Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Nuorta suojaava lainsäädäntö

Suomessa lainsäädäntö turvaa niin nuoren kuin aikuisenkin seksuaalista itsemääräämisoikeutta sekä verkossa että fyysisessä ympäristössä.

Alaikäisiä lapsia ja nuoria suojaava lainsäädäntö ottaa huomioon heidän haavoittuvan asemansa suhteessa aikuisiin.  Jokaisella nuorella on oikeus halutessaan tutustua seksiin ja seurusteluun toisen nuoren kanssa. Lainsäädäntö suojaa nuoria myös toisten nuorten tekemältä kaltoinkohtelulta. Seksuaalista kaltoinkohtelua kokenut nuori ei välttämättä ymmärrä tekijän tehneen väärin tai syyllistyneen rikokseen. Kaltoinkohtelua ja huolta siitä on siis ensiarvoisen tärkeää ottaa nuoren kanssa puheeksi sekä puuttua havaittuihin tilanteisiin. 

Nuorten kanssa toimivien on hyvä tuntea lain keskeiset piirteet ja tunnistaa tilanteet, joissa nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta suojaavaa lakia on rikottu. Huoli alaikäiseen kohdistuneesta rikoslain luvun 20 määrittelemästä rikoksesta (seksuaalirikokset) velvoittaa nuorten parissa toimivaa ammattilaista tekemään sekä rikos- että lastensuojeluilmoituksen. Kaikissa seksuaalirikoksissa jo teon yritys on rangaistava (pois lukien ahdistelu). Muihin rikoksiin liittyvässä huolessa ammattilaisen tulee arvioida lastensuojelun tarvetta ja pyrkiä tekemään rikosilmoitus yhdessä nuoren kanssa. Olennaisinta ei ole tietää minkä rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, vaan tärkein on epäily siitä, että nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta on loukattu.   

Alaikäistä nuorta suojaavat lait

Suomen rikoslaki, 20 luku: Seksuaalirikoksista   HUOM! Laki on muuttunut 1.1.2023, sivu päivittyy.

 • Törkeä raiskaus   
 • Törkeä lapsenraiskaus  
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö   
 • Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö   
 • Seksuaalipalvelujen ostaminen    
 • Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin   
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen   
 • Törkeä paritus   

Suomen rikoslaki, 17 luku: Rikoksista yleistä järjestystä vastaan   

 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen   
 • Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen   
 • Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito  

Kaiken ikäisiä suojaavat lait

Suomen rikoslaki, 20 luku: Seksuaalirikoksista    

 • Raiskaus ja törkeä raiskaus  
 • Pakottaminen seksuaaliseen tekoon   
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö   
 • Seksuaalinen ahdistelu   
 • Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö   
 • Paritus ja törkeä paritus     

Suomen rikoslaki, 24 luku: Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta   

 • Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen   
 • Kunnianloukkaus ja törkeä kunnianloukkaus  

Katso lisää: Rikoslaki, 19.12.1889/39. Finlex.  

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?