Aktiivinen etsivä työ verkossa

 

Exit-hankkeen työn tavoitteena on nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin piiriin ajautumisen ennaltaehkäiseminen ja avun piiriin pääsemisessä auttaminen. Yksi Exit-hankkeen toimintamuodoista on aktiivinen etsivä työ internetissä eri alustoilla, eli käytännössä hankkeen työntekijät jalkautuvat nettiin. Toiminnan tavoitteena on puuttua havaittuihin nuoriin kohdistuviin seksinostoyrityksiin ja muuhun seksuaaliseen kaltoinkohteluun, sekä nuoren itseään vahingoittavaan toimintaan, kuten maksullisen seksin tarjoamiseen. Tämän lisäksi tuodaan oikeaa tietoa nuorille, aikuisille sekä keskusteluiden lukijoille.

KOHDERYHMÄ

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikenikäiset keskustelupalstojen ja seuranhakupalstojen käyttäjät, etenkin alle 18-vuotiaat nuoret.

TAVOITTEET

Toiminnan tavoitteena on puuttua keskustelupalstoilla havaittuihin nuoriin kohdistuviin seksinostoyrityksiin ja muuhun seksuaaliseen kaltoinkohteluun, sekä nuoren itseään vahingoittavaan toimintaan, kuten maksullisen seksin tarjoamiseen. Tämän lisäksi tavoitteena on tuoda oikeaa tietoa laista nuorille, aikuisille sekä keskusteluiden lukijoille.

TOTEUTTAMINEN

Hankkeen työntekijät seuraavat julkisia, kaikille avoimia keskusteluja useilla eri alustoilla. Havaitessaan esimerkiksi alle 18-vuotiaan nuoren tarjoavan seksuaalipalveluja maksua vastaan, työntekijät reagoivat siihen lähestymällä viestin kirjoittajaa. Nuorelle kerrotaan heränneestä huolesta, hänen oikeuksistaan sekä mahdollisuudesta saada tukea. Nuoreen pyritään luomaan luottamuksellinen kontakti. Mikäli edellisen kaltaiseen tarjoukseen on keskusteluketjussa vastattu, myös siihen keskusteluun kommentoidaan ja kerrotaan laista.

Mikäli alaikäinen henkilö todentuntuisesti tarjoaa maksullista seksiä, tästä konsultoidaan nettipoliisia ja tehdään tarpeen tullen lastensuojeluilmoitus. Rikosilmoitus voidaan tehdä sellaisesta henkilöstä, joka on ilmoittanut olevansa halukas ostamaan nuorelta seksuaalipalvelun. Myös palveluntarjoajaan otetaan yhteyttä. Tämä on johtanut joillakin alustoilla hyvään yhteistyöhön niin, että palveluntarjoaja kiinnittää huomiota siihen, että alustan säännöt ovat paremmin näkyvillä ja aikuisia muistutetaan heidän vastuistaan.

Monelle nuorelle ja aikuiselle on uutta, että seksuaalipalvelujen osto ja sen yritys alle 18-vuotiaalta on rikos. Tämä sekoitetaan usein suojaikärajaan ja siksi aiheesta on yllättävän usein vääriä käsityksiä. Exit-hankkeen tavoitteena on oikaista näitä käsityksiä myös netissä ja tuoda esiin oikeaa tietoa laista ja nuoren oikeuksista puuttumalla julkisiin keskusteluihin. Jotkin keskustelut jäävät pitkäksi aikaa esiin ja tulevat uusille keskustelijoille hakukoneiden kautta esiin ja tällöin keskustelussa on olemassa tarkka tieto esimerkiksi laista.

KOKEMUKSIA

Hankkeessa on pohdittu sitä, onko etsivä työ netissä tunkeutumista nuorten omiin tiloihin ja täten oikeutettua. Exit-hanke katsoo kuitenkin, että keskusteluissa elävät väärinkäsitykset nuorten kokemasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta on hyvä oikaista ja nuoriin kohdistuvaan kaltoinkohtelevaan toimintaan on tärkeää puuttua. Tämä välittää viestin sekä henkilöille, jotka mahdollisesti hyväksikäyttävät nuoria, että nuorille, jotka ovat jo joutuneet tai ovat vaarassa joutua hyväksikäytön kohteeksi.

Suuri osa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta netissä tapahtuu yksityisten viestien välityksellä, jotka ovat ulkopuolisilta pimennossa. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen myös verkossa ja tätä tulee kunnioittaa ja arvostaa. Tämä tuo kuitenkin haasteensa aktiiviseen etsivään työhön ja nuoriin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja seksinostoyrityksiin puuttumiseen. Ennaltaehkäisevän työn tärkeys korostuu tässäkin; nuorten laaja tiedottaminen heidän oikeuksistaan ja konkreettisten neuvojen antaminen kouluilla, netissä ja jalkautuessa antavat toivottavasti nuorille keinoja käsitellä saamiaan seksinostotarjouksia, houkuttelua ja häirintää.