Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Grooming

Grooming eli alaikäisen nuoren houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin kattaa monenlaiset tilanteet, joissa aikuinen pyrkii mahdollistamaan seksuaalisen kaltoinkohtelun teon. Yhteydenpito nuoreen voi sisältää vihjailevia tai suoraan seksuaaliseen tilanteeseen liittyviä keskusteluita ja viestejä, seksuaalisten tilanteiden kuvailua ja vastikkeen tarjoamista, mutta myös jokapäiväiseen elämään liittyviä, arkisia keskusteluita nuorta koskettavista asioista. Tilanteiden monisävyisyys hankaloittaa houkuttelun tunnistamista, erityisesti jos yhteydenpito ei ole avoimen seksuaalissävytteistä.

Groomaaja voi vastata nuoren aineettomaan tarpeeseen kuten huomion saamiseen, hyväksytyksi tai kuulluksi tulemiseen ja yksinäisyyden tunteeseen. Turvalliset, läsnäolevat aikuiset ja ystävyyssuhteet ovatkin seksuaaliselta kaltoinkohtelulta suojaavia tekijöitä, mutta eivät tae siitä, että nuori olisi turvassa houkuttelulta tai muulta seksuaaliselta kaltoinkohtelulta.

Lapsen houkutteluun seksuaalisiin tarkoituksiin voi liittyä myös vastikkeen antamista tai ehdottamista. Vastike voi siis olla yksi houkuttelun väline. Vastine voi olla esim. lahjoja, tavaroiden ostamista, rahan antamista, päihteitä harrastemaksujen maksamista. Vastikkeellisuus voi liittyä houkutteluun suoraan tai tapahtua epäsuorasti esimerkiksi tilanteen jälkeen. Tavaroiden ostaminen voi olla keino saada nuoren huomio, kiinnostus ja vahvistaa aikuisen ja nuoren välistä sidettä. Vastikkeen vastaanottaminen voi lisätä kaltoinkohtelevaan tilanteeseen liittyvää häpeää ja syyllisyyttä ja vaikeuttaa asiasta puhumista. Vastikkeen saamisesta huolimatta vastuu tilanteesta on väärin toimivalla aikuisella.

Jaa somessa: