HYVÄÄ NAISTENPÄIVÄÄ 8.3.2017!

EXIT – POIS PROSTITUUTIOSTA RY työskentelee prostituution ja seksuaalisen kaltoinkohtelun vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn sekä tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa toimintaa on tehty vuodesta 2010 (Nuorten Exit), vuonna 2017 toiminta laajentuu päihteiden aktiivikäyttäjien parissa toimivan Usva –hankkeen muodossa. Teemme työtä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, inhimillisen turvallisuuden ja koskemattomuuden edistämiseksi.

PELOTTELUN JA UHKAKUVIEN SIJAAN toiminnassa vahvistamme kohderyhmiemme omia rajoja ja toimijuutta. Puhumalla asioista rohkeasti puramme myyttejä ja vähennämme kaltoinkohteluun liittyviä häpeän kokemuksia. Tarjoamme tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja turvataidoista.
Työtämme tehdään jalkautumalla asiakkaiden ja kohderyhmien omiin toimintaympäristöihin: verkkoon, kouluihin, kaduille ja muihin julkisiin tiloihin. Koulutamme ja tiedotamme myös ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiottamiseksi. Muutamme keskustelu – ja asenneilmapiiriä nostamalla aiheen esiin, tarjoamalla oikeaa tietoa ja vahvistamalla ammattilaisten valmiuksia.

SUURI OSA SEKSUAALISTA KALTOINKOHTELUA KOHDANNEISTA  ei koskaan kerro tapahtuneesta kenellekään. Tarjoamalla tukea nimettömästi ja luottamuksellisesti mahdollistammekin avun saavutettavuuden. Viestimme on, että myös seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksista on mahdollisuus selvitä. Seksuaalisen kaltoinkohtelun tiedetään olevan yleistä nuorten arjessa; kouluterveyskyselyn mukaan yli 60% yläkouluikäisistä tytöistä on kohdannut jotain seksuaalista kaltoinkohtelua. Huolimatta siitä, että Suomi nähdään tasa-arvon esimerkkimaana, on Suomi yksi Euroopan vaarallisimmista maista syntyä naiseksi lähisuhdeväkivallan yleisyyden vuoksi. Nuorten lisäksi myös muissa erityisen haavoittuvissa ryhmissä olevat naiset ja tytöt ovat suuremmassa riskissä kohdata seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

NAISTENPÄIVÄNÄ haluamme nostaa koskemattomuuden ja seksuaalioikeuksien merkitystä tasa-arvotyössä. Tasa-arvon vahvistamiseksi on tehtävä seksuaalisen kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää työtä kaikkien sukupuolten kanssa.

Tänään tekemäämme työtä tukee pizza-online.fi lahjoittamalla tänään tilattujen annosten tuotosta pienen osan meille. Kiitos! <3