Poistu sivulta

Hyppää sisältöön

Oppaita seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn liittyen

Vuoden 2022 aikana on julkaistu kaksi nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattua teosta seksuaalirikoksien ennaltaehkäisyyn liittyen: Pelastakaa lapset ry:n Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy – tukea nuorille, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus ja Välitä! Nuorten hankkeen Miten kohdata nuoria, jotka ovat syyllistyneet tai saattavat syyllistyä seksuaaliseen väkivaltaan. 

Lapsikohteinen seksuaalisuus tai seksuaalirikoksen tehneen kanssa työskentely voivat olla työntekijälle uusia aiheita. Pelastakaa lapset ry:n ja Välitä! Nuorten hankkeen oppaat ovatkin tarpeellisia täydennyksiä seksuaaliväkivaltaa käsitteleviin materiaaleihin ja helpottavat ammattilaisten tiedon saantia. Vaikka oma asiakastyö ei liittyisi suoraan oppaiden sisältöön, on kuitenkin mahdollista, että asiakkaalla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin tai hän on syyllistynyt tai saattaa syyllistyä seksuaaliväkivaltaan. Asiakas voi nostaa aiheen esille työntekijän näkökulmasta yllättäen, jonka vuoksi perustietoa teemoista on tärkeää olla. Oikea tieto auttaa asiakkaan kohtaamisessa ja tukemisessa sekä mahdollisessa eteenpäin ohjaamisessa.  

Seksuaalirikoksia on mahdollista ehkäistä oikea-aikaisella tuella.

Ammattilaiset voivat konsultoida seksuaalirikoksen tehneiden tai lapsikohteista seksuaalisuutta kokevien parissa työskenteleviä. Esimerkiksi Välitä! Seksuaaliväkivaltatyö , Seritatyö ja SeriE-hanke tarjoavat tukea asiakkaiden lisäksi myös työntekijöille. Mielenterveystalo tarjoaa omahoito-ohjelman lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille.

Muita auttavia tahoja löydät Nuorten Exitin verkkosivuilta.

Netta Puustinen, asiantuntija

Jaa somessa: