Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Läheisille

Ei ole olemassa selkeää oireistoa, jonka perusteella voisi päätellä nuoren kohdanneen seksuaalista kaltoinkohtelua. Erilaiset traumaattiset stressioireet, masentuneisuus, ahdistus, lisääntynyt päihteiden käyttö, itsetuhoisuus ja muut muutokset nuoren olotilassa ja käytöksessä voivat olla merkkejä seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, mutta voivat toisaalta kertoa myös jostain muusta huolesta tai haasteesta nuoren elämässä. (Bildjuschkin & Nipuli 2016.) Pääsääntönä on kuitenkin hyvä pitää sitä, että jos nuoren olotila ja käytös muuttuu, on aikuisen tärkeää ottaa huoli nuoren kanssa puheeksi. Tällöin tulisi aina kysyä myös seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Nuoren kokema seksuaalinen kaltoinkohtelu on usein traumaattinen kriisi, joka koskettaa myös nuoren läheisiä. Tilanne voi herättää voimakkaita tunteita ja kysymyksiä. Kriisin läpikäyminen voi olla raskasta. Myös läheisellä on lupa reagoida tilanteeseen sekä hakea apua ja tukea itselleen. Kaltoinkohtelua kohdanneen nuoren tukemista on myös se, että pitää itsestä ja omasta jaksamisesta huolta.

Lähteet

Bildjuschkin, Katriina & Nipuli, Suvi 2016. Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi.  

Jaa somessa: