Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta tarkoittaa kaikkea vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvaa seksuaalista toimintaa sekä aikuisen lapseen kohdistamia seksuaalisia tekoja. Se on kattokäsite, joka kattaa laissa määriteltyjen seksuaalirikosten lisäksi myös muut tilanteet, joissa henkilö kokee, että hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan rikotaan.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on osa seksuaalioikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle.

Omilla rajoilla taas tarkoitetaan tunnetta omista rajoista suhteessa omaan kehoon, tunteisiin ja muihin ihmisiin. Omat rajat ovat aina yksilölliset. Jokainen määrittelee itse omat rajansa. Omat rajat saattavat vaihdella tilanteesta, ihmisistä ja tunteista riippuen. Seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen viitataan puhekielessä usein omina rajoina. Nuorelle omat rajat voivat olla konkreettisempi asia hahmottaa kuin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden käsite.  

Seksuaaliväkivaltaa on muun muassa:  

  • seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä vihjailu, kommentointi ja huutelu  
  • luvaton koskettelu ja ahdistelu  
  • epätoivotut seksiviestit ja seksuaalissävytteinen kuvamateriaali  
  • uhkailu, kiristäminen, johdattelu, lahjonta, houkuttelu seksuaalisiin tekoihin  
  • pakottaminen ja painostaminen seksuaalisiin tekoihin  
  • seksuaalissävytteisen materiaalin luvatta kuvaaminen  
  • vastineen ehdottaminen tai antaminen seksuaalisista teoista alaikäiselle (kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapseen kohdistuva kaupallinen seksuaaliväkivalta)  
  • seksuaaliset teot ilman molemminpuolista todellista suostumusta tai ymmärrystä  

Seksuaaliväkivalta on usein rikos

Seksuaaliväkivalta tai kokemus seksuaaliväkivallasta ei vaadi rikoksen tunnusmerkkien täyttymistä. Jokaisella on oikeus saada tukea tilanteissa, joissa omia rajoja on rikottu. Kokemus seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkomisesta on aina yksilöllinen. On kuitenkin hyvä hahmottaa, että seksuaaliväkivalta usein täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Seksuaaliväkivaltaan liittyvästä lainsäädännöstä voit lukea lisää täältä

Aikuisen tehtävä on kunnioittaa nuoren kehitystä

Seksuaaliväkivaltaa voi olla yksittäinen tilanne tai pitkäänkin jatkunut nuoren manipulointi ja houkutteleminen esimerkiksi verkossa. Seksuaaliväkivaltaa voivat olla myös tilanteet, joissa nuori kokee olevansa vapaaehtoisesti tai aktiivisesti mukana. On kuitenkin perusteltua ajatella, ettei esimerkiksi suhde aikuisen ja alle 16-vuotiaan nuoren välillä ole tasavertainen.  

Aikuisen tehtävä on kunnioittaa nuoren kehitystä, eikä hän saa käyttää nuoren kokemattomuutta hyväkseen. Aikuisen ja nuoren toimiessa yhdessä vastuu on aina aikuisella osapuolella. Seksuaaliväkivaltaa voi tapahtua myös nuorten välillä. Seksuaaliväkivalta on aina tekijän vastuulla. Laissa olevan 16 vuoden suojaikärajan tarkoitus on suojella alle 16-vuotiaita seksuaalisten tekojen kohteeksi joutumiselta. Suojaikäraja ei rajoita nuorten seurustelua silloin, kun nuoret ovat tasavertaisessa suhteessa ja iältään lähellä toisiaan. Nuorella on oikeus tutustua seurusteluun ja seksiin samassa kehitysvaiheessa ja elämäntilanteessa olevan nuoren kanssa. 

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?