Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Nuorten Exit

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa vahvistamalla nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta sekä lisäämällä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa ja ottaa teemaa puheeksi.  

Pelottelun ja uhkakuvien sijaan Nuorten Exitin toiminnassa vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten omia rajoja ja kykyä toimia.

Puhumalla asioista rohkeasti puretaan myyttejä ja vähennetään seksuaaliväkivaltaan liittyviä häpeän kokemuksia. Ydinasiaksi toiminnassa on ymmärrys siitä, että seksuaaliväkivallan ennaltaehkäiseminen edellyttää auttamistyön lisäksi sitä, että nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tietämystä seksuaalioikeuksista vahvistetaan.   

Työmuodot

Nuorten Exitin toiminnan kohderyhmänä ovat 13-29-vuotiaat nuoret. Työtä toteutetaan asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä: verkossa, kouluissa, nuorisotiloilla ja nuorten tapahtumissa. Nuorille ja nuorten läheisille on tarjolla tukitapaamisia.

Lisäksi Nuorten Exit kouluttaa, tarjoaa konsultaatiota ja tiedottaa myös nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja avun piiriin ohjaamisesta. 

Kohtaava työ

Nuorten parissa kohtaavaa eli kasvokkain tehtävää ennaltaehkäisevää työtä tehdään nuorille suunnattuihin tapahtumiin osallistumisen, nuorten ryhmätoiminnan sekä kouluvierailuiden kautta. Kohtaavassa työssä käsitellään seksuaalista itsemääräämisoikeutta, seksuaaliväkivaltaa, omia rajoja ja nuorta suojaavaa lainsäädäntöä sekä nuorille suunnattuja tukipalveluita. Lisää kohtaavasta työstä sekä ohjeet miten tilata Nuorten Exit kouluvierailulle täällä. 

Ennaltaehkäisevä verkkotyö

Nuorten Exitin ennaltaehkäisevän verkkotyön tarkoituksena on tuottaa verkkoon voimavarakeskeistä, seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistavaa sisältöä, jonka avulla tarjotaan nuorille oikeaa tietoa ja pyritään madaltamaan kynnystä hakeutua tuen piiriin. 

Nuorille suunnatun ennaltaehkäisevän verkkotyön alustana toimivat pääsääntöisesti Instagram ja TikTok sekä verkkosivuille julkaistaan nuorille suunnattuja blogipostauksia. Sisältöä tuotetaan sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille kuukausittain vaihtuvien teemojen mukaan. Teemoja ovat esimerkiksi olleet itsemyötätunto, seksuaalioikeudet ja seksuaaliväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö. 

Nuorten Exit tuottaa monipuolisesti nuorten omia rajoja tukevaa sisältöä myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi vuonna 2019 toteutettiin yhteistyössä EHYT ry:n kanssa nuorille suunnatun minivisan, jossa nuori pääsee testaamaan tietämyksensä seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Visaa pelaamalla on mahdollista oppia lisää seksuaalisen kaltoinkohtelun teemasta, ja samalla puretaan aiheeseen liittyviä uskomuksia. Visaa pääset pelaamaan täällä. 

Asiakastyö

Nuorten Exit tarjoaa keskustelutukea, neuvontaa ja palveluohjausta 13–29-vuotiaille nuorille. Nuorten Exitin tukitapaamisissa nuori pääsee keskustelemaan koulutetun ammattilaisen kanssa omiin rajoihin, seurusteluun, seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja vastikkeelliseen seksiin liittyvistä asioista. Yksittäisten neuvontayhteydenottojen lisäksi nuorten on mahdollista saada verkon välityksellä lyhytkestoista keskustelutukea 1-5 tapaamisen verran. Tapaamiset toteutetaan Teamsin välityksellä. Työskentely on luonteeltaan nuoren tilannetta vakauttavaa ja pyrkii tarpeen vaatiessa ohjaamaan nuorta kasvokkaisiin tukipalveluihin.  

Yksilötukea tarjotaan myös nuorille suunnatussa nettikirjepalvelussa, jossa on mahdollista käydä salasanasuojatusti viestinvaihtoa Nuorten Exitin työntekijän kanssa. Nettikirjeen voi kirjoittaa milloin vain, viesteihin vastataan mahdollisimman pian, kuitenkin kahden viikon kuluessa. Pääset tutustumaan nettikirjepalveluun täällä.

Chatin lisäksi Nuorten Exitillä on verkkosivuilla Kysy & Lue-palsta, jossa on vastataan nuorten esittämiin kysymyksiin.

Ammattilaisten koulutus ja konsultaatio

Nuorten Exitin maksuttomat ammattilaisten koulutukset perustuvat tutkittuun tietoon, asiakastyöhön ja kohtaavaan työhön pohjautuvaan kokemukseen, sekä yhteistyöverkostoissa jaettuun asiantuntijuuteen. Nuorten Exitin koulutukset käsittelevät nuorten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisevää käsittelyä, huolen puheeksiottoa, sekä kaltoinkohtelua kokeneen nuoren kohtaamista ja tukemista. 

Nuorten Exit toimii myös konsultoivana tahona nuorten parissa toimiville ammattilaisille seksuaaliväkivaltaan liittyen. Konsultoinnit ovat sisältäneet mm. tukea oppilashuollossa ilmenneisiin kaltoinkohtelun tilanteisiin, väkivaltatyön kentän palveluiden kartoittamista, sekä ehdotuksia erilaisista menetelmistä ja materiaaleista seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. 

Yksittäisten konsultointien lisäksi Nuorten Exit tarjoaa asiantuntemustaan yhteistyökumppanina erilaisissa hankkeissa ja kampanjoissa. Nuorten Exit on ollut esimerkiksi mukana 2019 alkaneessa Osaamiskeskus Koordinaatin Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä-hankkeessa. Valtakunnallisessa vuoden kestävässä hankkeessa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan. 

Katso lisää ammattilaisten koulutuksista ja konsultoinnista täältä.

Nuoren turvallisuus ja hyvinvointi tärkeintä asiakastyössä 

Nuorille ja vanhemmille suunnatuissa tukipalveluissa työskentelevät sosiaalialan koulutuksen saaneet työntekijämme, joilla on myös koulutusta seksuaaliväkivallan ja seksuaalisuuden teemoista.

Nuorten Exitin asiakastyössä tärkeintä on nuoren hyvinvointi ja turvallisuus. Sen vuoksi teemme tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen, mikäli meille herää huoli alaikäisen nuoren turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Rikosilmoituksen teemme, jos herää epäily alaikäiseen nuoreen kohdistuvasta väkivaltarikosepäilystä, kuten seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Alaikäisten parissa työskentelevinä ammattilaisina laki velvoittaa meitä huolehtimaan nuoren turvallisuudesta ja luovuttamaan keskustelusta tarvittaessa viranomaisten tarvitsemat tiedot. Lue lisää nuorten kanssa toimivia ammattilaisia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta täältä. 

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?