Hymyä huuleen kullannuppu!

Baarityö, kesätyö, siivoustyö, viihdealan hommat, raksaduuni, pikaruokapaikka, siisti toimistotyö tai edustushommat. Oli työ mikä hyvänsä, siellä on oikeus olla rauhassa tekemässä työtään. Seksuaalinen häirintä, kuten seksuaaliset kommentit, vihjailut, koskettelu, eivät kuulu työpaikalle. ”Hei kullannuppu” ei kuulu työpaikalle.

Seksuaalisen häirinnän tilanne on erityisen hankala, kun ehdottelija on esihenkilö tai itse on työharjoittelijan, tuntityöläisen asemassa. Tilanteeseen liittyy henkinen paine ja valta-asetelma, jossa ei kehtaa, uskalla, pysty sanomaan suoria sanoja. Myöskään työkaverilta tai asiakkaalta tulevaa jatkuvaa epäasiallista kohtelua tai ehdotteluja ei tarvitse sietää. Asiakas ei ole aina oikeassa, etenkään jos hän syyllistyy seksuaaliseen häirintään. Työyhteisön kaksimieliset, rivot vitsit voivat tuntua sellaiselta, että niitä pitää sietää, mutta työyhteisössä tulee taata kaikille turvallinen ja viihtyisä olo. Mikäli työpaikka on esimerkiksi hyvin naisvaltainen ja siellä on yksi mies, ei tämän miehen ulkonäköä, seksuaalisuutta yms. tulisi kommentoida. Sama pätee toisinpäin.

Mitä sitten voi tehdä, jos työharjoittelussa tai työpaikalla kokee ahdistelua tai häirintää? Ensimmäisenä asian voi ottaa puheeksi häiritsijän kanssa. Häiritsijän asiattomaan käytökseen voi yrittää valmistautua etukäteen esimerkiksi miettimällä mitä hänelle voi sanoa. Mikäli suora puhe asiattomasti käyttäytyvän kanssa ei auta tai tunnu luontevalta, on aika ottaa järeämmät keinot käyttöön: puhuminen esihenkilölle tai esihenkilön esihenkilölle. Hänen pitää puuttua häirintään heti. Esihenkilön velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta ja työrauhasta työpaikalla ja siten puuttua seksuaaliseen häirintään. Mikäli työharjoittelun aikana tapahtuu seksuaalista häirintää työpaikalla, voi yllä mainittujen neuvojen lisäksi kertoa tapahtuneesta harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Opiskelijoita ei voi ohjata työharjoitteluun paikkoihin, joissa toistuvasti altistuu häirinnälle ja ahdistelulle.

Puhumalla työ- tai työharjoittelupaikalla tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta ja puuttumalla siihen, muutamme työkulttuuria ja suojelemme tulevia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Kaikilla on oikeus häirintävapaaseen työpaikkaan!

Tapoja kiitos!