Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Seksuaaliväkivalta

Mitä on seksuaaliväkivalta?

Seksuaaliväkivallalla ja seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan kaikkia sellaisia tekoja, jotka loukkaavat toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä. Seksuaaliväkivaltaa voi tapahtua verkossa tai kasvokkain. Seksitilanteisiin ja muihin seksuaalisiin tekoihin ei koskaan kuulu minkäänlaista painostamista, pakottamista, uhkailua tai väkivaltaa. Tällaisissa tilanteissa on kyse seksuaaliväkivallasta, ei seksistä. Seksuaalisten tilanteiden tulee aina perustua suostumukselle.

Tekstivastineen Nuorten Exitin videolle ”Muutama juttu seksuaaliväkivallasta” löydät täältä.

Vaikka tapahtunut ei täyttäisi rikoksen merkkejä, voi se silti olla seksuaaliväkivaltaa

Seksuaaliväkivallan tekoja voivat esimerkiksi olla:

  • Seksuaalisuuteen, sukupuoleen tai kehoon liittyvä huutelu 
  • Luvaton koskettelu
  • Häirintä tai ahdistelu
  • Ei -toivotut seksuaalissävytteiset viestit
  • Pakottaminen tai painostaminen seksuaalisiin tekoihin 
  • Seksuaalisen itsemäärämisoikeuden loukkaaminen kuvilla tai videoilla (esim. levittäminen, salakuvaaminen, muokkaaminen)
  • Maksun, palkkion tai lahjan tarjoaminen seksuaalisesta teosta alaikäiselle 
  • Aikuisen alaikäiseen kohdistamat seksuaaliset teot verkossa tai kasvokkain

Seksuaaliväkivalta on usein myös rikos. Laki suojaa kaikkia, mutta erityisesti alaikäisiä seksuaaliväkivallan kokemuksilta. 

Erilaisia seksuaaliväkivallan tekoja voi kohdata kuka tahansa iästä, ulkonäöstä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Seksuaaliväkivaltaa voi kohdata niin tutun kuin tuntemattomankin taholta, ja se voi tapahtua yksityisissä tai julkisissa tiloissa. Seksuaaliväkivaltaa voi olla toisinaan vaikea tunnistaa, varsinkin kun väkivaltaa käyttävä on esimerkiksi seurustelukumppani tai läheinen ystävä ja se on tapahtunut turvalliseksi mielletyssä ympäristössä kuten kotona.

Vastuu seksuaaliväkivallasta on aina tekijällä

Seksuaaliväkivallan kokeminen aiheuttaa usein ahdistusta, hämmennystä ja pelkoa. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat teosta ja tekijästä. Tavallista on, että seksuaaliväkivallan kokeminen aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä, varsinkin tilanteissa, joissa itse on ollut aktiivinen tai aloitteellinen. Syy ei kuitenkaan koskaan ole väkivaltaa kokeneen. Sillä ei ole merkitystä, miten itse on pukeutunut, onko ollut mukana juhlissa, lähtenyt jatkoille tai ollut humalassa. Seksuaalisista tilanteista saa aina kieltäytyä ja keskeyttää, vaikka olisikin ollut alussa halukas tai aktiivinen. 

Seksuaaliväkivallasta voi toipua. 

Koska seksuaaliväkivalta loukkaa omaa seksuaalisuutta ja omia rajoja, oma keho ja seksuaalisuus saattaa tuntua vieraalta. Väkivaltaa kohdatessa olo saattaa muuttua arvottomaksi ja yhdentekeväksi. 

Usein uhkaava ja pelottava tilanne aiheuttaa järkytyksen ja lamaantumisen tunteita. Asiasta puhuminen pelottaa ja tapahtuneen ajatteleminen saattaa aiheuttaa paniikkikohtauksen, ahdistusta, pelkoa ja itkuisuutta. Unettomuus, painajaiset ja ongelmat arjessa ovat myös tavallisia kaltoinkohtelun vaikutuksia. 

Joskus vaikutukset tulevat vasta pitkän ajan kuluttua. Välillä tapahtuneen kaltoinkohtelun ymmärtää vasta ajan kuluessa ja kokemuksen lisääntyessä. 

Jokaisella on oikeus apuun ja tukeen

Rajoja rikkoneen tapahtuman jälkeen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. Tuen kanssa olo usein helpottuu ja elämässä pääsee eteenpäin. Väkivallan kokemus ei muuta sitä, kuka henkilö on. Tapahtuneesta huolimatta väkivaltaa kohdannut on arvokas ja hyvä. On rohkeutta hakea itselleen tukea. Ota yhteyttä Nuorten Exitin palveluihin tai katso täältä lista auttavista tahoista. 

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?