuaalisesta teosta. Alaikäiselle vastineen ehdottaminen/tarjoaminen seksuaalisesta teosta on rikos. Itse seksuaalista tekoa ei tarvitse tapahtua, jo pelkkä ehdottaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Vastuu tilanteesta on aikuisella.

Jesse kertoo videolla esimerkin vastikkeellisen seksin tilanteesta

Toisen haavoittuvan aseman hyväksikäyttäminen on väärin  

Vastikkeellisen seksin tilanteeseen liittyy usein valtasuhteet. Vastineen tarjoajalla voi olla valtaa päättää mitä tilanteessa lopulta tapahtuu, vaikka siitä olisi sovittu etukäteen. Nuoren voi olla vaikeampi kieltäytyä asioista mitä ei halua tehdä, jos on jo lupautunut seksuaaliseen tilanteeseen tai tarvitsee vastineeksi tarjottua asiaa paljon. Esimerkiksi jos on hatkassa eikä ole yöpaikkaa tai rahaa, voidaan pohtia onko seksuaalisessa tilanteessa silloin oikeasti vapaaehtoisesti mukana. Toisen haavoittuvan aseman hyväksikäyttäminen on väärin.  

Älä jää yksin!

Kaikista seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tilanteista on hyvä puhua turvalliselle aikuiselle, jotta mahdolliset ahdistavat tilanteet eivät jää vaivaamaan ja vaikuttamaan omaan hyvinvointiin. On tärkeää ilmoittaa lisäksi poliisille, sen voi tehdä yhdessä turvallisen aikuisen kanssa.

Vastuu vastikkeellisen seksin tilanteissa on vastinetta nuorelle tarjoavalla henkilöllä.

Aikuisen vastuulla on kunnioittaa nuoren kasvua ja kehitystä. Vaikka nuori olisi lähtenyt mukaan tilanteeseen tai ehdottanut vastikkeellista seksiä, ei aikuinen saa käyttää hyväkseen nuoren tilannetta. Joskus vastineen tarjoaja voi olla myös toinen nuori. Nuorten keskinäinen, vitsiksi tarkoitettu ehdottelu (”hei lähetään panee, paljon maksaa”) voi loukata ja tuntua ahdistavalta. Myös tämä voi olla seksuaalista kaltoinkohtelua, vaikka kyseessä ei olisi rikos.

Voit tulla juttelemaan Nuorten Exitin chattiin, jos tämä herätti sinussa kysymyksiä, muistoja tai ajatuksia. Chat on avoinna tiistaisin klo 16-19 ja torstaisin klo 14-16, löydät chat-ikkunan sivun alalaidasta.

Jaa somessa: