Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on seksuaalisuuteen liittyvän tiedon jakamista.  Tutkittuun tietoon perustuvan ja positiivisen lähestymistavan kautta toteutettu seksuaalikasvatus tukee nuoren seksuaalisuutta ja omia rajoja. Seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä seksuaalikasvatuksella on tärkeä rooli. Siihen kuuluu muun muassa oikeuksien ja velvollisuuksien, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä omista rajoista kiinni pitämisen opettelua. 

Vastuu seksuaalikasvatuksesta kuuluu niin nuorten parissa toimiville ammattilaisille kuin nuorten läheisille.

Omien rajojen tulisi olla osana nuorten kasvua ja kehitystä jatkuvasti, niin opiskeltavana aiheena kuin arjen kohtaamisissa aikuisten kanssa. Näin nuori saa säännöllisesti kannustusta omista rajoista kiinni pitämiseen ja ikävistä kokemuksista puhumiseen aikuisen kanssa. Nuorten kanssa voidaan käydä keskustelua rajoista sopivassa yhteydessä: esimerkiksi jonkin tv-sarjan seksikohtaus voi olla kimmoke ottaa aihe puheeksi, tai silloin, kun nuori kertoo seurustelusuhteesta tai uudesta nettitutusta. Keskustelun voi virittää hyvin arkisissa tilanteissa. 

Nuorten parissa toimivan ammattilaisen tehtävä on ottaa seksuaaliväkivallan teema puheeksi jo ennen huolen heräämistä.

Ilmiön tiedostaminen, tunnistaminen ja siitä rohkeasti puhuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Puhuminen antaa nuorelle myös luvan kertoa omista kokemuksistaan sekä viestii nuorelle, että olet aikuinen, joka kestää kuulla raskaitakin asioita.   

Arjen seksuaalikasvatustilanteet eivät aina tapahdu aikuisen aloitteesta, vaan vaativat myös herkkyyttä havaita ja tarttua nuorten itsensä tuottamiin kertomuksiin sekä työssä esiin nouseviin tilanteisiin. Oli kyseessä sitten verkossa tai kasvotusten tehtävä työ, eteen voi tulla yllättäviäkin tilanteita, joihin työntekijän täytyy reagoida. Nuoret saattavat esimerkiksi keskustella seksistä vajavaisin tiedoin, tai kertoa tilanteesta, jossa rikotaan lakia alaikäisen alastonkuvan lähdettyä leviämään. Muun muassa tällaisiin tilanteisiin tarttuminen on osa nuorten seksuaalikasvatusta.   

Nuorten Exitin nettisivuilta ja materiaalipankista löydät materiaalia oppituntien, nuorten iltojen ja ryhmien vetämiseen. Kysy myös Nuorten Exitin vierailua yläkouluun ja toisen asteen oppilaitokseen, nuoren ryhmään, tapahtumaan tai vanhempainiltaan. Katso lisää tietoa Nuorten Exitin vierailuista täältä ja tilaa vierailu laittamalla sähköpostia: info at exitry.fi. 

Jaa somessa:

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?