Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Mistä seksuaalirikoksen kohteeksi joutunut saa apua?

Tukea omaan toipumiseen ja rikosprosessiin on saatavilla.

Akuuttiapu

Hakeudu omalle terveysasemalle tai seri-tukikeskukseen.

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Seri-tukikeskukset tarjoaa matalan kynnyksen palvelua, johon voit hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana kuukauden sisällä tapahtuneesta. Seri-tukikeskus tarjoaa oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea, psykologista neuvontaa ja terapiaa.

Jos paikkakunnalla ei ole Seri-keskusta tai tapahtuneesta on kulunut aikaa voi aina olla yhteydessä kunnan terveydenhuoltoon.

Tukea omaan toipumiseen

on saatavilla mm. oman alueen terveyskeskuksesta, kriisikeskuksista, oppilas / opiskelijahuollosta ja järjestöjen tukipalveluista:

  • Nuorten Exit: chat, nettikirje
  • Tukinainen: kriisipäivystyspuhelin, neuvonta- & ohjauskäynnit, kriisitukiryhmät
  • Naisten Linja: puhelin, chat, nettikirje
  • Tyttöjen- ja Poikien Talojen seksuaaliväkivaltatyö: ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja yksilötukea 13–29- vuotiaille seksuaaliväkivaltaa kokeneille nuorille

Oikeudellinen apu

Seksuaalirikoksen uhri voi tuloistaan riippumatta saada kokonaan valtion varoista kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Oikeudenkäyntiavustajan tarkoitus on turvata uhrin oikeusturvaa ja esimerkiksi varmistaa, että rikoksen kannalta merkittävät asiat tulevat ilmi kuulemisissa ja oikeudenkäynnissä.

Rikosuhripäivystys tarjoaa maksutonta apua ja neuvontaa rikosilmoituksen tekoon ja rikosprosessiin liittyviin kysymyksiin sekä oikeusavustan hankintaan. Rikosuhripäivustyksen kautta on mahdollista saada myös tukihenkilö, joka tarjoaa henkistä tukea rikosprosessin aikana.

Tukipalvelut eivät ole toisiaan poissulkevia

Seksuaaliväkivallan vaikutukset voivat olla moninaiset ja siksi myös useammasta tukipalvelusta voi olla itselleen hyötyä. On tärkeää, että saat tarvitsemasi tuen ja mahdollisuuden purkaa kokemaasi väkivaltaa ja sen vaikutuksia.

On tärkeää, ettet jää asian kanssa yksin. Sinä olet tärkeä💜

Jaa somessa: