Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Exit ry

Exit – pois prostituutiosta ry perustettiin 2008 tarkoituksenaan edistää prostituutiossa toimivien irrottautumista prostituutiosta. Järjestö työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn, tuki- ja neuvontatyöhön sekä tiedottamiseen ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa on työskennelty vuodesta 2010 (Nuorten Exit) lähtien.

Exit ry:n toimintaan kuuluu myös monipuolista hanketoimintaa, joista viimeisimmät ovat olleet päihteiden aktiivikäyttäjien parissa toiminut Usva-hanke ja prostituution kysynnän vähentämiseen keskittynyt kansainvälinen Disrupt Demand -hanke.   

Exit ry:n toiminnan tavoitteena on kehittää sekä ennaltaehkäiseviä työmuotoja että tukityötä. Toimintavuosien aikana on vahvistunut ymmärrys siitä, että seksuaalisen kaltoinkohtelu, vastikkeellisen seksi ja prostituutio ovat ilmiöinä linkittyneitä toisiinsa. Seksuaalinen kaltoinkohtelu sisältää sekä seksuaalirikokset että muut seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja ymmärrystä rikkovat kokemukset. Ennaltaehkäisevän työn ja tukityön lisäksi Exit ry osallistuu prostituutiosta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimii asiantuntijana seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvissä kysymyksissä.    

Pelottelun ja uhkakuvien sijaan Exit ry:n toiminnassa vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten omia rajoja ja kykyä toimia. Puhumalla asioista rohkeasti puretaan myyttejä ja vähennetään kaltoinkohteluun liittyviä häpeän kokemuksia. Ydinasiaksi on noussut ymmärrys siitä, että seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin ennaltaehkäiseminen edellyttää auttamistyön lisäksi sitä, että nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tietämystä seksuaalioikeuksista vahvistetaan. Exit ry:n keskeinen viesti on, että kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan kokemuksista on mahdollisuus selviytyä. 

Exit ry:n toiminnasta pääosan muodostaa tällä hetkellä Nuorten Exit, jonka toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Lisää Exit  – pois prostituutiosta ry:n toiminnasta järjestön verkkosivulla.  

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?