Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Miten yleisiä seksuaalirikokset ovat?

Poliisin tietoon tulleet seksuaalirikokset vuonna 2022:

  • yhteensä 5 538 seksuaalirikosta
  • 2 256 lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikosta
  • 963 lapsia seksuaalisesti esittävään kuvamateriaaliin liittyvää rikosta

Vuonna 2022 seksuaalirikoksista ilmoitettiin viranomaisille 0,9 % edellisvuotta enemmän. Mitä nämä luvut kertoo meille?

  • Poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tuleva rikollisuus muodostaa vain osan kaikesta rikollisuudesta. Esimerkiksi seksuaalirikokset ovat usein piilorikollisuutta.
  • Koetun seksuaaliväkivallan määrä on pysynyt suhteellisen samana viime vuosina vaikka rikosilmoituksia tehdään aiempaa enemmän.
  • Viranomaisten tietoon tulevat seksuaalirikokset vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset ilmoitukset voivat sisältää useita osatekoja.
  • Ilmoitusten määrän kasvu ei siis välttämättä kerro seksuaalirikoksien lisääntymisestä vaan ilmoitusalttiuden kasvusta ja poliisin tutkintatoiminnan tehostumisesta.
  • Esimerkiksi vuosina 2005–2014 ilmoitettiin vuosittain keskimäärin 840 raiskausta. Vuonna 2022 raiskauksesta ilmoitettiin 1678 kertaa.
  • Rikosuhritutkimuksien mukaan 15–74-vuotiaista suomalaisista 1 – 2,1 % joutui vuosina 2013-2021 seksuaaliväkivallan tai sen yrityksen kohteeksi.
  • Vuonna 2021 seksuaaliväkivaltaa tai sen yrityksen oli kokenut keskimäärin 2,1 % (1 % miehistä ja 3,2 % naisista). Nuoremmilla seksuaaliväkivallan kokemukset ovat yleisempiä kuin vanhemmilla ikäryhmillä.

Tiesitkö: Suomen väkiluku vuonna 2021 oli 5 548 241 henkeä. Tästä 2,1 % on 116 513 henkeä. Se on aika lailla yhtä paljon porukkaa kuin kaikki Suomen lukiolaiset yhteensä. Tai 475 täyttä matkustajalentokoneellista.

Lähteet: poliisi, Tilastokeskus, rikosuhritutkimukset

Jaa somessa: