Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Jokaisella meillä on seksuaalioikeudet

Jokaisella ihmisellä on riippumattomat ihmisoikeudet. Se tarkoittaa, ettei keneltäkään ihmiseltä missään tilanteessa tai millään perusteella, voida ottaa pois ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus elämään, oikeus opetukseen ja liikkumisen vapaus. Vuonna 1948 Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuuluvat valtiot hyväksyivät ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Ihmisoikeuksien julistus täyttää tänä vuonna siis 70 vuotta! Kolme hurraa huutoa ihmisoikeuksille!

Syyskuussa juhlitaan myös maailmanlaajuista seksuaaliterveyspäivää. Seksuaaliterveydellä tarkoitetaan seksuaalista hyvinvoinnin tilaa, joka koostuu kehollisesta, henkisestä, sosiaalisesta ja tunne-elämän hyvinvoinnista. Seksuaaliterveyttä on muun muassa mahdollisuus kokea nautinnollista ja turvallista seksiä ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa. Seksuaaliterveyttä ei siis määritetä ainoastaan esimerkiksi sairauden puuttumisen kautta. Ehkä olennaisin osa seksuaaliterveyttä onkin positiivinen ja kunnioittava suhtautuminen seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin.   

Seksuaaliterveyteen liittyvät olennaisesti seksuaalioikeudet. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää sitä, että jokaisen ihmisen seksuaalioikeuksia kunnioitetaan. Ne ovat osa myös ihmisoikeuksia. Jokaisella meillä on itsemääräämisoikeus omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jokainen saa päättää harrastaako seksiä vai ei, hankkiiko lapsia ja millaisia läheisiä suhteita solmii. Lisäksi jokaisella on seksuaalioikeuksien mukaan oikeus toteuttaa ja ilmaista omaa seksuaalista suuntautumistaan haluamallaan tavalla. Seksuaalioikeuksiin sisältyy myös velvollisuus; toisten rajoja ja oikeuksia tulee kunnioittaa. Jokaiselle ihmiselle kuuluvia, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta, terveydentilasta tai sukupuolesta riippumattomia, seksuaalioikeuksia ovat Väestöliiton mukaan: 

  1. Oikeus omaan seksuaalisuuteen 
  2. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta 
  3. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi 
  4. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin 
  5. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen 
  6. Oikeus yksityisyyteen 
  7. Oikeus vaikuttaa 

Katso lisää seksuaalioikeuksista Väestöliiton sivuilta. Seksuaalioikeuksista on useampi määritelmä, katso myös Maailman seksuaaliterveysjärjestön julkaisemat oikeudet. Miten seksuaalioikeudet toteutuvat sinun elämässäsi?

Mitä Nuorten Exit tekee seksuaalioikeuksien edistämiseksi?

Nuorten Exit tarjoaa tukea ja tietoa seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin. Seksuaalisuuden kuuluu olla iloinen voimavara, ei ahdistavaa ja painostavaa. Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan kaikkia seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä rikkovia tekoja. Nämä tilanteet rikkovat myös seksuaalioikeuksia. Joskus voi olla vaikeaa tunnistaa, onko kyseessä ollut seksuaalinen kaltoinkohtelu. Periaatteena voidaan pitää seuraavaa: jos tilanne tuntuu ahdistavalta, epämiellyttävältä, painostavalta tai väkivaltaiselta, tilanne ei ole ok. Jokaisella on oikeus apuun ja tukeen, kun seksuaalioikeuksia on rikottu. Nuorten Exitin chatistä on mahdollista saada tukea tiistaisin klo 16-18 ja torstaisin klo 14-16. Chatin löydät tämän sivun alapalkista. Tukemme on kuuntelemista, neuvontaa, palveluohjausta – mitä sitten sinä tarvitsetkin. Kaikesta voi selvitä! 

PS. Sinulla on oikeus tietoon seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista! Voit halutessasi tutustua näihin linkkeihin ja käyttää oikeuttasi:

Ihmisoikeudet.net – oppia ihmisyydestä

Hurma – lehti seksuaalioikeuksista

Sexpon nettineuvonta – kysymyksiä ja vastauksia seksuaalisuudesta

Väestöliitto – seksuaalisuuden sanakirja 

Jaa somessa: