Adressi nuorten seksuaalioikeuksista

Nuorten Exit oli mukana nuorten vaikuttamistapahtumassa RuutiExpossa vetämässä työpajaa seksuaalioikeuksista. Työpajassa käsiteltiin sitä, mitä seksuaalioikeudet ovat ja miten ne toteutuvat nuorten elämässä. Keskusteluissa nousi erityisesti esiin koulujen seksuaalikasvatuksen puutteellisuus. Tietoa seksuaalisuudesta ei tarjota riittävästi. Kokosimme työpajan keskustelujen pohjalta adressin, jolla pyrimme nostamaan esiin nuorten seksuaalioikeuksien tärkeyden. Seksuaalioikeuksien toteutumisen eteen on tehtävä vielä töitä. Ole mukana allekirjoittamalla adressi!

“Jokaisella nuorella on oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen sekä oikeaan tietoon seksuaalisuudesta. Me allekirjoittaneet vaadimme, että näitä nuorten seksuaalioikeuksia kunnioitetaan. Kouluilla ja muilla nuorten parissa toimivilla tahoilla on tärkeä rooli seksuaalioikeuksien edistämisessä. Tällä hetkellä nuoret kuitenkin kokevat, että seksuaalikasvatuksen sisällöt vaihtelevat koulusta ja opettajasta riippuen. Tämä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan tiedon saannin suhteen. Seksuaalikasvatus on usein myös heteronormatiivista, eikä huomioi riittävästi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta. Vaadimme tähän muutosta.

Nuorilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus oikeaan tietoon. Moninaisuuden huomioon ottaminen seksuaalikasvatuksessa ei voi olla mielipidekysymys. Nuorten tiedon tarpeeseen on vastattava, ja opettajille ja muille nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tuleekin taata tarvittava koulutus ja työvälineitä aiheen käsittelyyn. Myös nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa seksuaalikasvatuksen sisältöihin.

Tämä adressi on koottu RuutiExpon seksuaalioikeudet-työpajaan osallistuneiden nuorten keskusteluiden ja kokemusten pohjalta.

Seksuaalioikeuksien toteutuminen on tärkeä osa ihmisoikeuksia. Allekirjoittamalla ja jakamalla tätä adressia olet mukana nostamassa nuorten seksuaalioikeuksia keskusteluun!”

Ole mukana allekirjoittamalla adressi!