Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Miten toimia, jos huoli herää?

Miten ottaa seksuaalinen kaltoinkohtelu puheeksi nuoren kanssa? 

Seksuaalikasvatus on paitsi tietoista teeman käsittelyä, myös arkisia kohtaamisia ja tilanteita ja niihin reagoimista.  Tunnilla oppilaiden välisestä keskustelusta voi käydä esim. ilmi, että oppilas on saanut seksuaalissävytteisiä viestejä aikuiselta tai häirintää voi tapahtua koulussa nuorten välillä. 

Puutu häirintään. Ole herkkänä keskusteluille ja nuorten nostamille kertomuksille ja kommenteille. Pyydä nuori juttelemaan ja mahdollista rauhallinen tila ja aika keskustelulle. 
 
– Uskalla kysyä 

-Anna tilaa – älä vaadi vastauksia 

– Usko nuorta 

– Tue nuorta 

– Miettikää yhdessä tuen tarvetta/ miten asiaa käsitellään jatkossa, muista ilmoitusvelvollisuus. 

– Kiitä nuorta siitä, että kertoi asiasta sinulle.  

Kysyminen antaa nuorelle myös luvan kertoa omista kokemuksistaan sekä viestii nuorelle, että olet aikuinen, joka kestää kuulla raskaitakin asioita.   

Kiireetön läsnäolo, sekä kiinnostuksen ja ymmärryksen osoittaminen nuorta kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä. Voit kertoa nuorelle, että olet käytettävissä ja tukena jatkossakin. 

Esimerkkikysymyksiä huolen puheeksiottoon  

  • Olen huolissani sinusta, koska… Haluaisitko puhua asiasta?  
  • Huomaisin, että oli tällainen tilanne x, haluaisitko puhua siitä? 
  • Oletko joutunut seksuaaliseen tilanteeseen, jossa et olisi halunnut olla?  
  • Onko joku ehdottanut tai puhunut sinulle seksuaalisia asioita, jotka ovat tuntuneet epämiellyttäviltä tai hämmentäviltä?  
  • Onko joku koskenut sinuun tavalla, joka on tuntunut epämiellyttävältä tai ahdistavalta?  
  • Onko joku tehnyt sinulle jotakin seksiin liittyvää (nimittely, koskettelu, uhkailu jne.), jota et olisi halunnut?  
  • Onko joku tarjonnut sinulle lahjaa, tavaraa, alkoholia, tupakkaa, rahaa tai muuta palkkiota jostain seksiin liittyvästä? 

Keskustelkaa työpaikalla siitä, miten seksuaaliseen kaltoinkohteluun puututaan tai miten nuorta tuetaan, jos hän kertoo kokemuksistaan. Miten häirintään puututaan tai miten toimitaan jos huoli nuoresta herää? 

 Nuorten Exitiltä voi varata koulutuksia myös työyhteisölle!

Ota yhteytte info@nuortenexit.fi 
 

Jaa somessa: