Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Vanhemmille

Nuoren kokema seksuaaliväkivalta on usein traumaattinen kriisi, joka koskettaa myös nuoren nuoren vanhempia ja muita läheisiä. Tilanne voi herättää voimakkaita tunteita ja kysymyksiä. Kriisin läpikäyminen voi olla raskasta. Myös läheisellä on lupa reagoida tilanteeseen sekä hakea apua ja tukea itselleen. Nuorten Exit tarjoaa maksutonta tukea seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden nuorten vanhemmille ja muille läheisille verkkovälitteisten tapaamisten tai puheluiden kautta. Voit varata oman tukitapaamisen tai -puhelun sähköpostilla info @ exitry.fi. Tapaamisia voidaan järjestää 1-5 kertaa. Kaltoinkohtelua kohdanneen nuoren tukemista on myös se, että pitää itsestä ja omasta jaksamisesta huolta.

Ei ole olemassa selkeää oireistoa, jonka perusteella voisi päätellä nuoren kohdanneen seksuaaliväkivaltaa tai muita rajoja rikkovia tilanteita. Erilaiset traumaattiset stressioireet, masentuneisuus, ahdistus, lisääntynyt päihteiden käyttö, itsetuhoisuus ja muut muutokset nuoren olotilassa ja käytöksessä voivat olla merkkejä seksuaaliväkivallasta, mutta voivat toisaalta kertoa myös jostain muusta huolesta tai haasteesta nuoren elämässä. (Bildjuschkin & Nipuli 2016.) Pääsääntönä on kuitenkin hyvä pitää sitä, että jos nuoren olotila ja käytös muuttuu, on aikuisen tärkeää ottaa huoli nuoren kanssa puheeksi. Tällöin tulisi aina kysyä myös seksuaaliväkivallasta.

Lähteet

Bildjuschkin, Katriina & Nipuli, Suvi 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi.  

Jaa somessa: